Berichten

Laatste stempel wordt gezet voor Friese Elfsteden-bijenlint

Maandag wordt de laatste stempel gezet voor het Friese Elfsteden-bijenlint. De stad Sloten is de laatste stad die meedoet aan het project. Met het stempel tekenen gemeenten een verklaring dat ze geen gif zullen gebruiken en dat is goed voor de bijenstand in onze provincie. Er wordt bijvoorbeeld geen gif meer gebruikt in het openbaar groen en om onkruid op de stoepen te bestrijden.
De gemeenten die meedoen verbinden gebieden met elkaar zodat er een groot bijenlint door de provincie ontstaat. In dat lint kunnen bijen genoeg eten en beschutting vinden.
Het project begon twee jaar geleden als een mediastunt om aandacht te vragen voor het uitsterven van de bij.
Bron: omropfryslan.nl

Scholieren in De Bilt zaaien veldbloemen

Groei & Bloei gaat met basisscholieren bermen in De Bilt inzaaien met veldbloemen.
De gemeente heeft daarvoor een aantal bermen klaargemaakt. Leerlingen van de basisscholen Wereldwijs, Julianaschool en Theresiaschool zaaien de komende weken een meerjarig veldbloemenmengsel dat aantrekkelijk is voor bijen en vlinder.
Als eerste is een berm achter de kinderboerderij in Bilthoven aan de beurt. Leerlingen van Wereldwijs zullen daar de eerste veldbloemen zaaien. De andere scholen beginnen na de meivakantie.
Groei & Bloei wil vooral scholieren betrekken bij de natuur in hun directe omgeving. Veldbloemvegetaties dragen bij aan het herstel van de biodiversiteit en bieden een aantrekkelijke leefomgeving/schui;plaats voor veel insecten, kikkers en weidevogels.
Leden van Groei & Bloei zaaien het veldbloemenmengsel ook in de Kwinkelier en langs de Soestdijkseweg en Groenekanseweg.
Bron: roulettefm.nl

Gemeente Alphen werkt mee aan 'bij-vriendelijkere' omgeving

De gemeente Alphen aan den Rijn doet actief mee aan de grote regionale campagne die laatst is gelanceerd door de Groene Cirkel Bijenlandschap.
Onder de slogan “Bee Friendly” wordt ingezet voor een ‘bij-vriendelijker’ omgeving. Dit om de bijensterfte tegen te gaan die de voedselketen bedreigt.
De Groene Cirkel heeft al veel plaatselijke overheden, bedrijven en burgers achter zich en breidt dit netwerk steeds verder uit.
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft Marcel van der Veen, regisseur bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte, ingezet om goede leefomstandigheden voor wilde bijen te realiseren. Van der Veen zegt dat er op dit moment wordt gekeken wat er daadwerkelijk nodig is. “Het is ook een bewustwordingsproces bij onszelf.”
De gemeente ontwikkelt door bij-vriendelijk maaibeheer bloemrijke bermen en parken en is partner in de Beedeal Boskoop. Samen met onder meer de kwekers wordt daar gekeken naar betere leefomstandigheden voor bestuivers.
Archeon
Museumpark Archeon heeft een functie als Bed & Breakfast voor veel insecten en vormt een verbinding tussen stad en polder. Dit is mogelijk door het zeer diverse landschap en het ontbreken van kunstmest en insectenverdelgers. Er wordt actief gewerkt aan het optimaliseren van het leefklimaat voor bijen en vlinders.
Op korte termijn wordt een doorgang van planten met veel nectar en pollen gemaakt naar de ingang van het museumpark. Hier komen bijen op af. Ook wordt in het park het programma over de geschiedenis van de bij verder uitgewerkt.
Avifauna
Vogelpark Avifauna doet mee met een excursie over bijen en imkerij. Door het park heen zijn kleine insectenhotels, ook een in de vogelvriendelijke tuin. Binnenkort komt daar een groter bijenhotel bij.
Avifauna tuiniert insect- en milieuvriendelijk door geen gif of kunstmest te gebruiken en er zijn nectarplanten aangeplant. Met publieksactiviteiten over diervriendelijk tuinieren wordt aandacht besteed aan natuurbehoud ‘voor je deur’.
Bron: Alpens.nl

