Berichten

Helder boek om een tuin, balkon en zelfs je buurt bij-vriendelijk te maken van Bart Vandepoele, Bruno Remaut en Marc Verachtert
– Draag je steentje bij aan het milieu en maak van je tuin een bijvriendelijke plek
– Maak kennis met de belangrijkste bijensoorten en de mooiste planten en struiken die van je tuin een paradijs maken
– Tips voor kleine en grote tuinen, balkons, scholen en openbaar groen
De lezer wordt in dit zakboek meegenomen in een boeiend verhaal van bestuiving, kleurrijke, zoemende borders en snoephagen. Je maakt kennis met de belangrijkste bijensoorten, maar ook met de mooiste planten en struiken die van je tuin een waar bijenparadijs maken. Het boek is niet alleen bedoeld voor tuin- en plantenliefhebbers. Ook leerkrachten en verantwoordelijken voor openbaar groen vinden heel wat inspiratie om de omgeving bijvriendelijk te maken.
Voor meer informatie: https://www.lannoo.be/nl/zakboek-voor-de-bijentuin
 

Een tuin gaat pas echt leven als er beestjes in rondscharrelen. Stadsmensen anno 2018 zijn soms geneigd elk levend wezen te zien als ongedierte dat moet worden bestreden, met soms desastreuze gevolgen. Maar gelukkig zien we steeds meer in dat enig dierlijk leven er toch echt bij hoort. Sterker nog: biodiversiteit – de verscheidenheid aan verschillende vormen van leven –  is tegenwoordig een hip thema. Voor alle duidelijkheid: niet elk dier is welkom in onze tuin. Maar hoe zorgen we ervoor dat welkome dierlijke gasten zoals egels (die trouwens onze gastvrijheid belonen door slakken te bestrijden), bijen, vlinders, vogels en allerlei andere dieren of insecten het in onze tuin naar hun zin hebben? Hoe gevarieerder de tuin, hoe beter het is voor insecten, vlinders en vogels. De basis voor een diervriendelijke tuin is dan ook goede beplanting. Met vaste planten in uw tuin is het echt mogelijk een tuin gastvrij in te richten voor insecten, vlinders, vogels en zoogdieren.
Bijen
Dat bloemen en bijen bij elkaar horen weet ieder kind. Maar het belang van de bijen vereist bijvoorbeeld dat ze in een tuin op verschillende momenten bloeiende planten kunnen vinden. Zo kunnen bijen doorlopend verschillende soorten stuifmeel verzamelen. Je kunt bijen een plek geven door veel verschillende soorten (vooral inheemse) bloemen te planten. Verder kunnen we onze tuin voor bijen aantrekkelijk maken door ze plekken te bieden om te nestelen. Verschillende soorten bijen nestelen op verschillende plekken nestelen. De een maakt een nest op de grond, de ander vindt dood hout, plantenstengels, slakkenhuizen of muizenholletjes. Ook bundels rietstengels, bamboe en houtblokken met gaten (bijenhotels) geven bijen een kans om te nestelen. Voor de bijen is het prettig als we voor de winter niet al te grondig de tuin opruimen, rommelhoekjes in stand laten en bijvoorbeeld plantenstengels laten staan. Hagen, struiken, planten en gazons geven de wilde bijen een grotere kans op overleving.
Vlinders
Vlinders zijn niet kieskeurig als het gaat om bloemen en planten. Als er maar genoeg staan, komen ze wel langs. Als verblijfplaats zoeken vlinders graag een beschut plekje op: schuren en zolders maar ook een hoop bladeren. Speciale vlinderkasten zijn vanzelfsprekend heel geschikt als gastenverblijf. Waar vlinders in elk geval op af komen is nectar. Die halen ze uit de bloemen van bijvoorbeeld de buddleja (de vlinderstruik), lavendel, hemelsleutel, herfstaster, koninginnekruid en enkelbloemige afrikaantjes. Intussen worstelen vlinders natuurlijk wel met hun vernielzuchtige  puberteit: maar weinig tuiniers zijn blij met rupsen. Maar zo lang we niet hoeven te spreken van een plaag, horen de rupsen er toch echt bij!
