Nieuwe woonwijk Leeuwesteyn in Utrecht wordt groen en duurzaam

Het Utrechts college heeft het Stedenbouwkundig Plan voor de nieuwe woonwijk Leeuwesteyn voorgelegd aan de gemeenteraad. Leeuwesteyn wordt een duurzame, groene woonwijk met 950 tot 1100 woningen aan de westkant van het Amsterdam Rijnkanaal.

Er wordt gemikt op de bouw van energieneutrale woningen, elektrisch rijden wordt gestimuleerd waarbij de accu’s van de elektrische auto’s kunnen worden gebruikt bij het opslaan van duurzame energie. In Leeuwesteyn wordt geen gasnetwerk aangelegd, maar wordt aangesloten op het stadsverwarmingsnet.
Leeuwesteyn krijgt een Utrechts karakter: stedelijk met groen, smalle stegen en brede lanen, gevelstoepjes en een herkenbare architectuur.
Leeuwesteyn ligt straks dichtbij winkelgebied Leidsche Rijn Centrum. Bewoners kunnen in de toekomst snel via de toekomstige Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in het oude centrum van de stad komen.
De wijk komt op de plaats van de oude buitenplaats Leeuwesteyn en wordt één van de verbindingen tussen oud en nieuw Utrecht. Tussen het Willem-Alexanderpark op de landtunnel van de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal zit een hoogteverschil van circa 8 meter. Dit wordt in de woonwijk overbrugd door terrassen, trappen en hellingen.
De gemeenteraad neemt dit voorjaar een besluit over dit Stedenbouwkundig Plan. Daarna wordt gestart met het ophogen en bouwrijp maken van het gebied. Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in 2017.
bron: destadutrecht.nl