Berichten

Bewoners van Akkrum en Nes vragen aandacht voor openbaar groen

Akkrum-Oost en Nes komen met een ‘groenplan’. Het gaat om een totaalplan van groene elementen zoals bomen, struiken, hagen en fruitbomen. Ook de inrichting van parken, straten, bankjes en speelvoorzieningen is hier onderdeel van. De aanleiding voor dit project is de nieuwe dorpsvisie van Akkrum-Nes. Daarin vragen de bewoners van de dorpen aandacht voor openbaar groen.

Landschapsbeheer Friesland is de trekker van dit ‘Doarpen yn’t Grien’ project en zij vroegen hiervoor subsidie aan bij de provincie via Plattelânsprojekten. Het gebiedsplatform Plattelânsprojekten Noardwest Fryslân beoordeelt het project positief. Landschapsbeheer Friesland kan een subsidiebedrag van € 21.166 verwachten. De totale kosten van het project zijn € 42.333. 
 

Dorpsbewoners vormen groencomissie
De dorpen willen ook de vervuiling van de openbare ruimte aanpakken. Dorpsbewoners vormen een groencommissie. Deze commissie maakt het groenplan. Landschapsbeheer Friesland werkt samen met de groencommissie het plan verder uit. Tijdens de ontwikkeling van het plan is er afstemming met verschillende partijen, zoals de gemeente en terreineigenaren. De groencommissie en Landschapsbeheer Friesland presenteren het plan vervolgens aan alle dorpsbewoners. Deze kunnen reageren op het plan. Met de inbreng van de bewoners stelt de Dorpsbelangenvereniging het groenplan vast.

Uitvoering
De dorpsbewoners helpen Landschapsbeheer Friesland bij de uitvoering. Landschapsbeheer organiseert een aantal werkdagen waarbij de bewoners helpen met groen aanplanten. Landschapsbeheer en de gemeente zorgen daarbij voor de voorbereiding, gereedschap en begeleiding. Wanneer mogelijk voeren plaatselijke ondernemers grotere werkzaamheden uit, zoals het graven van een poel of de aanleg van wandelpaden.

Bron:
Provincie Friesland

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Actieve inbreng van Utrechtse bewoners bij (nieuw) groen in de wijk

De afgelopen maanden is door gemeente Utrecht en bewoners gewerkt aan het wijkgroenplan Zuid, een wensenlijst van groene projecten afkomstig van bewoners. Zo leggen bewoners in Hoograven enkele moestuinen aan, het groene gebied rondom de singel krijgt een opknapbeurt, enkele straten worden opgefrist met nieuw groen en langs de kale Opaalweg komt een mooie parkstrook.

In Lunetten wordt de As Musketon in het centrum groener, zal een aantal stenige binnenterreinen worden opgeknapt en wordt een dam in het inundatiekanaal verwijderd zodat de doorstroming en daarmee de waterkwaliteit van het Lunettense water verbetert. Ook ontstaat zo een lange kanoroute en kunnen we volgend jaar bijna helemaal rondom Lunetten kanoën.

€ 2,2 miljoen extra voor groen
Binnen de Wijkgroenplannen maken wijkbewoners volop gebruik van de mogelijkheden om de groenvoorzieningen in hun woonomgeving uit te breiden of te verbeteren. Groen staat in Utrecht hoog op de agenda van het gemeentebestuur. In deze Collegeperiode is vanuit het collegeprogramma “Groen, Open en Sociaal” jaarlijks € 2,2 miljoen extra ingezet voor een verdere versterking van het Groen in en om de stad en voor het uitvoeren van de wijkgroenplannen.

Wethouder: “Groen is belangrijk voor de leefbaarheid”
Mirjam de Rijk, wethouder Groen: “Groen is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad, en daarom investeert dit college een extra bedrag van € 420.000 per wijk om groene projecten mogelijk te maken. Om groen aan te leggen waar bewoners behoefte aan hebben, waar kinderen in kunnen spelen, bewoners zelf gekweekte tomaten kunnen plukken en waar ze kunnen picknicken in de zon. Er ligt hier een geweldig plan voor de wijk dat we samen met de wijkbewoners van Zuid hebben gemaakt. Ik ben trots op de samenwerking, en die houdt niet op bij dit plan. Ook bij de uitvoering en het beheer van de projecten zullen we als gemeente samen optrekken met de bewoners.”

Du
urzame groene stad
Utrecht streeft naar een duurzame groene stad, waar iedere inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen. Het eerste project in Hoograven wordt in november van dit jaar uitgevoerd met het planten van bomen aan de Opaalweg.

Bron:
Gemeente Utrecht
——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.