Vogels
Vogels zijn op zichzelf niet veeleisend. Veiligheid, beschutting tegen roofvogels en katten is van belang, naast uiteraard voedsel. Dat voedsel bestaat naast allerlei zaden, veelal uit diertjes, insecten bijvoorbeeld, die we naar onze tuin toe willen lokken. Zo werken we aan onze eigen biodiversiteit! Om meer en verschillende vogels in uw tuin te krijgen, is het belangrijk te kiezen voor levende materialen. Plaats dus een heg in plaats van een schutting. Ook mag de tuin niet te netjes zijn, zo behouden de vogels plekken om voedsel te vinden en te schuilen.
De Top 5 van biodiversiteit bevorderende planten, lokkers voor bijen en vlinders:

  1. Veronica longifolia – Lange ereprijs
  2. Aruncus dioicus – Geitenbaard
  3. Thymus serpyllum – Wilde tijm
  4. Stachys byzantina – Ezelsoor
  5. Verbena bonariensis – IJzerhard

Zeven boomkwekers van Treeport Zundert hebben dit jaar tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. Ook zijn braakliggende gronden binnen de gemeente Zundert ingezaaid. De bloemenmengsels zorgen voor voedsel en schuilgelegenheid voor allerlei insecten. Het bijvriendelijke bloemenmengsel is beschikbaar gesteld door het project Bee Deals.
In het project Bee Deals werken een groot aantal partijen aan verbetering van de leefomgeving van de bijen. Het doel van de kwekers in de Treeport is echter breder, vertelt Jolanda van Hasselt van Boomkwekerij P.C.C. van Hasselt uit Zundert. “Wij willen met de mengsels de totale biodiversiteit op kwekerijen stimuleren. We creëren niet alleen een goede leefomgeving voor alle bestuivers maar ook voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen in onze gewassen te voorkomen.”
Lieveheersbeestjes zijn bekende natuurlijke vijanden van luis die kwekers helpen om bijvoorbeeld beuken vrij te houden van beukenbladluis. Een ander voorbeeld zijn zweefvliegen. Volwassen zweefvliegen leven van nectar en stuifmeel van bloemen maar van een aantal soorten jagen de larven jagen op bladluizen. Door het inzaaien van bloemenmengsels hopen kwekers dat er zich meer natuurlijke vijanden rond de boomkwekerijgewassen vestigen en er een weerbaarder ecosysteem ontstaat.
Het stimuleren van de biodiversiteit gebeurt in het kader van het project Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt. Dit project is onderdeel van het Koepelproject Plantgezondheid van de Raad voor de Boomkwekerij. Er worden waarnemingen gedaan om te kijken hoe de plagen en natuurlijke vijanden zich ontwikkelen. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat de bloemenmengsels veel verschillende insecten trekken. Volgend voorjaar als de beuken uitlopen worden opnieuw waarnemingen gedaan.
 

In 2016 en 2017 is Toverland het decor van een biodiversiteitsonderzoek in het kader van ‘Samen voor bijen’. Het onderzoek draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit in het park en aan de leefomgeving voor wilde bijen en vlinders in de gehele provincie. De eerste deelresultaten zijn bekend en hoewel het park zeker een bijdrage levert aan natuur in de stedelijke omgeving, zijn er nog verbeteringen mogelijk.
Het ene groen is het andere niet
Bijen zijn voor hun voedsel volledig afhankelijk van bloemen. Voor vlinders is het van belang dat er voldoende planten zijn die nectar produceren. De beplanting van themagebied de Magische Vallei is daarom in kaart gebracht; er komen ruim 180 verschillende plantensoorten voor. Er is tevens een drachtkalender opgesteld, waarbij van alle plantensoorten in kaart is gebracht in welke mate deze interessant zijn voor vlinders en bijen. Daarnaast zijn van maart tot en met juni de aanwezige bijen en vlinders in het gebied geïnventariseerd.