Basisschoolleerlingen leggen bloemenlint aan door Zwolle

Ook al zijn veel mensen bang voor bijen, het zijn eigenlijk hele belangrijke dieren. Ze zorgen niet alleen voor honing, maar bestuiven ook onze landbouwgewassen. Dankzij de bijen kunnen wij bijvoorbeeld aardbeien en appels eten. Maar de bijen hebben het moeilijk omdat er steeds minder voedsel voor hen te vinden is. De oorzaak hiervan is onder andere een tekort aan wilde planten met bloemen waar bijen nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. In de landbouw zien we monoculturen en in de steden worden tuinen betegeld. Om de bijen in Zwolle een handje te helpen, organiseren tientallen groene initiatieven en basisscholen op 22 april de aanleg van een gezamenlijk bloemenlint door de stad.
Feestelijke opening
Op vrijdag 22 april is er een feestelijke opening van het bloemenlint bij Groene kinderopvang ’t Werkel in Stadshagen (Schuilenburgstraat 29/31). De initiatiefnemers nodigen iedereen om 14.00 uur uit om mee te komen zaaien.  De deelname is gratis. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van Groene Loper Zwolle: www.facebook.com/groeneloperzwolle
Bloemenlint
Een bloemenlint is een aaneengeschakelde ketting van tuinen, perken, boomspiegels en braakliggende stukken grond met kleurrijke bloemen waar insecten zoals bijen en vlinders van houden. Hiermee is er in Zwolle extra voedsel te vinden voor bijen en alle kleurrijke bloemen geven de stad ook een vrolijke uitstraling.
Groene Loper Zwolle
Het aanleggen van het bloemenlint is één van de activiteiten die groene initiatieven gezamenlijk organiseren onder de paraplu van de Groene Loper Zwolle. De Groene Loper Zwolle heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond Zwolle.

Gratis planten en bollen pakket helpt de bij overleven

Inwoners van geselecteerde straten in Leiden, Alpen a/d Rijn en Zoetermeer krijgen gratis bollen of planten om de bijen in de buurt te helpen. Al ruim 280 huishoudens en 140 scholen hebben zich aangemeld. Bijen hebben steeds minder ruimte om voedsel te vinden. Door in stedelijke gebieden langs speciale routes zo veel mogelijk planten te plaatsen waar bijen dol op zijn, ontstaan groene linten. Langs deze bijenlinten kunnen de (solitaire) bijen overleven. Bijen in de Buurt maakt van gewone straten in de steden bloeiende bijenlinten.
Alle huishoudens langs de linten hebben thuis bericht gekregen van Bijen in de Buurt. Tot 14 april kunnen zij een gratis pakket bijvriendelijke planten of bollen aanvragen. Welke straten samen de bijenlinten vormen en hoe u het pakket kan bestellen, vind je op website. Een pakket bevat diverse planten of bollen waar bijen dol op zijn, omdat ze zorgen voor het juiste voedsel. In 2015 was er ook de mogelijkheid planten en bollen te bestellen. Aan die oproep gaven 400 huishoudens en 57 scholen gehoor. Samen plantten zij ruim 50.000 bollen en zo’n 2.000 planten.
Wanneer hele straten meedoen met Bijen in de Buurt, vormen zich groene bijenlinten naar de randen van de steden. Daar sluiten ze aan op linten in het Land van Wijk en Wouden. Op deze manier ontstaat een bijenlandschap met voldoende voedsel (bloemen) en nestgelegenheid voor bestuivende insecten.
Bijen in de Buurt is een initiatief van Fonds 1818 en de Provincie Zuid-Holland om de solitaire bijen te beschermen.
Bron: unity.nu

