Samen investeren in natuur vergt experimenteerruimte

Samen investeren in natuur vergt experimenteerruimte, waarin de verschillende, vaak lokale, partijen elkaar moeten versterken vanuit eigen expertise. Dat was de conclusie van de 5 inleiders en de 50 aanwezigen op een bijeenkomst georganiseerd door LEI Wageningen UR waarin de (on)mogelijkheden van de financiering van natuur en landschap centraal stonden.
Beleidsmaker Hans Rutten van het ministerie van Economische Zaken, ondernemers Jan Duijndam van Hoeve Biesland en Erik Droogh van Leisurelands en onderzoeker Martijn van der Heide van LEI Wageningen UR verkenden vanuit hun perspectief de grenzen. Zij zijn dieper ingegaan op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het natuurbeleid, en de (on)mogelijkheden die deze opleveren voor de financiering ervan. LEI-onderzoeker Van der Heide ging daarbij in op vier trends die samen de aanleiding en achtergrond schetsen waartegen we de zoektocht naar groene verdienmodellen moeten zien: decentralisatie, vermaatschappelijking, internationalisering en vermarkting.
Bron: Groene Ruimte