Het gaat goed, maar kan beter
De Magische Vallei wordt zeer actief door wilde bijen bezocht, al is het aantal soorten gering. Anique Willems, Landschapsecoloog bij BTL Advies vertelt: “Van de 180 soorten planten en bloemen in de Magische Vallei wordt slechts een beperkt aantal door bijen en vlinders bezocht. “Een vergroting van het aantal inheemse planten kan de soortendiversiteit verrijken, waardoor er een aantrekkelijker leefgebied ontstaat.
Wereld vol magie
“We willen onze gasten volledig onderdompelen in een wereld vol magie. Natuur, waaronder bijen en vlinders, dragen in een belangrijke mate bij aan de beleving”, aldus Ruud Moors, Senior Supervisor Groen bij Toverland.” We nemen de adviezen mee als richtlijn in de Magische Vallei en de inrichting van het nieuwe themagebied dat in de komende jaren gerealiseerd wordt.”
Vervolg onderzoek
Het vervolgtraject wordt uitgevoerd door een stagiair, aangestuurd door het CITAVERDE College. Willems heeft hierbij een adviserende rol en fungeert als klankbord: “Het onderzoek loopt nog door tot eind 2017, zodat uitspraken gedaan kunnen worden over het gehele bloeiseizoen. Ook ontwikkelen wij samen met Toverland een educatieplan over biodiversiteit. Op deze manier gaan niet alleen de bijen en vlinders een mooie toekomst tegemoet, maar leren verschillende generaties bezoekers over het belang van bijen en vlinders voor ons allemaal.”
bron: btl.nl

Bijen, hommels, vlinders en veel andere insecten zijn belangrijk voor ons allemaal. Zo bestuiven bijen en hommels ruim de helft van onze planten. Daardoor zorgen ze er uiteindelijk voor dat wij voedsel hebben. Zonder bijen en hommels zouden we bijvoorbeeld zo goed als geen groente en fruit meer hebben. Toch gaat het niet goed met onze bijen en hommels. Daarom is het belangrijk dat wij ook voor hen zorgen en dat doen ze in Enschede. 
De Groene Loper: bloemenlinten voor bijen
De Groene Loper Enschede maakt onderdeel uit van de Groene Loper Overijssel, een provinciaal project om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Een mooie manier om dat te doen is door de vele lokale groene (buurt)-initiatieven in Enschede, van klein tot groot, met elkaar kennis te laten maken en beter zichtbaar te maken. In de laatste week van april 2016 organiseerde Groene Loper Enschede een actie voor bijen. Ze betrokken bewoners bij het zaaien van een ‘bloemenlint’ in hun eigen omgeving. Dit met als doel gezamenlijk te zorgen voor een prachtig bloemenlint door Enschede! Bewoners konden daarvoor gratis een zakje wilde bloemenmengsel ophalen. De actie was zeer geslaagd: alle beschikbare 500 zadenpakketten werden uitgedeeld aan bewoners van Enschede en omgeving. Waarmee de stad weer een stukje bloemrijker en biodiverser is geworden.
‘Bijensnelwegen’ en biodiversiteit door minder maaien en wilde bloemen zaaien
In Enschede wordt het gras sinds enkele jaren minder vaak gemaaid vanuit noodzakelijke bezuinigingen. Dat minder maaien heeft een positief effect voor bijvoorbeeld bijen, hommels en vlinders. Want op verschillende plekken ontstaan door het minder maaien inmiddels meer kruiden en wilde bloemen in het gras, die een belangrijke voedselbron vormen voor de (wilde) bijen, hommels en vlinders. Op verschillende plekken in de stad heeft de gemeente daarnaast wilde bloemen gezaaid in het langere gras. Op deze manier ontstaan er als het ware een soort bijensnelwegen: bloemen en kruidenlinten door de stad, waarlangs bijen, hommels en vlinders zich kunnen verplaatsen en voedsel vinden.
Samen inzetten voor bijen, hommels vlinders en biodiversiteit!
