Berichten

Jaarbeursplein krijgt 75 meter aan groene hekken

De plantenbakken op de bouwhekken op het Jaarbeursplein zijn zo’n succes dat de gemeente heeft besloten om er nog meer te gaan plaatsen. Op nog eens 75 meter hek worden planten gehangen. 
De eerste bakken zijn afgelopen september geplaatst. De gemeente was benieuwd of de planten de winter zouden overleven. Deze test hebben de planten doorstaan en dus kwamen er vanaf 7 april nog meer planten op de bouwplaats. De plantenbakken zijn een initiatief van Green Business Club Utrecht Centraal.
De planten worden onderhouden en bewaterd door het Utrechtse wijkbedrijf WIJ3.0 waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (re-)integreren. De 50 groene bouwhekken, ruim 100 meter, komen op het Jaarbeursplein, parallel aan het fietspad en de trambaan, en een deel ter hoogte van restaurant Zeyn. Ze blijven zo’n twee jaar staan.
In elke bak zitten verschillende planten: winterharde planten, bloeiende planten en bessen. De keuze van beplanting is ook afgestemd op de locatie en het zonlicht en de gekozen planten vormen een aantrekkelijke plaats voor vlinders, bijen en andere insecten.

Gedicht

Op de bakken komt een gedicht van het Stadsdichtersgilde. Per hek staan er een paar woorden. In 2018 moeten de werkzaamheden op het plein klaar zijn. Dan zijn er een parkeergarage, een bovenliggende plein en het veelbesproken WTC gerealiseerd.
Bron: duic.nl

Nieuwe woonwijk Leeuwesteyn in Utrecht wordt groen en duurzaam

Het Utrechts college heeft het Stedenbouwkundig Plan voor de nieuwe woonwijk Leeuwesteyn voorgelegd aan de gemeenteraad. Leeuwesteyn wordt een duurzame, groene woonwijk met 950 tot 1100 woningen aan de westkant van het Amsterdam Rijnkanaal.

Er wordt gemikt op de bouw van energieneutrale woningen, elektrisch rijden wordt gestimuleerd waarbij de accu’s van de elektrische auto’s kunnen worden gebruikt bij het opslaan van duurzame energie. In Leeuwesteyn wordt geen gasnetwerk aangelegd, maar wordt aangesloten op het stadsverwarmingsnet.
Leeuwesteyn krijgt een Utrechts karakter: stedelijk met groen, smalle stegen en brede lanen, gevelstoepjes en een herkenbare architectuur.
Leeuwesteyn ligt straks dichtbij winkelgebied Leidsche Rijn Centrum. Bewoners kunnen in de toekomst snel via de toekomstige Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in het oude centrum van de stad komen.
De wijk komt op de plaats van de oude buitenplaats Leeuwesteyn en wordt één van de verbindingen tussen oud en nieuw Utrecht. Tussen het Willem-Alexanderpark op de landtunnel van de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal zit een hoogteverschil van circa 8 meter. Dit wordt in de woonwijk overbrugd door terrassen, trappen en hellingen.
De gemeenteraad neemt dit voorjaar een besluit over dit Stedenbouwkundig Plan. Daarna wordt gestart met het ophogen en bouwrijp maken van het gebied. Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in 2017.
bron: destadutrecht.nl

Parkpergola West 8 wint Publieksprijs Rietveldprijs

De Parkpergola van West 8 in het nieuwe Máximapark in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn heeft de RTV Publieksprijs Rietveldprijs 2015 gewonnen. De Rietveldprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een uitgevoerd project in de stad Utrecht, waarbij gelet wordt op de kwaliteit van het project zelf en de bijdrage aan de beleving en bruikbaarheid van de stad.
Parkpergola
De Parkpergola van West 8 in het Máximapark werd met een overgrote meerderheid van de stemmen verkozen voor de RTV Utrecht Publieksprijs. De Utrechtse burgers konden uit de selectie door de vakjury hun keuze maken en daarmee de discussie over de beleving van architectuur en stedenbouw met elkaar aangaan.
Het innovatieve ontwerp van West 8 bestaat uit betonnen honingraatelementen van 6 meter hoog, circa 3.3 meter breed en 80 centimeter diep. De 280 aaneengeschakelde elementen zijn gefundeerd op een doorgaande betonplaat op heipalen. De ‘poorten’ in de pergola worden gevormd door afwijkende eindelementen met dierenmotieven die op Escher-achtige wijze vanuit de honingraatstructuur ontstaan.
De honingraat heeft aan de buitenzijde een afgeronde vorm, waardoor de pergola een zachte uitstraling krijgt. De elementen zijn aan de binnenzijde voorzien van een grove korrelstructuur, zodat daar mos en rotsplantjes kunnen groeien. In de honingraten is ruimte voor plantenbakken of vogelkasten. De Parkpergola brengt als verticaal ecologisch landschap en natuur in de stad. Binnen de door klimplanten veroverde pergola waan je je in een beschermde wereld waar de seizoenen, de natuur en de ontmoeting voorop staan.
Bekijk hier een Youtube video over de Parkpergola.

Jaarbeursplein krijgt groene bouwhekken

Het Utrechtse Jaarbeursplein is nu niet direct een ‘groene’ plek in Nederland. Maar ambitieuze bouwplannen, die het hele gebied rond het station Utrecht Centraal een nieuw gezicht zullen geven, worden nu aangegrepen om ook tijdelijk, tijdens de bouw, het plein te vergroenen. De Green Business Club (GBC) Utrecht Centraal, waarin grote bedrijven met belangen in Utrecht Centraal deelnemen (zoals Prorail, Rabobank Nederland, ABN Amro, NH Hotels, Movares, de Jaarbeurs en uiteraard de gemeente Utrecht) zit achter dit project.
Het project dat het Jaarbeursplein tijdens de grondige verbouwing ‘groen’ maakt, wordt door GBC Utrecht Centraal opgezet in samenwerking met de Plantenfabriek, die (naar eigen zeggen) kunst, vormgeving en groen met elkaar combineert en CU2030, dat de communicatie over het nieuwe Utrechtse Stationsgebied coördineert. De initiatiefnemers willen bereiken dat de onafzienbare ondoordringbare wanden van bouwhekken, die nu eenmaal onontkoombaar zijn tijdens een dergelijk omvangrijk bouwproject, niet grauw en grijs maar groen en kleurig zullen zijn. Op 16 september werden de eerste Green Fences aangebracht.
Aan de bouwhekken – de eerste acht ‘green city fences’ zijn inmiddels in gebruik genomen – worden bloeiende planten in bakken en aan hekjes bevestigd, het is de bedoeling dat de groene bouwhekken, met een eigen irrigatiesysteem, zeker twee jaar zullen blijven staan – en hangen. In 2018 zal dit gedeelte van het project Utrecht Centraal (de naam CU2030 geeft al aan dat er ook na 2018 nog het nodige staat te gebeuren…) klaar zijn. In de bouwplannen voor het Jaarbeursplein is in elk geval de aanplant van bomen inbegrepen.

De stad Utrecht krijgt nieuw bos

In Utrecht worden op landgoed Haarzuilens de komende maand 70.000 bomen geplant. Het nieuwe Parkbos de Haar krijgt een grootte van honderdvijftig voetbalvelden.
Natuurmonumenten wil met de aanleg van het bos rondom Kasteel de Haar in West-Utrecht de stad groener maken. De natuurorganisatie wil ook andere stadsranden aanpakken.
In het parkbos worden zo’n vijftig verschillende soorten bomen en struiken geplant. Ook komen er wandelpaden, weides, fietspaden, vijvers en speelplekken.
In vergelijking met Rotterdam en Amsterdam heeft de gemeente Utrecht maar weinig groen. Hoewel de stad sinds 2009 er 25 procent meer groen bij heeft gekregen, blijft Utrecht met 53 vierkante meter groen per inwoner achter op de hoofdstad (64 vierkante meter per inwoner) en Rotterdam (77 vierkante meter per inwoner), blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Alterra.
Amsterdam
Behalve in Utrecht heeft Natuurmonumenten ook plannen in onder meer de gebieden IJdoorn bij Amsterdam, de Onlanden bij Groningen en de Vlinderstrik bij Rotterdam.
Volgens Natuurmonumenten zijn mensen steeds meer in een stedelijke omgeving gaan wonen. De organisatie vindt het zorgelijk dat Nederland in honderd jaar tijd is uitgegroeid “tot een metropool met hier en daar een plukje groen”.
Om de natuur dichter bij de mens te brengen begint Natuurmonumenten met de bosaanleg in samenwerking met Nederlanders, die mede-eigenaar kunnen worden door een boom te kopen.
 
