Brabantse waterschappen gaan bijdragen aan groene buurtprojecten

Waterschap Brabantse Delta gaat samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel samenwerken met de provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds op het gebied van buurtnatuur en buurtwater. De waterschappen haken aan bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds van de provincie Noord-Brabant; een fonds dat burgerinitiatieven rondom buurtgroen en waterbeheer ondersteunt. De waterschappen leggen gezamenlijk 60.000 euro in. De provincie en het Cultuurfonds stellen hetzelfde bedrag ter beschikking. Zo is er in totaal 180.000 euro beschikbaar voor groene burgerinitiatieven.
Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen voor uiteenlopende, kleinschalige natuur- en waterprojecten, te realiseren samen met bewoners. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.
Bron: groeneruimte.nl