Door samen te werken kunnen we bijen, hommels en vlinders helpen. Dat doen ze in Enschede al door de samenwerking tussen de verschillende (natuur)organisaties. Maar uw hulp is daarbij ook hard nodig. Want ook u kunt zelf al veel doen om bijen, hommels en vlinders te helpen. Hieronder enkele voorbeelden:
 • Meer gevarieerde en groene beplanting(in plaats van stenen) in uw tuin: Voor bijen, hommels en vlinders is gevarieerde en (op verschillende momenten bloeiende) bloemrijke beplanting belangrijk. Op het internet is veel te vinden over welke planten het meest geschikt zijn voor bijvoorbeeld bijen. Als u daarnaast stenen of tegels rond uw woning vervangt voor beplanting levert u bovendien een bijdrage aan het verhelpen van de regenwaterproblematiek, omdat de riolering minder wordt belast. Ook kunt u in de openbare ruimte soms tegels vervangen voor groen (een tegeltuintje),
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen in uw tuin of op uw verharding: Omdat het schadelijk kan zijn voor bijen, hommels en vlinders. Ook kunnen er tussen uw verharding bijzondere zandbijen zitten (soms te zien aan kleine hoopjes zand op uw inrit) die u met de bestrijdingsmiddelen raakt;
 • Wilde bloemen zaaien: Een mooie manier om te helpen is natuurlijk ook door in uw tuin zelf (een stukje) met wilde bloemen in te zaaien. Zo helpt u mee aan het bouwen van een bloemenlint in Enschede
 • Bijen- en insectenhotel ophangen: bij verschillende winkels kunt u leuke bijen- of insectenhotels kopen, die niet heel duur zijn. Ook vind je op het internet verschillende leuke voorbeelden om zelf een bijen- of insectenhotel te maken. Door deze op een zonnige plek in uw tuin te plaatsen help u bijvoorbeeld al verschillende soorten wilde bijen en hommels.
Bron: enschede.nl

Ruim de helft van de 358 soorten bijen en hommels die in Nederland voorkomen, wordt bedreigd. Vanwege de hoge bijensterfte in de provincie Limburg, is Attractiepark Toverland sinds januari het decor van een biodiversiteitsonderzoek in het kader van het project ‘Samen voor Bijen’. Het eind vorig jaar georganiseerde symposium ‘Limburgers bijeen voor bijen’, was het startsein voor het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs om intensief samen te werken en bijensterfte tegen te gaan. Het biodiversiteitsonderzoek in Toverland loopt tot en met december 2017 en draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit in het park en daarmee aan de leefomgeving voor bijen in de gehele provincie.
Het belang van de bij
De provincie Limburg had in 2013 verreweg de hoogste bijensterfte van Nederland met een wintersterfte van 25%. Zowel in Nederland als wereldwijd worden zorgen geuit door imkers, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en overheden. De bijensterfte heeft grote gevolgen voor de bestuiving van afhankelijke bloemen en gewassen. Alleen al in Europa is ongeveer 80% van alle planten voor de bestuiving afhankelijk van insecten. Zonder bijen zou de wereldvoedselproductie dalen met 10%.
Belangrijke rol voor vlinders en bijen
“Onze visie is het creëren van gelukservaringen”, vertelt Ruud Moors, Senior Supervisor Groen bij Toverland. “ De integratie van natuur in ons park wordt daarbij in elke overweging meegenomen. Als onderdeel van het project ‘Samen voor Bijen’ hebben wij het bloemrijke themagebied de Magische Vallei ter beschikking gesteld om onderzoek uit te voeren naar de biodiversiteit.” Naast meer wilde bijen wordt ook gestreefd naar een grotere hoeveelheid vlinders in het park. “Bijen en vlinders zijn goed voor het aanzien van het park en dragen bij aan de beleving voor de bezoeker”, aldus Moors.
