Gemeente Den Haag lanceert Haagse Bomen App

Alle Haagse straatbomen zijn vastgelegd in een beheersysteem en met die informatie is een handige App gemaakt, de Haagse Bomen App. Deze App kunt u gebruiken op uw smartphone of tablet.
In de Haagse Bomen App ziet u de straatbomen en monumentale bomen van Den Haag.
Straatbomen
Wat is een straatboom? Natuurlijk iedere boom die vlakbij de straat staat. Maar naast deze herkenbare straatbomen kent Den Haag veel andere bomen die bewoners ook als straatboom beleven of bomen die dezelfde zorg nodig hebben. Om daar meer duidelijkheid en eenheid in aan te brengen is in 2008 de definitie van straatbomen verbreed. Daardoor tellen bomen aan de randen van parken en singels nu ook mee als straatboom. Een andere toevoeging betreft ‘solitaire’ bomen die in beplanting of gazons staan en om die reden al individueel beheerd worden.
116.000 straatbomen
In Den Haag staan ruim 116.000 straatbomen. Ieder jaar worden van bijna 40.000 bomen de gegevens buiten gecontroleerd en vastgelegd in het beheersysteem. Dit betekent dat de getoonde informatie soms wel iets verouderd kan zijn.