Green Deal Groene Daken zorgt voor 200ste Green Deal

Vijf nieuwe Green Deals – waaronder de 200ste – werden tijdens de Innovation Expo in Amsterdam ondertekend door minister Kamp van Economische Zaken. De eer van de 200e deal, viel ten deel aan de Green Deal Groene Daken. Deze Green Deal beoogt om daken anders te gebruiken waardoor het mogelijk is om water te bufferen, oververhitting tegen te gaan en de biodiversiteit te stimuleren. Behalve vijf Green Deals werd er ook een City Deal ondertekend.
Green Deals hebben de afgelopen jaren bewezen dat de overheid, NGO’s en bedrijfsleven samen veel voor elkaar kunnen krijgen om een groene economie te realiseren. Er werden tal van projecten gelanceerd en succesvol afgerond. Door van elkaar te leren én elkaar te ondersteunen zijn grote slagen gemaakt. Maar er liggen ook nog veel kansen. Met de vijf deals die minister Kamp van Economische Zaken vandaag ondertekende krijgen een aantal van die kansen een versnelling.
De Green Deal Groene Daken had vandaag de eer om 200ste Green Deal te worden. Groene (gebruiks)daken bieden kansen om ecosystemen te versterken in de gebouwde omgeving. Ze kunnen fijnstof afvangen, hittestress verminderen en de biodiversiteit in steden vergroten. Doel van deze deal is dat partijen  samen gaan werken om op landelijke niveau meervoudig ruimtegebruik op begroeide daken te stimuleren.
Bron: Rijksoverheid