Stads- en sportpark bovenop tunneldak A4

Bovenop het tunneldak van de rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam wordt ter hoogte van Schiedam een stads- en sportpark aangelegd. De ruimte die daar in de stad door vrijkomt, benut Schiedam voor de realisatie van energiezuinige woonwijken. BGSV stedenbouw en landschap en MoederscheimMoonen Architects hebben samengewerkt aan het ontwerp van Sportpark A4. De hele […]

Green Deal 1000 hectare Nieuwe Stedelijke Natuur

Tijdens het vakevent Future Green City op 24 november jl. in ‘s-Hertogenbosch is de Green Deal ondertekend voor de realisatie van 1.000 hectare Nieuwe Stedelijke Natuur. Het doel is om minimaal 1000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren. Dit draagt bij aan verduurzaming van dorp en stad […]

Provincie Gelderland verkleint zoekgebied voor nieuwe natuur

De provincie Gelderland heeft de investeringskaart voor nieuwe natuur en het openstellingsbesluit per voor het Natuurbeheerplan 2016 per direct aangepast. Dit heeft tot gevolg dat eigenaren in delen van het zoekgebied met minder prioriteit géén subsidie voor functieverandering of inrichting kunnen aanvragen. Het betreft een gebied van circa 1900 hectare. De provincie doet dit om […]

Nieuwe groene inrichting stad daagt uit om te bewegen

De gemeente Amsterdam gaat nog meer inzetten op bewegen. Het college van B&W heeft dinsdag de ‘Amsterdamse Beweeglogica’ vastgesteld. Hiermee kan de stad zo ingericht worden dat Amsterdammers meer gaan bewegen. Autoluwe buurten, bredere stoepen om te spelen, meer open zwemwater, voorzieningen voor outdoor sporters, alternatieve fietsroutes en gebouwen waarin trappen beter zichtbaar zijn dan […]

Burgers denken mee in Stadlabs over Westbroekpark en Scheveningse Bosjes

In september 2016 start de gemeente met stadsgesprekken in de vorm van Stadslabs over de toekomst van het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes inclusief de Waterpartij. Deze Stadslabs vormen de eerste fase van het participatietraject om te komen tot een nieuw plan voor de toekomst van dit gebied. De deelnemers aan de Stadslabs wordt gevraagd […]

Utrecht gaat nog meer investeren in de ontwikkeling van een groene stad

Utrecht is een compacte, levendige stad met prachtige oude én nieuwe parken en plantsoenen. Nu de stad snel groeit, neemt de vraag naar groene plekken voor recreatie, natuur en ontmoeting toe. Ook in 2016 investeert de gemeente Utrecht in groen in en om de stad vanuit het meerjarengroenprogramma. Zo draagt de gemeente onder meer bij […]

Rotterdam gaat tegels verwijderen en groen toevoegen tijdens internationale biodiversiteitdag

Tijdens de dag van de biodiversiteit zijn in het Museumpark diverse bio- activiteiten te doen. Op zondag 22 mei is het de internationale dag van de biodiversiteit. Op deze dag organiseren het Natuurhistorisch Museum en Het Nieuwe Instituut diverse activiteiten rondom het Museumpark. Activiteiten waarbij je kunt ontdekken welke natuurlijke rijkdom het Museumpark heeft en […]

Aandacht én geld voor groen in Den Haag

Groene Poort over de leefbare, duurzame stad Waar menige gemeente in deze tijd bezuinigt op groen, investeert Den Haag ieder jaar juist meer in de groene buitenruimte. Wethouder Boudewijn Revis vertelde erover tijdens de Groene Poortbijeenkomst die dinsdag 17 mei plaatsvond in zijn stad. Revis is verantwoordelijk voor Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte in de […]

Gemeente Den Haag lanceert Haagse Bomen App

Alle Haagse straatbomen zijn vastgelegd in een beheersysteem en met die informatie is een handige App gemaakt, de Haagse Bomen App. Deze App kunt u gebruiken op uw smartphone of tablet. In de Haagse Bomen App ziet u de straatbomen en monumentale bomen van Den Haag. Straatbomen Wat is een straatboom? Natuurlijk iedere boom die […]

Brabantse waterschappen gaan bijdragen aan groene buurtprojecten

Waterschap Brabantse Delta gaat samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel samenwerken met de provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds op het gebied van buurtnatuur en buurtwater. De waterschappen haken aan bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds van de provincie Noord-Brabant; een fonds dat burgerinitiatieven rondom buurtgroen en waterbeheer ondersteunt. De waterschappen […]