Zeven partijen zetten zich gezamenlijk in om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te gaan versnellen. Waarom? De bevolking groeit, er moeten 1 miljoen woningen gebouwd worden tot 2030 maar waar gaan die woningen komen? Meer huizen betekent meer steen en dus opwarming. Groen kan voor verkoeling zorgen. Daarnaast is het ook nog eens slecht gesteld met de biodiversiteit en door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met droogte en enorme piekbuien.

In Nederland zijn al prachtige voorbeelden die laten zien dat een natuurinclusieve manier van inrichten, beheren en woningbouw mogelijk is. Een gebiedsgerichte aanpak waarbij partijen samenwerken om te zorgen voor meer verbinding tussen mens en natuur. Waarbij aantoonbaar meerwaarde wordt geboden aan het bevorderen van de biodiversiteit, het bevorderen van de gezondheid alsook het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving.

De komende maanden staat elke maand een provincie én thema uit de Omgevingswet centraal. Deze voorbeelden bieden gezamenlijk inspiratie om een natuurinclusieve samenleving tot norm te stellen.

Naarden
Culemborg
Zeist