Tien bij­en­ho­tels op een rij in Arche­on voor onder­zoek

Aan de wit­te muur van de Romein­se tem­pel in Arche­on in Alp­hen aan den Rijn han­gen 10 bij­en­ho­tels. Deze han­gen daar in het kader van een weten­schap­pe­lijk onder­zoek van EIS Ken­nis­cen­trum Insec­ten (part­ner van Natu­ra­lis in Lei­den).
De bij­en­ho­tels bestaan uit blok­ken hout met geboor­de gaten. Wil­de bij­en maken gebruik van deze gaten om er hun nest­jes in te bou­wen. De bij­en­ho­tels zijn gemaakt van Amster­dams iepen­hout door het bedrijf BeeInc.

Waar­om dit onder­zoek?
Er bestaat ondui­de­lijk­heid over de pre­cie­ze voor­keu­ren van wil­de bij­en wat betreft de ‘rafe­lig­heid’ van de geboor­de gaten. Ken­ners bewe­ren vaak dat ze lie­ver in glad­de gaten nes­te­len. Ande­ren zeg­gen dat dit niets uit­maakt en dat ze net zo lief in rafe­li­ge gaten nes­te­len. Aan de muur van de Romein­se tem­pel han­gen vijf bij­en­ho­tels met rafe­lig geboor­de gaten en vijf met glad afge­werk­te gaten. Door voor bei­de typen gaten bij te hou­den hoe­veel bij­en er gebruik van maken, komen we hope­lijk te weten wel­ke voor­keur de wil­de bij­en heb­ben. Met die infor­ma­tie kun­nen we deze bij­en een hand­je hel­pen!

Het onder­zoek is een ini­ti­a­tief van EIS Ken­nis­cen­trum Insec­ten in samen­wer­king met Arche­on. In Alp­hen aan den Rijn en omge­ving wer­ken vele par­tij­en samen aan een bloem- en bij­en­rij­ker land­schap in het pro­ject Groe­ne Cir­kels Bij­en­land­schap.
Bron: alphens.nl