Berichten

De presentatie van het project Wonderwoods – twee torens van 70 en 90 meter hoog met als kenmerk veel binnen en buiten groen – trok op de Vakbeurs Openbare Ruimte een volle zaal. Wonderwoods is een gezamenlijk project van MSVA Architects uit Amsterdam en de Italiaan Stefano Boeri. Deze laatste is bekend van het Bosco Verticale in Milaan. Het project wordt opgeleverd in 2022. Ontwikkelaars zijn G&S Vastgoed en Kondor Wessels Projecten. De lezing op Vakbeurs Openbare Ruimte werd verzorgd door Matthias Kooijman; architect van MVSA Architects en Timo Cents; landschapsarchitect van Arcadis.
De twee torens van Wonderwoods voorzien in een mix van wonen, werken, ontspanning, cultuur en horeca. Er worden ongeveer 300 koop- en huurwoningen gerealiseerd. Een deel wordt verhuurd volgens het innovatieve concept ‘Key Worker Housing’. En maar liefst 27 km2 ruimte wordt ingeruimd voor kantoren, fitness- en yoga ruimtes en een ‘Playlab’, een ruimte waar jong en oud op een interactieve manier kennis kan maken met innovaties.
Wonderwoods zal – er worden 360 bomen 9.640 struiken en heesters geplant – voorzien in gezondheidsvoordelen. Zo zal het groen 5,4 ton CO2 opnemen,  41,4 ton zuurstof produceren, fijnstof afvangen en hittestress verminderen. En het onderhoud? Volgens Matthias Kooijman worden ‘hoveniers getraind tot abseilers’ in plaats van ‘abseilers tot hoveniers’. Verder is er volgens hem – in overleg met boomkwekers – in het ontwerp ook met de seizoenen rekening gehouden… Kale bomen geven het project een heel ander en ongewenst aanzien dan wat de architecten voor ogen stond…

Utrecht zet sinds kort paard en wagen in om de singels en parken de stad te onderhouden. Een boer maait het gras op de ouderwetse manier en hij wordt daarbij geholpen door bewoners van de binnenstad.
Het maaien roept niet alleen nostalgische gevoelens op bij voorbijgangers, maar het is ook beter voor het milieu. De manier van maaien is dan ook ecologisch, zegt de gemeente. “We knippen nu het gras en de planten met een lage machine. Deze knipt, maar slaat niet. We maken daardoor minder lawaai en wilde planten komen er eerder door terug.”
Volgens de gemeente Utrecht hebben inwoners van de stad zelf gevraagd om de ambachtelijke vorm van groenonderhoud. Bewoners zijn van harte uitgenodigd om samen met de boer een hooivork of een hark op te pakken.
bron: rtv utrecht
Dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie maak het Utrechtse college van B&W een plan om zo snel mogelijk over te stappen op biologische bloemen.
Dit geldt voor zowel bloembollen als boeketten, zaden en planten. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Dankzij onze motie gaat het college écht aan de slag om de achteruitgang van de biodiversiteit en van de bijenpopulatie te helpen stoppen.”
De achteruitgang van het aantal bijen, hommels, vlinders en andere bestuivers komt voor een groot deel door het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Vooral voor bloembollen, maar ook voor boeketten, zaden en planten wordt veel gif gebruikt. Van Esch: “Het college zegt belang te hechten aan biodiversiteit en het tegengaan van bijensterfte, maar koopt nog steeds voor een groot deel niet-biologische bloemen in. Giftige bloemen zijn dodelijk voor bijen en andere bestuivers. Als je die bloemen in de stad plant, ben je juist bezig de biodiversiteit in Utrecht te verslechteren. Ook al is het college al op de goede weg, onze aangenomen motie geeft hen een flinke duw in de goede richting, waardoor er zo snel mogelijk een einde gemaakt wordt aan het gebruik van giftige bloemen.”
In Amsterdam en Den Haag kreeg de Partij voor de Dieren het al eerder voor elkaar om het college aan te sporen tot het zo snel mogelijk overgaan naar volledig biologische bloemen. Van Esch: “Het is dus zeer goed mogelijk om alleen biologische bloemen te gebruiken. Wil Utrecht op een bepaalde plek in de stad bloemen planten die nog niet beschikbaar zijn in een biologische variant, dan moet men er gewoon voor kiezen een ander soort bloemen te planten die wél biologisch zijn en die ook bijen, hommels en vlinders aantrekken.”
Het college moet nog in 2016 een plan van aanpak maken. De Partij voor de Dieren zet erop in dat in het plantseizoen van 2017 al volledig op biologische bloemen, bloembollen, zaden en planten wordt overgestapt.
Bron: stadbladutrecht.nl

Verzekeraar ASR heeft woensdagmiddag in Utrecht zijn gerenoveerde hoofdkantoor geopend. Een groen hoofdkantoor, want op bedrijventerrein Rijnsweerd staat nu één van de meest energiezuinige gebouwen van Nederland.

Het gebouw tegenover het provinciehuis in Utrecht is volgens ASR een knap staaltje duurzaam bouwen. Er is zeker drie jaar aan geklust. Het hoofdkantoor van de verzekeraar heeft nu een bijenhotel, vogelkasten, een park voor de hele buurt en bijna overal dubbele buitenmuren. Het bedrijf verbruikt nu 56% minder energie.

De tuin bij het kantoorgebouw moet ervoor zorgen dat diersoorten die niet meer voorkomen in de provincie, maar er wel horen, weer een plekje krijgen. Inmiddels zijn er al salamanders en ringslangen gespot.

Bij de opening van het gebouw waren ook scholen in Utrecht betrokken. Het geld dat ASR bespaard op energie kunnen Utrechtse scholen namelijk winnen. Ze moeten daarvoor met duurzame verbeteringen komen voor hun eigen schoolgebouw.

Met de opening van het vernieuwde hoofdkantoor heeft ASR alle 3000 medewerkers nu op één plek zitten.
bron: rtvutrecht.nl

Een aantrekkelijke fietsroute langs de Vecht met meer groen en ruimte om te wandelen en te recreëren. Dat moet de Hogelanden Westzijde (WZ) worden nu het college het functioneel ontwerp van de straat tussen de Rode- en de Marnixbrug heeft vastgesteld. Na vervanging van de kade eind 2016, start de aanleg van de fietsstraat en het groen langs de kade.

De Vecht is voor fietsers en wandelaars een prachtige en vanzelfsprekende route de stad in en uit. Deze route verbindt de binnenstad met de groene omgeving van het Noorderpark. Aan de westzijde van de Vecht, vanaf de Hogelanden de stad in, wordt de route nog niet veel gebruikt voor recreatie. De huidige inrichting met geparkeerde auto’s langs de kade en weinig groen nodigt hier onvoldoende toe uit.
Eerder stelde de gemeenteraad de Vechtvisie vast. Samen met bewoners werd voorgesteld deze route aantrekkelijker te maken met meer bomen en groen. De huidige wegindeling wordt aangepast naar een fietsstraat en er komt langs de Vecht een wandelpad. De fietsstraat verbindt de aangrenzende buurten en sluit aan op de geplande doorfietsroute over de westoever van de Vecht richting binnenstad.
Met meer groen ontstaat niet alleen een aantrekkelijke woon- en recreatieomgeving, het draagt ook bij aan meer biodiversiteit. Langs de Hogelanden Westzijde komt meer dan 1000m2 extra groen en komen 18 bomen meer terug dan er nu staan. Voor het aanleggen van de groene kade en de fietsstraat verplant of vervangt de gemeente een aantal slecht groeiende sierkersen.
De ruimte voor meer groen ontstaat door een aantal parkeerplaatsen op te heffen en door van haaksparkeren naar langsparkeren over te gaan. In de nieuwe situatie blijven er voldoende parkeerplekken beschikbaar, zelfs boven de parkeernorm in de buurt. Dit is onderbouwd door parkeeronderzoek. Op verzoek van bewoners zijn extra parkeerplaatsen opgenomen aan de rand van het Moerbeiplantsoen, met laad- en losplekken voor vrachtwagens.
Door aanpassingen aan het trottoir langs de woningen ontstaat ook meer ruimte voor groen. Bij de exacte inrichting van het groen worden bewoners nauw betrokken. In het ontwerp zijn twee zitplekken aan het water opgenomen. Eén op de kop van het Wijnbesplantsoen, de ander op de kop van de straat Ondiep zodat de bewoners de Vecht meer kunnen ervaren.
Het functioneel ontwerp wordt verder uitgewerkt.  Naar verwachting starten de werkzaamheden voor het vergroenen en de inrichting tot fietsstraat medio 2017 na het vervangen van de beschoeiing van de Vecht. Het ontwerp is te vinden op www.utrecht.nl/visievechtoevers.

