Utrecht wil nog meer rekening houden met bestaande bomen

Bomen in Utrecht zijn van betere kwaliteit en er staan meer volwassen bomen in de stad vergeleken met drie jaar geleden. Er zijn circa 25.000 bomen bijgekomen, wat het totaal nu brengt op ruim 135.000 bomen in Utrecht. Op enkele punten kan de uitvoering beter.

Zo wil het college bij stedelijke ontwikkelingen in een eerder stadium rekening houden met de bestaande bomen. Dit staat in de eerste evaluatie van drie jaar stedelijk Bomenbeleid.

Bomen versterken aantrekkelijkheid van de stad
Het Bomenbeleid beschrijft alle regels en maatregelen voor het omgaan met bomen bij de ontwikkeling van de stad, inclusief het beheer en onderhoud van bomen. Het beleid is nu drie jaar van kracht. Bij de evaluatie ervan zijn diverse natuur- en belangengroepen betrokken, die destijds ook hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de Nota Bomenbeleid. Wethouder Groen Mirjam de Rijk: “Bomen versterken de aantrekkelijkheid van de stad. We gaan al heel zorgvuldig om met de bomen in de stad en we willen nog meer dan voorheen rekening houden met bestaande bomen.”

Grotere bomen, betere groei
Het belang van bomen weegt sinds de invoering van het Bomenbeleid zwaarder mee in plan- en besluitvorming van projecten. Voortaan wordt ook het aanplanten van bomen met een grotere maat duidelijker vastgelegd. De resultaten daarvan zijn over enkele jaren zichtbaar. Verder zijn de groeiplaatsen van bomen de afgelopen jaren verbeterd.

Kapvergunning
Kapincidenten uit de afgelopen drie jaar zijn geëvalueerd. Daarbij ging het meestal om oudere plannen die dateerden van vóór de invoering van het Bomenbeleid in 2009 en de WABO. Het versimpelen van de kapvergunning heeft geleid tot 75% minder particuliere kapaanvragen. Het zo gewenste verplanten van (grote) bomen blijft, ondanks alle inspanningen, beperkt tot enkele tientallen bomen per jaar. Het is sterk afhankelijk van de fysieke mogelijkheden.