Bijdrage aan landelijke bijensterfte
Het multidisciplinair projectteam wordt aangestuurd door het CITAVERDE College, begeleid door Toverland en inhoudelijk ondersteund door specialisten van de Vlinderstichting, Imkerij Cox en BTL Advies. Moors: “Door dit onderzoek krijgt Toverland inzicht in de huidige natuurwaarden en wordt een advies gegeven hoe het attractiepark deze waarden kan vergroten. Iets dat we meenemen in (eventuele) aanpassingen binnen de Magische Vallei, maar ook bij de inrichting en beplanting van het nieuwe themagebied dat tussen het voorjaar van 2017 en april 2018 gerealiseerd wordt.” Toverland is slechts één van de deelprojecten binnen ‘Samen voor Bijen’. Samen met alle andere projecten werken betrokken partijen in Limburg zo samen aan een oplossing om bijensterfte terug te dringen. De opgedane kennis wordt geïmplementeerd in het onderwijs van CITAVERDE College, waardoor de volgende generatie een goede toekomst kan bieden aan de bijen in ons land.

Het gaat geleidelijk aan een beetje beter met de bijen. De Kempengemeenten doen er nog een schepje bovenop. Zij gaan 20.000 struiken en bomen plaatsen en 4,5 hectare aan bermen inzaaien met wilde bloemen.
 Daarmee moeten bijen weer iets makkelijker aan stuifmeel en nectar kunnen komen. Het project ‘Bloeiende Kempen’ kost een ton. De provincie betaalt er veertig mille aan mee. Bladel, Reusel-De Mierden, Eersel, Bergeijk, Oirschot en Hilvarenbeek nemen de rest voor hun rekening.
Stuifmeel
“Alle initiatieven juichen we natuurlijk toe”, zegt ‘ambassadeur’ Aat Rietveld van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). “Bijen zijn de motor in de natuur. In Nederland kennen we 358 soorten, maar tegenwoordig zien we er nog maar weinig. De grootste bedreiging is het gebrek aan stuifmeel en nectar. Er zijn veel bloemen, maar kennelijk toch te weinig. De reden is dat het natuurlijk leefgebied van bijen kleiner wordt. We schoffelen en spitten wat rond in dit land. Vandaar dat het goed is van de Kempen om dit project te starten.” De start is begin volgend jaar.

Samen met burgers, bedrijfsleven, boeren en overheden ontwikkelen Alterra, EIS Kenniscentrum Insecten en de Vlinderstichting een regionaal Bijenlandschap in de regio Zoeterwoude in Zuid-Holland. Dit project maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Groene Cirkels, tussen provincie Zuid-Holland, Heineken en Alterra, dat als doel heeft het ontwikkelen van een klimaatneutrale brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude.

“Op dit moment zijn we in het gebied Leiden – Zoetermeer – Alphen aan den Rijn een bijzonder landschap aan het ontwikkelen,” zegt projectleider Sabine van Rooij van Alterra. “Een landschap waar een diversiteit aan bestuivende insecten duurzaam voorkomt, waarin honingbijen volop voedsel kunnen vinden en dat aantrekkelijk is voor mensen om in te wonen, te werken en te recreëren.”
Om te zorgen dat het landschap deze drie landschapsdiensten levert, is Groene Cirkels gestart met het bouwen van een breed sociaal netwerk van actoren. Burgers, bedrijfsleven, boeren en overheden zijn de direct betrokkenen, omdat zij niet alleen een groot deel van het landschap beheren, maar ook profiteren van de baten die dat oplevert. Groene Cirkels faciliteert bijeenkomsten voor stakeholders, ondersteunt hen bij het ontwikkelen van initiatieven, en zorgt voor afstemming tussen hun initiatieven zodat er een samenhangend ruimtelijk netwerk ontstaat. Alterra levert de kennis die nodig is om dat ruimtelijke netwerk voor bestuivers te realiseren.
Er komen honderden soorten wilde bijen, zweefvliegen en vlinders in het gebied voor. Sabine van Rooij: “Daarom werken we met ‘ecoprofielen’, groepen insecten die ongeveer dezelfde ruimtelijke voorwaarden nodig hebben. Voor iedere groep hebben we ‘bouwstenen’ ontwikkeld waarmee het Bijenlandschap gestalte kan krijgen. Deze variëren in grootte van leefgebieden van 10 ha die we ‘Bed & Breakfastgebieden’ noemen, tot kleine plekjes die het huidige landschap beter overbrugbaar maken voor bestuivers, de ‘Bij-tankstations’. Zo kan iedere stakeholder zelf iets bijdragen, of in samenwerking met zijn buren een grotere bouwsteen realiseren.