Utrecht is een compacte, levendige stad met prachtige oude én nieuwe parken en plantsoenen. Nu de stad snel groeit, neemt de vraag naar groene plekken voor recreatie, natuur en ontmoeting toe. Ook in 2016 investeert de gemeente Utrecht in groen in en om de stad vanuit het meerjarengroenprogramma. Zo draagt de gemeente onder meer bij aan meer recreatie en natuur in de Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal. Groengebieden om de stad worden via groenblauwe verbindingen voor fietsers en wandelaars beter en sneller bereikbaar.

Investeren in groen
Mensen willen genieten van mooie parken en groengebieden. Op mooie dagen is het een en al levendigheid in de Utrechtse parken. Net buiten de stad liggen grote groen- en recreatiegebieden zoals Haarzuilens of het Noorderpark. Om bezoekers meer mogelijkheden te bieden, werkt Utrecht aan een robuust netwerk van parken en groenblauwe recreatieve en ecologische verbindingen in en om de stad. In 2016 werkt de gemeente verder aan dit netwerk met onder andere het ontwikkelen van de parkzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de vergroening van de binnenstedelijke Vechtoevers. Samen met bewoners gaat de gemeente aan de slag met het verbeteren van het Nifterlakeplantsoen in Zuilen en het Amaliapark in Parkwijk. We investeren in 2016 in combinatie met bijdragen uit andere projecten, programma’s en (externe) subsidies in totaal circa 3,5 miljoen euro in stedelijk groen.
Gezond stedelijk leven
“Met dit groenprogramma werken we met bewoners ook dit jaar aan een groener en mooier Utrecht”, aldus wethouder Kees Geldof. “De projecten bieden ruimte aan natuur, recreatie, sport en spel en ontmoeten. Groen rondom de stad wordt sneller bereikbaar. Groen in de stad is in een compacte stad als de onze zeer belangrijk voor gezond stedelijk leven.”
Van Sjanghaipark tot Amelisweerd
Sinds de start van het groenprogramma in 2007 is al veel gerealiseerd. Voorbeelden van in 2015 afgeronde projecten zijn de herinrichting van het Sjanghaipark, het Baden Powellpark en de oplevering van het Bomenplan Wilhelminapark, een buurtmoestuin en een landschapskunstwerk in het Máximapark. Bij deze projecten is nauw samengewerkt met bewoners. Op de landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen zijn diverse historische bomenlanen hersteld en is de tuin van Oud Amelisweerd gerenoveerd. “Met deze projecten geven we deze oude landgoederen hun allure terug”.
Bron: Gemeente Utrecht

