Het nieuwe Palaceplein in Den Haag is vergroend

Op dinsdag 10 mei is het vernieuwde Palaceplein officieel klaar. Het plein heeft veel groen gekregen zodat het lijkt op een duinlandschap. De nieuwe inrichting van het Palaceplein is samen met buurtbewoners bedacht. Op het Palaceplein zijn heuvels gemaakt die op duinen lijken. Op de heuvels staat groen zoals siergrassen, dat goed tegen het zeeklimaat […]

Nieuw natuur, water- en recreatiegebied in Amersfoort

Amersfoort kreeg er de afgelopen twaalf jaar in 27 projecten zo’n 175 hectare extra bij aan nieuw natuur-, water- en recreatiegebied. Ook bestaande groenzones, cultuurhistorische landschappen en stadsparken zijn gerenoveerd. Bovendien is er voor ruim 60 km aan nieuwe wandel- en fietsmogelijkheden aangelegd, inclusief nieuwe recreatieve verbindingen tussen stad en omgeving. Dat is het resultaat […]

Gratis regenton en groendak voor Eemnessers

Eemnes nog groener door betere benutting van regenwater. Door het veranderende klimaat moet Nederland de komende decennia rekening houden met een toename van extreme regenbuien in de zomer. Bovendien zorgt woningbouw en aanleg van wegen ervoor dat veel neerslag niet in de grond wegzakt, maar direct via het riool wordt afgevoerd. Om wateroverlast en verspilling […]

Samen investeren in natuur vergt experimenteerruimte

Samen investeren in natuur vergt experimenteerruimte, waarin de verschillende, vaak lokale, partijen elkaar moeten versterken vanuit eigen expertise. Dat was de conclusie van de 5 inleiders en de 50 aanwezigen op een bijeenkomst georganiseerd door LEI Wageningen UR waarin de (on)mogelijkheden van de financiering van natuur en landschap centraal stonden. Beleidsmaker Hans Rutten van het […]

Tilburg verbindt stedelijke ontwikkelingen met natuur

De Flora- en faunawet schrijft voor dat bij van onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden rekening gehouden moet worden met beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dat is goed voor de bescherming van deze diersoorten, maar leidt tegelijkertijd tot lange procedures. Tot nu toe moest per bouwproject in de oude stad van Tilburg ontheffing aangevraagd worden. In […]

Innovatie, groen en duurzaamheid leidend bij Future Green City 2016

Van 29 november tot en met 1 december 2016 vindt de tweede editie van Future Green City plaats in de Brabanthallen s’-Hertogenbosch. Vorig jaar bezochten maar liefst 2.175 bezoekers de eerste editie van Future Green City, een vakevent met als doel om een leefbare, toekomstbestendige stad te creëren. Innovatie, groen en duurzaamheid vormen de rode draad […]

‘Groene’ bushalte op Willemsplein

Vrijdag 22 april onthult wethouder Ine van Burgsteden (CDA) om 14.30 uur op het Willemsplein de eerste duurzame groene bushalte van Arnhem.  De bushalte wordt aan de achterzijde voorzien van vijf panelen waarop groene planten zijn aangebracht. De halte wordt gebruikt als voorbeeld hoe groen kan worden ingezet bij het verminderen van hitteplekken in de […]

Subsidies voor groene initiatieven in Oldenzaal

In het kader van de Oldenzaalse Groene Loper 2.0, een netwerk van groene initiatieven in de stad, zijn donderdagavond zeven subsidies uitgereikt. De bijdragen lopen uiteen van 550 tot 1000 euro en zijn toegekend aan projecten die bijdragen aan een groenere buurt. De lokale afdeling van Groei & Bloei kreeg 550 euro voor het organiseren […]

207 nieuwe appartementen in Tuindorp Oost gevestigd op 'Groene kop' krijgen groene daken

Op de plek waar nu het zorgcentrum van Careyn staat komen in 2018 vier nieuwe appartementenblokken. Het gebouw aan de Winklerlaan gaat tegen de vlakte en gaat plaatsmaken voor 207 appartementen. Naast een blok met zorgwoningen, komen er woonblokken met een mix van sociale, middeldure en dure beleggershuurwoningen en koopappartementen. De nieuwbouw krijgt een groen […]

Green Deal Groene Daken zorgt voor 200ste Green Deal

Vijf nieuwe Green Deals – waaronder de 200ste – werden tijdens de Innovation Expo in Amsterdam ondertekend door minister Kamp van Economische Zaken. De eer van de 200e deal, viel ten deel aan de Green Deal Groene Daken. Deze Green Deal beoogt om daken anders te gebruiken waardoor het mogelijk is om water te bufferen, […]