‘Groe­ne’ bus­hal­te op Wil­lem­splein

Vrij­dag 22 april ont­hult wet­hou­der Ine van Burg­ste­den (CDA) om 14.30 uur op het Wil­lem­splein de eer­ste duur­za­me groe­ne bus­hal­te van Arn­hem. 
De bus­hal­te wordt aan de ach­ter­zij­de voor­zien van vijf pane­len waar­op groe­ne plan­ten zijn aan­ge­bracht. De hal­te wordt gebruikt als voor­beeld hoe groen kan wor­den inge­zet bij het ver­min­de­ren van hit­te­plek­ken in de stad.
Het idee voor een per­ma­nen­te groe­ne bus­hal­te vloeit voort uit een eer­der ini­ti­a­tief waar­bij dezelf­de bus­hal­te op het Wil­lem­splein tij­de­lijk van groen werd voor­zien. Dat was tij­dens het Futu­re City Fes­ti­val in 2012, waar­in Arn­hem in het teken stond van duur­za­me ini­ti­a­tie­ven in en om de stad. Om te voor­ko­men dat het groen op het bus­hok­je uit­droogt op war­me dagen, is een spe­ci­aal water­sys­teem aan­ge­bracht.
Het ini­ti­a­tief van de groe­ne bus­hal­te is mede moge­lijk gemaakt door Groensteden.nl, Sem­per­green en de eiger­naar van de abri’s JC Decaux. Omdat Arn­hem de komen­de peri­o­de in het teken staat van de Giro en daar­mee de kleur roze, wordt op de bus­hal­te groe­ne beplan­ting geplaatst die roze bloe­men draagt.