Een verfrissende duik vanaf de Herenbrug in het koele water. Het was donderdagmiddag in de zinderende hitte een aantrekkelijke optie als startsein voor de vergroening van de Utrechtse singel. Verstandiger was het echter om Hoogheemraad Jansen op de Haar en wethouder Geldof vanaf een bootje een wilgentenenbol met drijfbladplanten en een mosselkrat in het water te laten zakken. Het moet op termijn leiden tot schoner water en dan wordt die verfrissende duik nog veel aantrekkelijker.
Het groener en aantrekkelijker maken van de Stadsbuitengracht is een idee van bewoners die zich verenigd hebben in de Initiatiefgroep Vergroening Singel. “Aanleiding waren de betonnen randen die in 2012 plotseling langs de singel werden geplaatst”, vertelt mede-initiatiefneemster Harmke van Dam. “Om te voorkomen dat we weer zestig jaar moeten wachten voor we iets aan vergroening kunnen doen, hebben we als omwonenden zelf plannen gemaakt.”
De samenwerking met de gemeente en het waterschap die daarop volgde, is volgens Van Dam goed verlopen. “We beseffen heel goed dat we die betonnen randen niet zomaar even kunnen wegkrijgen. Maar uiteindelijk zijn we gekomen tot een mooie mix van bewonerswensen, die voldoen aan de randvoorwaarden van gemeente en waterschap.”
Op initiatief van de initiatiefgroep komen er tussen de Tolsteegbrug en Weerdbrug op verschillende locaties wilgentenenbollen, gevuld met waterplanten en een aantal drijvende eilanden met moerasplanten. Aan de Maliesingel komt een natuurvriendelijke oever. “Het gaat voorlopig om een pilot van drie jaar, waarin we willen aantonen dat de plannen ook in de praktijk werken”, vervolgt Van Dam. “Uiteindelijk moet de singel een mooie groene én blauwe slinger worden.”
Vanachter een mosselkrat, die voor de gelegenheid dienst doet als katheder, spreekt wethouder Kees Geldof (openbare ruimte en groen) van een prachtig initiatief. “Dit is een perfect voorbeeld van het motto ‘Utrecht maken we samen’. Bewoners steken zelf de handen uit de mouwen en de ideeën zijn innovatief. Het experiment met wilgentenenbollen is hier bijvoorbeeld nog niet eerder uitgevoerd.”
Potje
Constantijn Jansen op de Haar is hoogheemraad, een soort wethouder bij het waterschap. Hij laat weten dat de singel het decor is van zijn dagelijkse gang naar de grootgrutter. “Dus dat moet er wel mooi uitzien”, zegt hij met een vette knipoog, om er serieus aan toe te voegen dat het waterschap meer wil gaan doen met bewonersinitiatieven. “Daarvoor hebben we een apart potje, waaruit we ook bijdragen aan dit project.”
Zuiverende mosselen
Naast bewoners, gemeente en waterschap helpt ook ecologisch adviesbureau Waardenburg aan het verbeteren van water en ecologie in en rondom de singel. “We gebruiken daar bijvoorbeeld lege mosselkratten voor”, vertelt medewerkster Iris van Gogh. “Die hebben we verzwaard zodat ze op de bodem blijven liggen. Mosselen zullen zich daarin hechten en doordat ze onder meer blauwalgen eten, hebben ze een zuiverend effect op het water.”
Bron: stadsbladutrecht.nl

De singel gaat vergroend worden. Vanaf woensdag starten werkzaamheden om  de ecologische- en beeldkwaliteit van de historische singel, de zogeheten Stadsbuitengracht, te verbeteren.
Deze drie jaar durende pilot gaat ervoor zorgen dat er tussen de Tolsteegbrug en de Weerdbrug op verschillende locaties wilgentenenbollen komen gevuld met waterplanten en een aantal drijvende eilanden met moerasplanten. Aan de Maliesingel komt een natuurvriendelijke oever
Het groener en aantrekkelijker maken van de Stadsbuitengracht is een idee van bewoners die zich verenigd hebben in de Initiatiefgroep Vergroening Singel. Omdat dit park een rijksmonument is, is er streng op toegezien of de ingrepen passen bij een 19e eeuws stadspark in Engelse stijl, met een strakke oever tot aan de waterlijn.
Aanstaande woensdag geven geven Hoogheemraad Jansen op de Haar en Wethouder Geldof bij de Herenbrug het officiële startsein voor de vergroening van de Utrechtse singel. Bekijk hieronder een deel van de plannen.
Bron: Nu.nl

