FACTS

over de meer­waar­de van groen

Tien­tal­len weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken onder­schrij­ven de meer­waar­de van groen.
Onder­staand heb­ben wij voor u een selec­tie gemaakt van ‘facts’.

Zoek in facts:
Zoek in auteurs:
Bin­nen- of bui­ten­groen
Bin­nen- of bui­ten­groen
Heeft invloed op:
Heeft invloed op:
In de sec­tor:
In de sec­tor:
Soort gege­vens:
Soort gege­vens: