Haagplanten

voor stad, dorp en landschap

De LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen lanceert nieuwe sectorpromotie van haagplanten getiteld ‘Haagplanten voor stad, dorp en landschap’. Hierin komt de veelzijdigheid van het sortiment haagplanten nar voren. Voor de promotie is een digitale brochure gemaakt die gericht is aan professionele gebruikers van haagplanten in stad, dorp en landschap, tuin- en landschapsarchitecten en beslissers van overheden.

Met de promotie wil de cultuurgroep hen inspireren en mogelijke toepassingen laten zien. Zoals het thema ‘Schoolhekken eruit, heggen en hagen erin’, ‘Hagen in en rond parkjes’, ‘Plant eens een andere haag’, ‘Hagen die lekker ruiken’ en ‘Hagen die vogels aantrekken’.

In de brochure worden tevens de positieve bijdragen van haagplanten aan klimaat en biodiversiteit benoemd. Zo zijn hagen langs straten en (snel)wegen de meest effectieve (en wetenschappelijk bewezen) beplanting tegen luchtvervuiling. Daarnaast hebben heggen in het landschap een grote ecologische waarde; ze verbeteren de biodiversiteit.

De promotie zal gedeeld worden via De Groene Stad en later, wanneer de vertaling in het Engels gereed is, via de internationale versie Green Cities. Vakbeurs GrootGroenPlus, en daarmee de start van het nieuwe afzetseizoen van groot groen zoals haagplantsoen, is een ideaal moment om de promotie onder de aandacht van afnemers te brengen. Kweekt u haagplanten en staat u komende week op de beurs in Zundert, dan kunt u de promotie digitaal laten zien via deze link:

2,77 mb

Bomen

zijn het geraamte van De Groene Stad.

Heesters mogen daarin niet ontbreken met hun diversiteit in vormen en kleuren, evenals vaste planten die breed toepasbaar zijn. En haagplantsoen? Dat is veelzijdiger dan u misschien wel denkt. Het sortiment planten dat geschikt is om hagen van te maken, biedt veel mogelijkheden. Voor stad, dorp en landschap. En positieve bijdragen van diverse haagplanten aan klimaat en biodiversiteit zijn wetenschappelijk aangetoond.

in de gemeente Haaksbergen in Overijssel; in the Haaksbergen municipality in Overijssel

Schoolhekken eruit

heggen en hagen er in

Rondom schoolpleinen, dagverblijven en openbare speeltuinen worden van oudsher hekwerken gezet, maar nu is het een trend om natuurlijke afrasteringen toe te passen: heggen of hagen van planten. Dit zorgt voor een stimulerende leeromgeving voor leerlingen, waardoor ze beter kunnen presteren. Dat is in diverse wetenschappelijke onderzoeken aange-toond. Door het natuurlijke groen en de groei en ontwikkeling van de planten kunnen leerlingen bovendien meer interesse krijgen in de natuur.

hagen

in en rond parkjes

Mensen ervaren parkjes in steden en dorpen als kleine groene oases waar ze even tot rust kunnen komen. Hagen zijn bij uitstek geschikt om parkjes, hoe klein ook, duidelijk af te scheiden van bijvoorbeeld verkeersdrukte.


Ze geven dan beschutting. Binnen een haag kunnen plantvakken worden aangelegd met bloeiende planten of sierheesters met opval-lende bladeren, vormen en kleuren. Samen met haagplanten maken deze de wisseling van de seizoenen duidelijk.

in de gemeente Best in Noord-Brabant; in the Best municipality in the Noord-Brabant province

de veelzijdigheid van hagen

o.a. luchtzuivering, biodiversiteit, haagsortiment, tips & best practices vindt u in onze .PDF