Bron: ANP

Leidsche Rijn wordt de komende jaren groener

In Leidsche Rijn worden de komende jaren 38 ideeën uitgevoerd om de wijk groener te maken en het bestaande groen meer toegankelijk.
Deze ideeën staan in het wijkgroenplan Leidsche Rijn. Tot de zomer van 2014 konden bewoners in Leidsche Rijn ideeën inbrengen om hun wijk groener te maken. De gemeente Utrecht maakt voor elke wijk een wijkgroenplan met een uitvoeringsbudget van € 420.000,- per wijk. Het wijkgroenplan Leidsche Rijn is het negende dat klaar is. In Leidsche Rijn zijn mooie omvangrijke ideeën ingediend zoals meer ecologie in Leidsche Rijn met planten van struiken en graven van poelen, of herinrichting van het Waterwinpark om meer kleur en diversiteit te krijgen.
Veertien projecten worden uitgevoerd met financiering uit het Leefbaarheidsbudget of via het Wijkwaterplan. Een aantal projecten kan niet worden gerealiseerd, omdat de grond of bebouwing niet openbaar of niet in eigendom van de gemeente is, of omdat het geopperde idee in strijd was met vastgesteld beleid.
Utrecht streeft naar een duurzame groene stad, waar iedere inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen. Daarom maakt de gemeente voor elke wijk samen met de bewoners een wijkgroenplan, om het groen in de wijk mooier of beter toegankelijk te maken. Om dit te bereiken zijn de wensen van bewoners om het groen in uw wijk of buurt te verbeteren opgevraagd.
Bron: Stad en Groen

Utrecht plant 89 bijvriendelijke bomen en 960 bijvriendelijke struiken

In het jaar van de bij plant de gemeente Utrecht dit jaar nog 89 bijvriendelijke bomen en 960 bijvriendelijke struiken.

Het jaar 2012 is landelijk uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Bij’. Daarom heeft gemeente dit jaar diverse activiteiten georganiseerd om bewoners bewust te maken van het nut van de bij.

Biodiversiteit stimuleren
De gemeente Utrecht zet zich in voor bijen en andere insecten om de biodiversiteit in de stad te stimuleren. Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van bijvoorbeeld de fruitbomen in Leidsche Rijn, de kastanjes in Zuilen en de aardbeienplanten in de moestuin in Lunetten. De bloemen van de bomen en planten die dit jaar nog worden geplant,  zijn zeer geschikt als voedselvoorziening voor bijen.

Stad is een belangrijke plek
De stad is met zijn grote variatie aan bloemen en planten een belangrijke plek voor bijen. Belangrijker zelfs dan de landbouwgebieden om de stad. Door bijvoorbeeld bermen minder vaak te maaien, bijvriendelijke bloemen te zaaien of plekken te maken waar ze kunnen wonen, kunnen we de overlevingskans van bijen vergroten.

Op de boompalen van de bijvriendelijke bomen wordt een metalen plaatje bevestigd met een verwijzing naar ‘het Jaar van de Bij’.

Meer informatie

Bronnen:
Gemeente Utrecht en Dichtbij.nl

 

Wethouder Utrecht opent grootste groene dak van binnenstad

Wethouder Mirjam de Rijk van Milieu heeft afgelopen vrijdag het grootste groene dak in de Utrechtse binnenstad geopend. Het dak van de flat aan de Pastoor van Nuenenstraat in Wijk C heeft een oppervlakte van 460 vierkante meter en is bedekt met 35 sedum-matten van 500 kilo per stuk.

 Het groene dak is een initiatief van drie buurtbewoners die erin geslaagd zijn om binnen een jaar het groene dak te realiseren. Aanleiding was de aankondiging van woningbouwcorporatie Mitros vorig jaar herfst dat er groot onderhoud zou worden verricht aan de woningen.

Samenwerking
In samenwerking met de afdeling Natuur- en Milieucommunicatie van de gemeente Utrecht en ‘De Dakdokters’ uit Amsterdam dienden de bewoners een voorstel in bij Mitros. Dit voorstel is met 50 procent subsidie van de gemeente Utrecht uitgevoerd.

Voordelen groene daken
Het groene dak bestaat uit matten met sedum, kleine onderhoudsvrije vetplanten. Het groene dak zorgt voor betere warmte- en koude-isolatie, het filtert giftige stoffen en fijnstof uit de lucht en het bevordert de biodiversiteit in de stad. Ander belangrijk voordeel is, zo benadrukte wethouder Mirjam de Rijk, dat het realiseren van zo’n groen dak goed is voor de contacten binnen de wijk.

Meer informatie
20 procent minder CO2-uitstoot door groene daken » (recent onderzoek door de provincie Utrecht)

Bron:
DeStadUtrecht.nl

 

Lunetten verrijkt met grootste project gevelgroen in Utrecht

De tien trapportalen van de vijf flats aan de Simplonbaan in Lunetten zijn vergroend met groene gevels. Voortuinen zijn opgeknapt, fietsklemmen aangelegd en de portieken zijn opnieuw beschilderd. Deze en andere verbeteringen dragen bij aan de kwaliteit van de woningen en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte.
Onlangs vierden de buurtbewoners met directeur Trees van Haarst van Portaal Utrecht, Azet Hoveniers en wethouder Groen Mirjam de Rijk de oplevering van het project.
Investeren in groen
Mirjam de Rijk, wethouder Duurzaamheid en Groen: “We maken in Utrecht veel geld vrij om straten en wijken te vergroenen. Dankzij hun ligging aan deze doorgaande weg kun je de groene gevels bijna niet missen als je Lunetten bezoekt. Gevelgroen maakt de omgeving aantrekkelijker en is geschikt voor plekken met weinig ruimte voor bomen of struiken.”
Icoonproject
De vijf groene gevels vormen een icoonproject voor Utrecht: nergens anders in de stad is op deze schaal gevelgroen aangelegd. Om de gevels met vetplantjes te kunnen behangen, heeft de leverancier van het gevelgroen zelfs een uniek wandsysteem op maat ontworpen. Groene daken en geveltuinen verbeteren het straatbeeld, het klimaat en de luchtkwaliteit, want het vangt fijn stof op. Groene gevels dienen als leefomgeving voor insecten, vlinders en vogels.
Subsidieregeling
Portaal, de hovenier en de gemeente hebben samen het project gefinancierd. Utrecht kent een subsidieregeling voor de aanleg van groene daken door particuliere huiseigenaren. Deze bestaande regeling is in 2011 uitgebreid voor de aanleg van groene gevels. Woningcorporaties kunnen nu ook subsidie krijgen. Daarop is Portaal als eerste woningcorporatie in Utrecht met de gemeente in gesprek gegaan over de aanleg van groene gevels op een prominente plek.
Aandacht voor de omgeving
Trees van Haarst, directeur Portaal in Utrecht: “We hebben aandacht voor de omgeving van onze huurders. De groene gevels zijn daar een mooi voorbeeld van, zeker in combinatie met de aanvullende aanpassingen die we hier samen met andere partijen hebben gedaan. Zo zorgen we voor een veilige, gezonde en prettige plek om te wonen.”
Belangrijk
De gemeente Utrecht vindt groen belangrijk voor de kwaliteit van de woonomgeving. De aanpak van dak- en gevelgroen is benoemd in het collegeprogramma Open, Groen en Sociaal. Meer informatie over de aanpak en subsidieregeling staat op tekstversie.utrecht.nl/groendak 
 

Utrecht wil nog meer rekening houden met bestaande bomen

Bomen in Utrecht zijn van betere kwaliteit en er staan meer volwassen bomen in de stad vergeleken met drie jaar geleden. Er zijn circa 25.000 bomen bijgekomen, wat het totaal nu brengt op ruim 135.000 bomen in Utrecht. Op enkele punten kan de uitvoering beter.

Zo wil het college bij stedelijke ontwikkelingen in een eerder stadium rekening houden met de bestaande bomen. Dit staat in de eerste evaluatie van drie jaar stedelijk Bomenbeleid.

Bomen versterken aantrekkelijkheid van de stad
Het Bomenbeleid beschrijft alle regels en maatregelen voor het omgaan met bomen bij de ontwikkeling van de stad, inclusief het beheer en onderhoud van bomen. Het beleid is nu drie jaar van kracht. Bij de evaluatie ervan zijn diverse natuur- en belangengroepen betrokken, die destijds ook hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de Nota Bomenbeleid. Wethouder Groen Mirjam de Rijk: “Bomen versterken de aantrekkelijkheid van de stad. We gaan al heel zorgvuldig om met de bomen in de stad en we willen nog meer dan voorheen rekening houden met bestaande bomen.”

Grotere bomen, betere groei
Het belang van bomen weegt sinds de invoering van het Bomenbeleid zwaarder mee in plan- en besluitvorming van projecten. Voortaan wordt ook het aanplanten van bomen met een grotere maat duidelijker vastgelegd. De resultaten daarvan zijn over enkele jaren zichtbaar. Verder zijn de groeiplaatsen van bomen de afgelopen jaren verbeterd.

Kapvergunning
Kapincidenten uit de afgelopen drie jaar zijn geëvalueerd. Daarbij ging het meestal om oudere plannen die dateerden van vóór de invoering van het Bomenbeleid in 2009 en de WABO. Het versimpelen van de kapvergunning heeft geleid tot 75% minder particuliere kapaanvragen. Het zo gewenste verplanten van (grote) bomen blijft, ondanks alle inspanningen, beperkt tot enkele tientallen bomen per jaar. Het is sterk afhankelijk van de fysieke mogelijkheden.