Gemeente Alphen werkt mee aan 'bij-vriendelijkere' omgeving

De gemeente Alphen aan den Rijn doet actief mee aan de grote regionale campagne die laatst is gelanceerd door de Groene Cirkel Bijenlandschap.
Onder de slogan “Bee Friendly” wordt ingezet voor een ‘bij-vriendelijker’ omgeving. Dit om de bijensterfte tegen te gaan die de voedselketen bedreigt.
De Groene Cirkel heeft al veel plaatselijke overheden, bedrijven en burgers achter zich en breidt dit netwerk steeds verder uit.
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft Marcel van der Veen, regisseur bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte, ingezet om goede leefomstandigheden voor wilde bijen te realiseren. Van der Veen zegt dat er op dit moment wordt gekeken wat er daadwerkelijk nodig is. “Het is ook een bewustwordingsproces bij onszelf.”
De gemeente ontwikkelt door bij-vriendelijk maaibeheer bloemrijke bermen en parken en is partner in de Beedeal Boskoop. Samen met onder meer de kwekers wordt daar gekeken naar betere leefomstandigheden voor bestuivers.
Archeon
Museumpark Archeon heeft een functie als Bed & Breakfast voor veel insecten en vormt een verbinding tussen stad en polder. Dit is mogelijk door het zeer diverse landschap en het ontbreken van kunstmest en insectenverdelgers. Er wordt actief gewerkt aan het optimaliseren van het leefklimaat voor bijen en vlinders.
Op korte termijn wordt een doorgang van planten met veel nectar en pollen gemaakt naar de ingang van het museumpark. Hier komen bijen op af. Ook wordt in het park het programma over de geschiedenis van de bij verder uitgewerkt.
Avifauna
Vogelpark Avifauna doet mee met een excursie over bijen en imkerij. Door het park heen zijn kleine insectenhotels, ook een in de vogelvriendelijke tuin. Binnenkort komt daar een groter bijenhotel bij.
Avifauna tuiniert insect- en milieuvriendelijk door geen gif of kunstmest te gebruiken en er zijn nectarplanten aangeplant. Met publieksactiviteiten over diervriendelijk tuinieren wordt aandacht besteed aan natuurbehoud ‘voor je deur’.
Bron: Alpens.nl