Nieuwe bijenhotels rond het provinciehuis Zuid-Holland

Woensdag 16 maart zijn de bijenhotels rond het provinciehuis in Zuid-Holland officieel geopend. Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) en Ellen Verkoelen(CDA) wilden na het werkbezoek Groene Cirkels bij Heineken graag een steentje bijdragen aan de oplossing van de bijenproblematiek.
Met de opening van de bijenhotels rond het provinciehuis gebeurt er ook echt iets. “Bijen zijn van essentieel belang voor ons eigen voortbestaan als mens. We zijn afhankelijk van de natuur” aldus Carla van Viegen.

Provinciale Staten helpt bij het maken van het Bijenlandschap
De laatste jaren is er veel sterfte onder honingbijen en wilde bijensoorten. En dat terwijl bijen (en andere bestuivers) essentieel zijn voor onze voedselproductie. De commissie Duurzame Ontwikkeling vraagt met enige regelmaat aandacht voor de bijenproblematiek. De provincie kan namelijk een rol spelen bij het aanpakken van deze problematiek.
Bestuivers hebben voedsel en nestelgelegenheid nodig. Met partijen, zoals de provincie, het bedrijfsleven, de wetenschap, burgers, boeren, imkers en terreinbeheerders, kan gewerkt worden aan een andere inrichting en beheer van het landschap. Dit ‘sociale’ netwerk creëert zo een ‘groen’ netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie en natuurgebieden.
Gedeputeerde Weber kon vorig jaar april de commissie vertellen dat de oprichting van de Groene Cirkel Bijenlandschap als onderdeel van Groene Cirkels een feit was.
Groene Cirkels is een samenwerking van provincie Zuid-Holland, HEINEKEN en Alterra Wageningen UR. Deze samenwerking is er op gericht om een klimaat neutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio Zoetermeer-Alphen-Leiden te ontwikkelen.
Het Bijenlandschap leeft
Op 24 maart start Groene Cirkels om 15.00 uur met de campagne Bijenlandschap. Tijdens een bijeenkomst in Naturalis laat Groene Cirkels zien wat er al bereikt is. Deze bijeenkomst staat in het teken van inspireren, geven van ideeën, activiteiten organiseren en samenwerking met anderen. De dag wordt afgesloten met een borrel en ondertekening van de visie van het Bijenlandschap door de partners.
bron: staten.zuid-holland.nl