Vlaardingse bewoners betrokken bij groene inrichting

Bij nieuwe en vernieuwde woningen, winkels en basisscholen hoort ook een nieuwe inrichting van het groen in de wijk. De gemeente Vlaardingen vraagt bewoners om via de gemeentelijke website mee te denken over de inrichting van drie brede groenstroken die als lange groene vingers vanaf Park ’t Nieuwelant (Babberspolder) de wijk in lopen.

Een romantische bloementuin of een moderne ontmoetingsplek? Een spelletjestafel of een insectenhotel? Of iets heel anders? Bewoners van de wijk, maar ook alle mensen die zich betrokken voelen bij dit gebied en het groen in onze stad, kunnen hun wensen doorgeven via vlaardingen.nl/hoegroenwordtuwbabberspolder. Dat kan tot maandag 19 september 2011.

 


Uitkomsten
Wie de wensenlijst op de site ingevuld heeft, wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst in september. Op die bijeenkomst krijgen de aanwezigen te horen hoe de wensenlijsten zijn ingevuld. Ze bespreken waar het ontwerpteam verder nog op moet letten bij het maken van het ontwerp, hoe de inrichting van de drie groenstroken zo ontworpen kan worden dat hij optimaal aansluit bij de uitkomsten van de wensenlijst.

Ontwerp voor groenstroken
Het resultaat van deze bijeenkomst vormt het startpunt voor de ontwerpers. Zij passen – naast de wensen van bewoners – de vaststaande elementen zoals de gezonde bomen, voldoende ruimte voor water en natuurlijk het speeleiland in en maken een nieuw ontwerp voor de groenstroken. Het ontwerp wordt uiteindelijk aan het college van burgemeester en wethouders gepresenteerd waarna zij een besluit nemen.

Uitvoering
De uitvoering van de plannen volgt daarna. Op gedeeltes van de groenstroken die al vrij zijn, kan de gemeente gelijk aan de slag. Maar in de groenstroken staan ook nog schoolgebouwen en sportzalen. Die kunnen natuurlijk pas weg als er voor de gebruikers hiervan een andere oplossing gevonden is. Naar verwachting zijn alle stroken in 2014 leeg. Aansluitend kan de nieuwe inrichting voltooid worden.

Entente Florale
Daarmee beschikt de Babberspolder-Oost dan, naast vernieuwde woningen en winkels, ook een nieuwe en kwalitatief goede groene leefomgeving. Een leefomgeving die past bij onze stad die in 2010 niet voor niets goud won in de Europese Entente Florale.

Bron:
Gemeente Vlaardingen

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Ede organiseert verschillende groenevenementen voor bewoners en toeristen

De maand mei staat in het teken van groen in Ede. Met ‘Beleef het groen!’ kunnen Edenaren en bezoekers tijdens verschillende evenementen genieten van het groen in en buiten de stad.

‘Beleef het groen!’ wordt gehouden van 25 tot en met 28 mei met de INSECTENexperience. Deze samenwerking tussen de Wageningen Universiteit en Cinemec laat op een fascinerende, inspirerende, veelzijdige en wonderlijke manier kennis maken met de wereld van insecten.

Dag van het Park
Ede viert de nationale Dag van het Park op zaterdag 28 mei. Ontdek en beleef het groen in de stad op Landgoed Kernhem en in het Proosdijpark (Open dag Veldhuizen).

Op het landgoed Kernhem (Kernhemseweg) zijn van 11.00 – 17.00 uur allerlei leuke activiteiten, zoals een streekproductenmarkt, een survivalbaan en rondleidingen door de natuur. Huis Kernhem is de hele dag vrij toegankelijk.

Het Proosdijpark wordt van 13.00 – 18.00 uur overgenomen door piraten. Tijdens de Open dag Veldhuizen is er van alles te beleven in het park met onder andere workshops dansen en djembé, sport en spel, schminken, een band en living statues. Er rijden twee treintjes door de wijk om bezoekers gratis te vervoeren. Kijk voor het volledige programma op opendag Veldhuizen »

Entente Florale fietsroute
Op 28 mei wordt ook officieel de Entente Florale fietsroute gelanceerd. Vorig jaar heeft Ede zilver gewonnen in de Entente Florale competitie, de verkiezing tot groenste stad. De fietsroute leidt langs alle groene locaties  die de jury vorig jaar heeft gezien bij de beoordeling. De route is te downloaden op Er op uit in Ede en verkrijgbaar bij verschillende opstappunten.