Op de plek waar nu het zorgcentrum van Careyn staat komen in 2018 vier nieuwe appartementenblokken. Het gebouw aan de Winklerlaan gaat tegen de vlakte en gaat plaatsmaken voor 207 appartementen.
Naast een blok met zorgwoningen, komen er woonblokken met een mix van sociale, middeldure en dure beleggershuurwoningen en koopappartementen. De nieuwbouw krijgt een groen dak en de ambitie is de gebouwen energieneutraal te maken. De woningen zijn levensloopbestendig: dus ook zeer geschikt voor senioren. Het programma maakt doorstroming mogelijk van ouderen die nu in grote grondgebonden koopwoningen in Tuindorp wonen en willen verhuizen naar een passende woning in de buurt.
Parkeren kan straks zoveel mogelijk uit het zicht: op een verdiept maaiveld en deels onder de gebouwen of balkons en onder een klein parkeerdek. De woonblokken aan de verlengde Lamerislaan op de begane grond krijgen terrassen die direct overlopen in het openbaar gebied.

Herinrichting Groene Kop

Omwonenden willen veel groen in de zogeheten ‘Kop op Tuindorp Oost’. Inmiddels is gestart met de herinrichting van de Groene Kop. Deze strook verandert in een gebied met een ‘hoge kwaliteit groen’. Het ontwerp verbindt de buurt met een nieuw park en geeft nieuwe wandel- en ontmoetingsmogelijkheden met als ontmoetingsplek het tuindersverenigingsgebouw ‘Het Pannendak’. Het Gerrit Rietveld College krijgt een groene uitloop vlak bij het nieuwe schoolgebouw.
De bouw van de eerste appartementenblokken start naar verwachting in 2017.
Na oplevering kunnen bewoners verhuizen naar de nieuwbouw en kan het huidige zorgcentrum gesloopt worden. In 2019 wordt het vervolg gerealiseerd. Oplevering van het gehele project inclusief de openbare ruimte vindt naar verwachting plaats in 2020.
Bron: duic.nl

Na grote steden als Amsterdam en Den haag komt de gemeente Utrecht nu ook met een subsidie om voor vergroening in de stad te zorgen. Doel is om Utrecht groener, duurzamer en leefbaarder te maken. Dit wil men bereiken door het vergroenen van daken of gevels van een woning, garage, schuur, of school te stimuleren via deze regeling.
De gemeente heeft hiervoor de ‘subsidieregeling groene daken en groene gevels’ opgesteld. Het huidige budget voor meer groen in de stad is aangevuld met € 150.000,00. Er kunnen nu meer doelgroepen gebruikmaken van de regeling, en tot een hoger bedrag per aanvraag.
De subsidie is alleen van toepassing op de de aanleg van extensieve groene daken en groene gevels. Dat wil zeggen niet de eventuele aanpassing van het dak, maar de groene laag erop: planten en het substraat worden gesubsidieerd.
Groene daken en zonnepanelen
Het is mogelijk om op één dak zowel groen aan te leggen als zonnepanelen te plaatsen. Groene daken en zonnepanelen versterken zelfs elkaars werking. De schaduw van de panelen zorgt voor meer verschillende diersoorten op het dak. Daarnaast werken de zonnepanelen beter door het koe­lende effect van een groen dak.
Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvragen daarvan vind u hier.
Bron: Gemeente Utrecht