Scho­lie­ren in De Bilt zaai­en veld­bloe­men

Groei & Bloei gaat met basis­scho­lie­ren ber­men in De Bilt inzaai­en met veld­bloe­men.
De gemeen­te heeft daar­voor een aan­tal ber­men klaar­ge­maakt. Leer­lin­gen van de basis­scho­len Wereld­wijs, Juli­a­na­school en The­re­si­a­school zaai­en de komen­de weken een meer­ja­rig veld­bloe­men­meng­sel dat aan­trek­ke­lijk is voor bij­en en vlin­der.
Als eer­ste is een berm ach­ter de kin­der­boer­de­rij in Bilt­ho­ven aan de beurt. Leer­lin­gen van Wereld­wijs zul­len daar de eer­ste veld­bloe­men zaai­en. De ande­re scho­len begin­nen na de mei­va­kan­tie.
Groei & Bloei wil voor­al scho­lie­ren betrek­ken bij de natuur in hun direc­te omge­ving. Veld­bloem­vege­ta­ties dra­gen bij aan het her­stel van de bio­di­ver­si­teit en bie­den een aan­trek­ke­lij­ke leefomgeving/schui;plaats voor veel insec­ten, kik­kers en wei­de­vo­gels.
Leden van Groei & Bloei zaai­en het veld­bloe­men­meng­sel ook in de Kwin­ke­lier en langs de Soest­dijk­se­weg en Groe­ne­kan­se­weg.
Bron: roulettefm.nl