Vroege Vogelconcert
‘Beleef het groen!’ wordt op zondag 29 mei afgesloten met het Vroege vogelconcert in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Het park opent deze dag extra vroeg, om de bezoekers gelegenheid te geven te genieten van de ontwakende natuur. Bij de fundamenten van het Grote Museum verzorgt Quartet Quinetique een samenspel tussen de vogels en henzelf. Een uniek concert op een bijzondere locatie.Meer informatie en reserveren » 

Alle evenementen van ‘Beleef het groen!’ zijn terug te vinden op Ede Citymarketing »

Bron:
Gemeente Ede

 

Roermond daagt bewoners en bedrijven uit om omgeving te vergroenen

De gemeente Roermond daagt de Roermondse tuinliefhebbers al weer voor het 7de jaar op rij uit om hun voortuin, zijtuin, bedrijfstuin, balkontuin of geveltuin aan te melden.

De gemeente wil hiermee stimuleren dat meer inwoners hun tuin verfraaien en daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van het woongenot in de eigen wijk. De voortuin is immers een visitekaartje van de straat. Daarnaast zorgt het aanleggen en onderhouden van de tuin vaak voor meer contacten tussen buurtbewoners onderling. Dit bevordert de leefbaarheid in de wijk. En als de tuin groen is ingericht, dan heeft dat nog bijkomende voordelen:

– bij hevige regenval kan het water beter de grond in;
– de tuin biedt meer verkoeling op warme dagen;
– samen met de andere tuinen en groenstroken ontstaat er een groter gebied waar het voor tal van planten en dieren heerlijk toeven is.

Procedure
Door deel te nemen aan Toon uw Tuin, laten de inwoners zien dat ze trots zijn op hun tuin. De jury bekijkt de deelnemende tuinen en selecteert vervolgens een aantal tuinen die als voorbeeld dienen voor de straat of wijk. De geselecteerde tuinen worden in het najaar bekendgemaakt. De jury let met name op zaken als uitstraling, voorbeeldfunctie, belevingswaarde, creativiteit en de mate van inpassing in de omgeving. De tuin, groene gevel of balkon moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De inschrijvingstermijn sluit op 1 juni 2011.

Wat kunt u winnen?
Iedere deelnemer krijgt een attentie als dank voor zijn/haar tuinvlijt en een uitnodiging voor de slotavond. Tijdens die avond worden de waarderingsprijzen uitgereikt en de tuinen getoond. De jury presenteert haar resultaten en diverse gastsprekers verzorgen een interessante lezing.

 

Bewoners van de Enkhuizense Vissersdijk willen meer bomen

Het college van Enkhuizen heeft besloten meer bomen aan de heringerichte Vissersdijk te laten planten. De smalle Vissersdijk is volgens de gemeente niet bij uitstek een geschikte straat om veel bomen te plaatsen, maar na een schriftelijke raadpleging bleek dat de meeste bewoners de bezwaren echter voor lief nemen.

In 2009 werd besloten een tweetal bomen te plaatsen vanwege verschillende bezwaren tegen te veel bomen op deze smalle straat. Vanuit de bewoners werd onlangs echter opnieuw actie ondernomen om toch meerdere bomen te plaatsen. De projectleiding heeft daarop in overleg met het gemeentebestuur een brief met antwoordstrook opgesteld waarop de bewoners hun mening (over het wel of niet plaatsen van meer bomen) konden geven. 46 bewoners hebben de brief geretourneerd en hieruit blijkt dat 28 bewoners voor meer bomen zijn, tegenover 18 inzenders die tegen zijn. 

 


Bron:
Webregio.nl

Nijmegen prikkelt bewoners om hun woonomgeving groen te maken

Gemeente Nijmegen informeert haar bewoners onder het mom van ‘Ooit gedacht om uw huis groen te maken?’ over klimaatverandering en duurzaamheid. Klimaatverandering of niet, er vallen steeds meer heftige regenbuien en de zomers zijn soms tropisch warm. Vooral in de stad is dat goed te merken. Riolen lopen over, straten staan blank en bij zomerse hitte is de temperatuur in de stad al gauw negen graden hoger dan in het buitengebied.

De Nijmeegse bewoner wordt door de gemeente geprikkeld hier iets aan te doen en zijn steentje aan bij te dragen.

Groene daken
Huizen kunnen letterlijk groener gemaakt worden door (platte) dak te voorzien van een groene daken of een daktuin. Dit is tevens een mooie manier om regenwater vertraagt af te voeren. In de zomer zorgt een groendak ook voor verkoeling, het bevordert de biodiversiteit en het is natuurlijk van bovenaf gezien een verfraaiing van uw leefomgeving.

