Heel Zuid-Holland op de bres voor de bij

Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland en wethouders van vijf gemeenten ontvingen op 24 maart 2016 hun eigen ‘adoptiebij’ uit handen van Laila Driessen, burgemeester van Leiderdorp en voorzitter van de Groene Cirkel Bijenlandschap.
Het uitreiken van adoptiebijen bij Naturalis is de start van de campagne om de omstandigheden voor wilde bijen en andere bestuivers in Zuid-Holland merkbaar te verbeteren. Het komende jaar kan het publiek deelnemen aan uiteenlopende activiteiten, van excursies tot cursussen, om te ervaren wat men zelf kan doen om de omgeving bijvriendelijk te maken.
Bestuivers nodig voor ons voedsel
Het gaat niet goed met de bestuivers. Doordat ons landschap steeds eentoniger en minder bloemrijk wordt kunnen ze slecht aan voedsel komen en vinden ze minder plekken om te nestelen. “Meer dan 70% van ons groente en fruit is afhankelijk van bestuiving. Daar gaan miljarden in om”, gaf Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis, in een korte presentatie aan om het belang van deze insecten te duiden.
Bijvriendelijke provincie
Dat het onderwerp leeft is wel duidelijk, met 160 deelnemers aan de bijeenkomst en 22 partijen die de visie Bijenlandschap ondertekenden. Provincie Zuid-Holland, gemeenten, Rijkswaterstaat, Archeon, imkerverenigingen, Naturalis, Alterra, EIS Kenniscentrum Insecten, De Groene Klaver, Fonds 1818, Hoogheemraadschap van Rijnland, Zuid-Hollands Landschap, De Vlinderstichting, en het IVN onderstrepen zo dat zij bijdragen aan het verbeteren van de omstandigheden voor bijen en hommels. Dit doen zij door meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen. Het netwerk rondom de Groene Cirkel Bijenlandschap groeit. “En dat is hard nodig”, zo vindt ook gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland. “Het belang van de bij voor de biodiversiteit is enorm. De provincie investeert hier ook echt in. Laten we samen van Zuid-Holland de meest bijvriendelijke provincie maken.”
Alle gemeenten een eigen bij
De zes verschillende adoptiebijen zijn tijdens een nulmeting in 2015 aangetroffen op grondgebied van de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer, Leiderdorp, Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude. Het is de bedoeling dat de aantallen van deze bijen tijdens de tweede meting in 2018 omhoog zijn gegaan door alle bijvriendelijke activiteiten die nu ontplooid worden.
Groene Cirkel Bijenlandschap
In de Groene Cirkel Bijenlandschap werkt een groot aantal partijen samen aan een bijenlandschap in het Land van Wijk en Wouden. Ander beheer en een bijvriendelijke inrichting moeten zorgen voor een netwerk van verbindingen met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivende insecten. De Groene Cirkel Bijenlandschap is voortgekomen uit Groene Cirkels, het samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland en kennisinstituut Alterra Wageningen UR, gericht op een klimaatneutrale Heineken-brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude.
Bron: Groene Cirkel Bijenlandschap