GEREEDSCHAPPEN

voor optimale toepassing van groen in de stad

De noodzaak om de leefomgeving groener te krijgen is hoog. Maar hoe pak je dat aan en hoe meet je het effect van de ingreep? Is meer groen voldoende? Zijn er andere maatregelen nodig in de omgeving om de natuur ruimte te bieden?

De volgende gereedschappen bieden houvast en helpen bij het realiseren van een optimale toepassing van groen in en om onze werk-, leer-, zorg- en woonomgeving

GROENE SCHOOLPLEINEN

 

Evaluatietool

Hoe richt ik een groen schoolplein in dat de ontwikkeling van kinderen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid optimaal kan stimuleren? Deze PDF laat je evalueren wat er al is, en biedt veel inspiratie voor groene oplossingen.

SOORTENTABEL – BOMENPOSTER

 

Bomen selecteren op basis van ecosysteemdiensten

Voor 100 veelgebruikte bomen staat in deze poster de bijdrage aan ecosysteemdiensten. De poster helpt snel een soortenkeuze te maken voor toepassingen waar bijvoorbeeld warmte beperkt moet worden, waar neerslag afgevangen moet worden of waar CO2 vastgelegd moet worden.

BURGERPARTICIPATIE


Meer doen met burgerparticipatie? De linker knop leidt naar het rapport “Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur in beleid en praktijk” van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Gemeenten en bewoners die concreet aan de slag willen, hebben aan de Participatiewijzer een handige tool.

ONTWERPTOOL GROENE GEZONDE STAD


Deze tool biedt professionals inzicht in welk groen waar welk gezondheidseffect heeft op welke doelgroep. De inzichten nodigen uit om de kennis te benutten in plannen en projecten. Dit levert een gezondere stedelijke samenleving op, en maakt dat de economische waarde van het groen duidelijker wordt meegenomen in de besluitvorming over de inrichting en het beheer van de stad.

GROEN KENNISNET


Groen Kennisnet biedt een schat aan informatie. Van rapporten tot webinars. Van tools tot foto’s. ‘Alle’ kennis over groen staat op Groen Kennisnet. Via onderstaande knop belandt u rechtstreeks op het portaal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie.

TEEB STADSTOOL

De TEEB-stad tool is een toegankelijk en breed toepasbaar instrument dat gemeenten, plannenmakers, ontwikkelaars, bedrijven en burger(organisaties) de mogelijkheid geeft om zelf de waarde van groen en water in hun leefomgeving te berekenen en te begrijpen.

PARTNERNETWERK


Het partnernetwerk van De Groene Stad biedt een selectie vooraanstaande organisaties. Allen hebben veel ervaring met groen in de stad, als leverancier, toepasser of gebruiker.

Benut de kennis en ervaring van de partners van De Groene Stad. Benader hen rechtstreeks, of sluit u aan bij dit waardevolle netwerk.