De door Alterra samen met EIS en de Vlinderstichting ontwikkelde kennis over bestuivers, ecoprofielen, bouwstenen en het daarvoor benodigde beheer is beschikbaar in een handreiking en een training. Deze is gratis op te vragen zodat iedereen een bijdrage kan leveren. Met de ‘Contourenkaart Bijenlandschap’ kan iedereen de realisatie van het Bijenlandschap volgen: de gerealiseerde en lopende initiatieven, de potentie van een plek voor een bouwsteen, en waar welke schakels in het ruimtelijke netwerk nog ontbreken. Door deze contourenkaart kan het sociale netwerk rond bijen zelf sturing geven aan initiatieven en locaties.
In totaal hebben op dit moment 22 organisaties in de regio een overeenkomst ondertekend waarin ze afspreken om zich in te zetten om de achteruitgang van wilde bijen te stoppen door het landschap bijvriendelijker te maken door meer voedsel- en nestgelegenheid te bieden en door behoedzaam om te gaan met chemische bestrijdingsmiddelen. En hoewel in andere delen van Nederland andere bestuivers voorkomen, kan de werkwijze overal toegepast worden. Sabine van Rooij: “In dit proefproject hebben we geleerd hoe we een sociaal netwerk en een ruimtelijk netwerk in wisselwerking met elkaar kunnen opzetten.”
Bron: Universiteit Wageningen

Wilde bijen dragen bij aan een betere bestuiving in de fruitteelt en een hogere winst: 10 miljoen euro per jaar in de perenteelt en ruim 5 miljoen in de teelt van aardbeien.
Dat in het wild levende bijen en zweefvliegen bijdragen aan de bestuiving van fruitgewassen, was al lang bekend. Maar in welke mate ze dat doen, was niet bekend. Kwantitatieve gegevens ontbraken. Vorig jaar werden de resultaten bekend van een eerste onderzoek naar het effect van wilde bestuivers in appels en blauwe bes. Hun bijdrage aan de productiewaarde bedraagt jaarlijks duizenden euro’s per hectare, bleek uit dat onderzoek. In opdracht van het ministerie van EZ is nu ook onderzocht wat het effect is in twee andere gewassen: peren en aardbeien. Onlangs verscheen het rapport ‘De bijdrage van (wilde) bestuivers aan een hoogwaardige teelt van peren en aardbeien’.
Peren en aardbeien
Het onderzoek werd uitgevoerd op teeltbedrijven met perenras Conference en bij vollegrondsteeltbedrijven met het aardbeienras Elsanta. Het zijn beide de meest voorkomende rassen in Nederland. Op basis van de resultaten berekenden de onderzoekers dat bij peren meer dan de helft (62%) van de bestuiving door wilde soorten wordt gedaan. Voor aardbeien was dat 46%.
Interessanter is de bijdrage aan de opbrengstverhoging. Bij peren resulteert bestuiving in een 17% hogere opbrengst in kilo’s peren. De netto winst per hectare is ongeveer 42% hoger wanneer bestuivers aanwezig zijn. Bij peren blijken vooral hommels een belangrijk effect te hebben. Bij aardbeien dragen bestuivers bij aan een goede vruchtvorm. Door bestuiving wordt 9% meer kilogram aardbeien geproduceerd, maar de vruchten komen ook in een hogere kwaliteitsklasse waardoor de nettowinst maar liefst 57% hoger is. Bij aardbeien lijken zweefvliegen een belangrijke rol te spelen.
Bijenhabitat
Er is een verband tussen de soortenrijkdom aan wilde soorten en de hogere opbrengst. En de soortenrijkdom neemt aantoonbaar toe naarmate er in de directe omgeving van het perceel een voor de bijen geschikte habitat aanwezig is. Je kunt denken aan wegbermen, bloemstroken, houtwallen en dijken. Het zou daarom interessant zijn te experimenteren met de aanleg van een bijenhabitat op een bedrijf. Je kunt bloemstroken inzaaien of houtige opstanden aanleggen.
Bron: groenkennisnet.nl

Koos Biesmeijer, bijenexpert en wetenschappelijk directeur van Naturalis, gaf zondagmorgen in het radioprogramma Vroege Vogels het startsein voor het onderzoeksproject Bijenradar, waarvoor deelname van het publiek nodig is. “We moeten weten hoe het met bijen en bestuiving gaat en nu kan iedereen daarmee helpen via www.bijenradar.nl,” zegt hij.
Biesmeijer benadrukt dat bijen belangrijk zijn: “Ze bestuiven bloemen en zorgen zo voor appels, peren, aardbeien en veel meer lekkers. Maar het gaat niet goed met deze insecten. Wij willen weten waar ze zich bevinden, zodat we ze beter kunnen beschermen.” Het project Bijenradar is zo opgezet dat iedereen met een aardbeienplantje mee kan helpen. De eerste honderd moeders die op Moederdag 8 mei Naturalis bezoeken, krijgen een gratis aardbeienplantje mee.
4 Aardbeienplantjes
Naturalis vraagt het publiek om een of meer aardbeienplantjes in de tuin of op het balkon te zetten en bij te houden welke bestuivers hun plantje een bezoek brengen. De foto’s van de insecten kunnen ze insturen op www.bijenradar.nl. Ook zijn er foto’s nodig van de aardbeien die aan de plantjes groeien, want een goed bestoven aardbei is mooi van vorm. Daaraan wordt een aardbeien schoonheidswedstrijd gekoppeld. “Zo komen we erachter welke bestuivers er rondvliegen in de stad en of er genoeg bestuivers zijn om mooie aardbeien te krijgen,” zegt Biesmeijer.
Leiden pilotstad
De gemeente Leiden ondersteunt de ontwikkeling van de Bijenradar financieel en is ‘pilotstad’ voor het onderzoek. Frank de Wit, wethouder duurzaamheid van de gemeente Leiden, draagt het project een warm hart toe: “Bijen zijn essentieel voor biodiversiteit en daarmee voor een duurzame stad. Bijenradar stimuleert verbetering van biodiversiteit op een laagdrempelige en innovatieve manier. Als thuishaven van Naturalis is het niet meer dan logisch dat wij pilotstad zijn.”
Wilde bestuivers
Aardbeien worden bestoven door zowel honingbijen, wilde bijen, hommels als zweefvliegen. Om mensen te helpen het onderscheid te maken staat op de site een korte toelichting. Bijenradar is ondergebracht bij www.waarneming.nl, de landelijke database voor de verspreiding van soorten. Een extra controle van de juiste determinatie wordt achter de schermen gedaan door bijenexperts.
VN-rapport
Uit het IPBES rapport van de VN waaraan Biesmeijer heeft meegewerkt blijkt eens te meer dat het slecht gaat met bestuivers wereldwijd, wat de voedselproductie in gevaar kan brengen. Maar het VN-rapport maakt ook duidelijk dat we er iets aan kunnen doen, onder meer door te zorgen voor een landschap met voldoende voedsel en nestelgelegenheid voor bijen. Gekoppeld aan een landschapsanalyse leveren de resultaten van Bijenradar nieuwe input voor richtlijnen op voor verbetering van het landschap en de bescherming van bestuivers.
Looptijd en bijendag
Het project Bijenradar begint op 8 mei en duurt tot eind augustus. In 2016 ligt de focus op Leiden en omgeving maar iedereen kan meedoen. In 2017 is landelijke dekking het streven.
Initiatiefnemer van Bijenradar is Naturalis Biodiversity Center. Gemeente Leiden sponsort het project vanuit de Duurzaamheidsagenda. Bijenradar is onderdeel van de campagne van Groene Cirkel Bijenlandschap. Op 22 mei organiseert Naturalis tijdens de dag van de biodiversiteit een speciale bijendag in het museum.