Tien bijenhotels op een rij in Archeon voor onderzoek

Aan de witte muur van de Romeinse tempel in Archeon in Alphen aan den Rijn hangen 10 bijenhotels. Deze hangen daar in het kader van een wetenschappelijk onderzoek van EIS Kenniscentrum Insecten (partner van Naturalis in Leiden).
De bijenhotels bestaan uit blokken hout met geboorde gaten. Wilde bijen maken gebruik van deze gaten om er hun nestjes in te bouwen. De bijenhotels zijn gemaakt van Amsterdams iepenhout door het bedrijf BeeInc.

Waarom dit onderzoek?
Er bestaat onduidelijkheid over de precieze voorkeuren van wilde bijen wat betreft de ‘rafeligheid’ van de geboorde gaten. Kenners beweren vaak dat ze liever in gladde gaten nestelen. Anderen zeggen dat dit niets uitmaakt en dat ze net zo lief in rafelige gaten nestelen. Aan de muur van de Romeinse tempel hangen vijf bijenhotels met rafelig geboorde gaten en vijf met glad afgewerkte gaten. Door voor beide typen gaten bij te houden hoeveel bijen er gebruik van maken, komen we hopelijk te weten welke voorkeur de wilde bijen hebben. Met die informatie kunnen we deze bijen een handje helpen!

Het onderzoek is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten in samenwerking met Archeon. In Alphen aan den Rijn en omgeving werken vele partijen samen aan een bloem- en bijenrijker landschap in het project Groene Cirkels Bijenlandschap.
Bron: alphens.nl

Heel Zuid-Holland op de bres voor de bij

Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland en wethouders van vijf gemeenten ontvingen op 24 maart 2016 hun eigen ‘adoptiebij’ uit handen van Laila Driessen, burgemeester van Leiderdorp en voorzitter van de Groene Cirkel Bijenlandschap.
Het uitreiken van adoptiebijen bij Naturalis is de start van de campagne om de omstandigheden voor wilde bijen en andere bestuivers in Zuid-Holland merkbaar te verbeteren. Het komende jaar kan het publiek deelnemen aan uiteenlopende activiteiten, van excursies tot cursussen, om te ervaren wat men zelf kan doen om de omgeving bijvriendelijk te maken.
Bestuivers nodig voor ons voedsel
Het gaat niet goed met de bestuivers. Doordat ons landschap steeds eentoniger en minder bloemrijk wordt kunnen ze slecht aan voedsel komen en vinden ze minder plekken om te nestelen. “Meer dan 70% van ons groente en fruit is afhankelijk van bestuiving. Daar gaan miljarden in om”, gaf Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis, in een korte presentatie aan om het belang van deze insecten te duiden.
Bijvriendelijke provincie
Dat het onderwerp leeft is wel duidelijk, met 160 deelnemers aan de bijeenkomst en 22 partijen die de visie Bijenlandschap ondertekenden. Provincie Zuid-Holland, gemeenten, Rijkswaterstaat, Archeon, imkerverenigingen, Naturalis, Alterra, EIS Kenniscentrum Insecten, De Groene Klaver, Fonds 1818, Hoogheemraadschap van Rijnland, Zuid-Hollands Landschap, De Vlinderstichting, en het IVN onderstrepen zo dat zij bijdragen aan het verbeteren van de omstandigheden voor bijen en hommels. Dit doen zij door meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen. Het netwerk rondom de Groene Cirkel Bijenlandschap groeit. “En dat is hard nodig”, zo vindt ook gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland. “Het belang van de bij voor de biodiversiteit is enorm. De provincie investeert hier ook echt in. Laten we samen van Zuid-Holland de meest bijvriendelijke provincie maken.”
Alle gemeenten een eigen bij
De zes verschillende adoptiebijen zijn tijdens een nulmeting in 2015 aangetroffen op grondgebied van de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer, Leiderdorp, Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude. Het is de bedoeling dat de aantallen van deze bijen tijdens de tweede meting in 2018 omhoog zijn gegaan door alle bijvriendelijke activiteiten die nu ontplooid worden.
Groene Cirkel Bijenlandschap
In de Groene Cirkel Bijenlandschap werkt een groot aantal partijen samen aan een bijenlandschap in het Land van Wijk en Wouden. Ander beheer en een bijvriendelijke inrichting moeten zorgen voor een netwerk van verbindingen met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivende insecten. De Groene Cirkel Bijenlandschap is voortgekomen uit Groene Cirkels, het samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland en kennisinstituut Alterra Wageningen UR, gericht op een klimaatneutrale Heineken-brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude.
Bron: Groene Cirkel Bijenlandschap

