Gratis planten en bollen pakket helpt de bij overleven

Inwoners van geselecteerde straten in Leiden, Alpen a/d Rijn en Zoetermeer krijgen gratis bollen of planten om de bijen in de buurt te helpen. Al ruim 280 huishoudens en 140 scholen hebben zich aangemeld. Bijen hebben steeds minder ruimte om voedsel te vinden. Door in stedelijke gebieden langs speciale routes zo veel mogelijk planten te plaatsen waar bijen dol op zijn, ontstaan groene linten. Langs deze bijenlinten kunnen de (solitaire) bijen overleven. Bijen in de Buurt maakt van gewone straten in de steden bloeiende bijenlinten.
Alle huishoudens langs de linten hebben thuis bericht gekregen van Bijen in de Buurt. Tot 14 april kunnen zij een gratis pakket bijvriendelijke planten of bollen aanvragen. Welke straten samen de bijenlinten vormen en hoe u het pakket kan bestellen, vind je op website. Een pakket bevat diverse planten of bollen waar bijen dol op zijn, omdat ze zorgen voor het juiste voedsel. In 2015 was er ook de mogelijkheid planten en bollen te bestellen. Aan die oproep gaven 400 huishoudens en 57 scholen gehoor. Samen plantten zij ruim 50.000 bollen en zo’n 2.000 planten.
Wanneer hele straten meedoen met Bijen in de Buurt, vormen zich groene bijenlinten naar de randen van de steden. Daar sluiten ze aan op linten in het Land van Wijk en Wouden. Op deze manier ontstaat een bijenlandschap met voldoende voedsel (bloemen) en nestgelegenheid voor bestuivende insecten.
Bijen in de Buurt is een initiatief van Fonds 1818 en de Provincie Zuid-Holland om de solitaire bijen te beschermen.
Bron: unity.nu