Laat­ste stem­pel wordt gezet voor Frie­se Elf­ste­den-bij­en­lint

Maan­dag wordt de laat­ste stem­pel gezet voor het Frie­se Elf­ste­den-bij­en­lint. De stad Slo­ten is de laat­ste stad die mee­doet aan het pro­ject. Met het stem­pel teke­nen gemeen­ten een ver­kla­ring dat ze geen gif zul­len gebrui­ken en dat is goed voor de bij­en­stand in onze pro­vin­cie. Er wordt bij­voor­beeld geen gif meer gebruikt in het open­baar groen en om onkruid op de stoe­pen te bestrij­den.
De gemeen­ten die mee­doen ver­bin­den gebie­den met elkaar zodat er een groot bij­en­lint door de pro­vin­cie ont­staat. In dat lint kun­nen bij­en genoeg eten en beschut­ting vin­den.
Het pro­ject begon twee jaar gele­den als een media­stunt om aan­dacht te vra­gen voor het uit­ster­ven van de bij.
Bron: omropfryslan.nl