Nieuwe bijenhotels rond het provinciehuis Zuid-Holland

Woensdag 16 maart zijn de bijenhotels rond het provinciehuis in Zuid-Holland officieel geopend. Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) en Ellen Verkoelen(CDA) wilden na het werkbezoek Groene Cirkels bij Heineken graag een steentje bijdragen aan de oplossing van de bijenproblematiek.
Met de opening van de bijenhotels rond het provinciehuis gebeurt er ook echt iets. “Bijen zijn van essentieel belang voor ons eigen voortbestaan als mens. We zijn afhankelijk van de natuur” aldus Carla van Viegen.

Provinciale Staten helpt bij het maken van het Bijenlandschap
De laatste jaren is er veel sterfte onder honingbijen en wilde bijensoorten. En dat terwijl bijen (en andere bestuivers) essentieel zijn voor onze voedselproductie. De commissie Duurzame Ontwikkeling vraagt met enige regelmaat aandacht voor de bijenproblematiek. De provincie kan namelijk een rol spelen bij het aanpakken van deze problematiek.
Bestuivers hebben voedsel en nestelgelegenheid nodig. Met partijen, zoals de provincie, het bedrijfsleven, de wetenschap, burgers, boeren, imkers en terreinbeheerders, kan gewerkt worden aan een andere inrichting en beheer van het landschap. Dit ‘sociale’ netwerk creëert zo een ‘groen’ netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie en natuurgebieden.
Gedeputeerde Weber kon vorig jaar april de commissie vertellen dat de oprichting van de Groene Cirkel Bijenlandschap als onderdeel van Groene Cirkels een feit was.
Groene Cirkels is een samenwerking van provincie Zuid-Holland, HEINEKEN en Alterra Wageningen UR. Deze samenwerking is er op gericht om een klimaat neutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio Zoetermeer-Alphen-Leiden te ontwikkelen.
Het Bijenlandschap leeft
Op 24 maart start Groene Cirkels om 15.00 uur met de campagne Bijenlandschap. Tijdens een bijeenkomst in Naturalis laat Groene Cirkels zien wat er al bereikt is. Deze bijeenkomst staat in het teken van inspireren, geven van ideeën, activiteiten organiseren en samenwerking met anderen. De dag wordt afgesloten met een borrel en ondertekening van de visie van het Bijenlandschap door de partners.
bron: staten.zuid-holland.nl

Help de bij met bloeiende planten, bomen en struiken

Bijen hebben van het vroege voorjaar tot late najaar voldoende stuifmeel en nectar nodig. Je kunt bijen een handje helpen door de juiste planten, bomen en struiken in je tuin te zetten.
Nu de zon begint te schijnen en het warmer wordt, komen de honingbijen uit de bijenkast tevoorschijn op zoek naar stuifmeel en nectar. Ze halen dit uit bloeiende planten, bomen en struiken. Deze eerste stuifmeel hebben ze hard nodig na een lange winter.
Naast honingbijen komen in ons land zo’n 350 verschillende soorten wilde bijen voor zoals metselbijen, zandbijen en hommels. Deze wilde bijen vormen geen volken, maar leven alleen en worden daarom wel solitaire bijen genoemd. Ook deze bijen zijn afhankelijk van stuifmeel en nectar.
Willen we bijen een handje helpen dan moeten we zorgen dat ze het hele jaar voldoende voedsel kunnen vinden door de juiste planten, bomen en stuiken te planten of te zaaien. Dat is nodig, want het gaat over het algemeen niet goed met de honingbijen en wilde bijen. Eén van de redenen is een gebrek aan voedsel en schuilgelegenheid. Met bloeiende planten in je tuin help je de bijen aan voedsel. Groen, in de vorm van bomen en struiken, is ook van belang als schuilgelegenheid voor wilde bijen. Daarnaast kunnen insectenhotels een bijdrage leveren.
Om een bijdrage te leveren aan vitale bijen zie je diverse initiatieven waarbij braakliggende stukken grond worden ingezaaid met bijvriendelijke bloemenmengsels. Dit is een goed initiatief maar veel mengsels bloeien alleen in de zomer. Het is daarom ook van belang dat er in het voorjaar en najaar iets bloeit in de tuin of het plantsoen.  Door tevens bomen, struiken of vaste planten en bollen te planten hebben de bijen het gehele jaar door voedsel.
Niet alle bloemen worden door bijen bevlogen. Sommigen produceren geen nectar of ze doen dat wel, maar de bijen kunnen er niet goed bij. Bijen hebben namelijk een korte zuigbuis waarmee ze alleen nectar uit ondiepe bloemen of uit bloemen met een wijde kroonbuis kunnen halen. Op deze planten zie je soms wel vlinders of hommels die een langere zuigsnuit hebben. In imkertermen worden planten die aantrekkelijk zijn voor bijen drachtplanten genoemd. Honingbijen hebben behoefte aan grote aantallen drachtbloemen bij elkaar en vliegen o.a. op landbouwgewassen. Voor wilde bijen is biodiversiteit juist zeer belangrijk. Hoe meer verschillende bloemen hoe beter. Vooral ook omdat bepaalde wilde bijen kieskeurig zijn qua bloemen. Daarnaast is biodiversiteit van belang om te zorgen dat er vrijwel het hele jaar voldoende stuifmeel en nectar beschikbaar is.
Sommige mensen zijn bang voor bijen in de tuin. Wilde bijen zijn echter alles behalve wild. Steken doen ze niet en als ze dat toch zouden doen; bij verreweg de meeste solitaire bijen is de angel kort en zwak en kan hij niet door de menselijke huid dringen. Een honingbij zal alleen steken als hij in nood is, want na het steken sterft de bij. Bijen en hommels moet je dus niet verwarren met wespen. Wespen komen niet op bloemen af maar juiste de zoete dingen zoals limonade en etenswaren en zijn eerder geneigd om te steken.
In de onderstaande tabellen vind u een overzicht van diverse bomen, struiken en planten die goed zijn voor de bijen of hommels en hun bloeiperiode.
 
Knipsel 2Knipsel 3Knipsel 4
Afbeeldingen: W. Dorresteijn
Bron: Project Blij met de bij. Dit project is onderdeel van het Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste planten. Het project is een initiatief van de Raad voor de Boomkwekerij
 

Bijen krijgen een eigen bos in Eelde

Bijen krijgen een eigen bos aan de Helmersdijk in Eelde. Het zal meer dan honderd wilgen, linden en heesters omvatten.
Woensdagochtend planten leerlingen van obs De Westerburcht er, in het kader van Nationale Boomplantdag, de eerste bomen. Hierbij worden ze geassisteerd door wethouder Theun Wijbenga. Het bos is een initiatief van de imkersvereniging Haren-Paterswolde en de IVN Eelde-Paterswolde. De gemeente heeft het terrein beschikbaar gesteld. Kwekerijen, hoveniers en andere bedrijven sponsoren het bos.
Bron: dvhn.nl, Afbeelding: ANP