Bij­en krij­gen een eigen bos in Eel­de

Bij­en krij­gen een eigen bos aan de Hel­mers­dijk in Eel­de. Het zal meer dan hon­derd wil­gen, lin­den en hees­ters omvat­ten.
Woens­dag­och­tend plan­ten leer­lin­gen van obs De Wes­ter­burcht er, in het kader van Nati­o­na­le Boom­plant­dag, de eer­ste bomen. Hier­bij wor­den ze geas­sis­teerd door wet­hou­der Theun Wij­ben­ga. Het bos is een ini­ti­a­tief van de imkers­ver­e­ni­ging Haren-Paters­wol­de en de IVN Eel­de-Paters­wol­de. De gemeen­te heeft het ter­rein beschik­baar gesteld. Kwe­ke­rij­en, hove­niers en ande­re bedrij­ven spon­so­ren het bos.
Bron: dvhn.nl, Afbeel­ding: ANP