Berichten

Voorlopig ontwerp Spoorzoompark in Utrecht vastgesteld

De gemeente Utrecht gaat de groene strook langs het spoor in Overvecht tussen het station en fort Blauwkapel (Spoorzoompark) en de strook die de verbinding vormt tussen het Spoorzoompark en het park de Watertoren aanpakken.

Na een participatietraject met omwonenden, professionals en andere belanghebbenden heeft het college het voorlopig ontwerp onlangs vastgesteld. Het gebied wordt opener gemaakt en er worden meer paden aangelegd. Ook krijgt de strook meer de uitstraling van een park.

Ecologische verbinding versterkt
Daarnaast wordt de speelplek aan de Katharijn van Leemputdreef opgeknapt. De recreatieve en ecologische verbinding tussen de Vecht en het buitengebied wordt met dit plan ook versterkt. Naar verwachting start de gemeente eind van het jaar met de werkzaamheden. De herinrichting is een onderdeel van het gebiedsplan Spoorzone Vernieuwt en het meerjarengroenprogramma.

Bron:
Gemeente Utrecht

 

E-participatie levert groene speelplek op in Utrecht

Een groene speelplek aan het begin van de straat: dat was de uitkomst van een E-participatietraject onder bewoners van het Oude Houtensepad in Utrecht. Komende zaterdag 23 juni 2012 opent wethouder Jeroen Kreijkamp, Participatie en wijkwethouder Oost, de nieuwe speelplek.

Wethouder Kreijkamp: “Het E-participatie traject aan het Oude Houtensepad is een goed voorbeeld van de nieuwe manier van werken die dit college voor staat: inwoners zoveel mogelijk zelf aan zet en meer gebruik van digitale communicatiemiddelen. Omwonenden konden vanuit huis op een tijdstip dat hen goed uitkwam meedenken over de invulling van deze speelplek. Vanwege het hoge bereik gaan we vaker op deze laagdrempelige manier de meningen en behoeften van bewoners peilen.”

Meer ruimte voor spelen
De bewoners van het Oude Houtensepad gaven al een tijd aan dat zij meer ruimte voor spelen wilden in hun straat. Omdat het Oude Houtensepad in 2011 op de onderhoudsplanning van de gemeente stond, besloot de gemeente de bewonerswensen meteen mee te nemen. De meerkosten voor de bewonerswensen zijn betaald uit het leefbaarheidsbudget.

Bewoners aan zet
Bewoners mochten zelf beslissen wat ze wilden: een groene speelplek of bredere stoepen. Dit konden ze doen via www.onzewijk.nl, een methode om bewoners via internet te laten meedenken en meebeslissen. Maar liefst 61% van de bewoners bracht zijn stem uit. Zo’n 27 reacties werden geplaatst op het forum, met ideeën, vragen en suggesties. Uit de reacties op het forum bleek dat veel bewoners zich ergerden aan de snelheid in de straat; daarom heeft de gemeente een verkeersdrempel aangelegd.

Meerderheid voor groene speelplek
Een meerderheid van de stemmers was voor het creëren van een groene, natuurlijke speelplek aan het begin van de straat. Vervolgens bekeek de gemeente samen met de bewoners op welke manier dit plan het beste kon worden uitgevoerd en werd de speelplek najaar 2011 aangelegd. De bewoners hebben de officiële opening uitgesteld tot het wat beter weer was en het gras er mooi bij lag. Na de opening is er een straatfeest en een rommelmarkt voor kinderen.

Filmpje over E-participatietraject Oude Houtensepad