PARTNER WORDEN

BENUT HET WAARDEVOLLE KENNIS- EN PARTNERNETWERK VAN DE GROENE STAD

De Groene Stad genereert, verzamelt, bundelt en verspreidt kennis over de meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving. Daarnaast participeert De Groene Stad in de organisatie van veel bijeenkomsten en evenementen. Via het partnernetwerk met exclusieve bijeenkomsten leggen organisaties contacten en gaan de samenwerking aan voor de inrichting van de toekomstbestendige stad. Partners van De Groene Stad zijn vooraanstaande organisaties in de groene en grijze sector evenals corporates met bovengemiddelde aandacht voor verantwoord ondernemen. Zij zijn bevoorrecht in het opdoen van waardevolle en exclusieve kennis en contacten. Daarbij draagt hun partnerschap in het algemeen bij aan vergroening van de leefomgeving in binnen- en buitenland. De Groene Stad is geen keurmerk. Echter door het gebruik van het logo van De Groene Stad, communiceren partners hun groene ambities naar de buitenwereld. Interesse in een partnerschap kan kenbaar worden gemaakt via info@degroenestad.nl. Voor vragen of een kennismaking vooraf kunt u altijd de contactpersoon van De Groene Stad benaderen. Sytse Berends is voor alle praktische en inhoudelijke vragen en ideeën bereikbaar via info@degroenestad.nl of via 0621 887655.
Aanmelden Partnerprogramma De Groene Stad
Type organisatie *