Een groendak bestaat uit verschillende lagen. Die zijn nodig om het dak te beschermen tegen lekkages. Een goed aangelegd groendak gaat tientallen jaren langer mee dan een traditioneel dak. In het boekje ‘Groene daken, goede zaken’ is van alles over groendaken in Nijmegen te vinden en hoe deze aan te leggen.

Regenwater afkoppelen
Het regenwater dat nu op het dak valt gaat waarschijnlijk, zoals bij de meeste huizen, via de regenpijp naar het vuilwaterriool. Een goede manier om het riool te ontlasten is het regenwater niet langer op deze manier af te voeren. Dit noemen we afkoppelen.

Afkoppelen kan op verschillende manieren. Het regenwater kan opvangen worden in de eigen tuin. Dat kan bovengronds door bijvoorbeeld een vijver of een verlaging in het gras te maken. Het kan ook ondergronds door een waterdoorlatend systeem aan te leggen. De voordelen van afkoppelen zijn duidelijk: het riool wordt ontlast, het grondwater wordt aangevuld en de tuin krijgt meer water.
Een tuin met planten biedt daarnaast de voorkeur boven een verharde tuin. In een tuin met planten kan het regenwater door het grondwater worden opgenomen in plaats van dat het wordt afgevoerd naar het riool.

Subsidie
Inwoners van Nijmegen krijgen subsidie voor het afkoppelen van regenwater en voor de aanleg van een groendak. Informeer bij het waterloket van de gemeente: het Waterservicepunt. Kijk op waterbewust.nl, mail naar servicepunt@waterbewust.nl of bel (024) 379 18 01 en maak een afspraak voor gratis advies aan huis.

Bron:
Gemeente Nijmegen

 

 

 

 

Bewoners Nunspeet vinden openbaar groen belangrijk

Een woonwijk wordt leefbaarder met kwalitatief goed openbaar groen,voldoende parkeerplaatsen en uitdagende speelplekken. Daar hechten de bewoners van Nunspeet veel waarde aan. De wensen zijn door de gemeente gehonoreerd en verpakt in een integrale wijkaanpak.

Het startschot voor de uitvoering werd gistermiddag gegeven door wethouder Edward van der Geest en de directeur van woonstichting Omnia Wonen. Doel van de wijkaanpak is de leefbaarheid in de buurt een ‘plus’ te geven. De totale kosten van de maatregelen bedragen ruim vier ton. 

Realiseren van groene parel en achterpaden
Een belangrijk element van de wijkaanpak is een opwaardering van het openbaar groen, daarbij is tevens een verbinding gelegd met het realiseren van een aantal zogenoemde groene parels en achterpaden.

Bron:
de Stentor

 

Bewoners Vleuterweide willen groene wijk

Op 30 augustus 2010 nam wethouder Frits Lintmeier van de gemeente Utrecht, namens wethouder Mirjam de Rijk, op feestelijke wijze handtekeningen van bewoners en vele aanbevelingsbrieven van scholen, kinderdagverblijven en milieuorganisaties in ontvangst voor de groenere vinexwijk Vleuterweide.

De initiatiefgroep verzamelde de handtekeningen, omdat de wijk kaal en monotoon is ingericht wat betreft het groen.

De bewoners willen de gemeente attenderen op het gebrek aan bijvoorbeeld groenblijvend groen en variatie in heesters en bomen zodat flora en fauna een kans krijgen voor vogels en insecten. Maar ook voor de vele kinderen wil de groep meer groen, zodat de kinderen opgroeien in een groene omgeving waar ze graag spelen en bewegen.

Het is afwachten wat de gemeente Utrecht met dit initiatief gaat doen voor deze vinexwijk. De initiatiefgroep hoopt dat hun actie leidt tot meer en gevarieerd groen in de wijk.

 

Beek opent groene leefruimte voor haar bewoners

Op zaterdag 26 juni wordt de groene speel- en ontmoetingsplek aan de Gelderhorstlaan in Beek (Gelderland) feestelijk geopend door wethouder Leidy van der Aalst. Tijdens de opening maakt zij ook de naam van het terrein bekend.

Op de speel- en ontmoetingsplek kan de jeugd naar hartenlust spelen, verstoppen, klauteren, rennen, uitrusten, hutten bouwen, een balletje trappen, op stapstenen over het water lopen en kletsen te midden van natuurlijke speelaanleidingen. Maar ook voor de volwassenen is er volop gelegenheid om te wandelen, te struinen, op een bankje te zitten, te picknicken en/of elkaar te ontmoeten.

Op zoek naar een naam
Het terrein heeft nog geen naam. Deze wordt tijdens de opening bekendgemaakt. Buurtbewoners zijn gevraagd originele namen aan te dragen. Onder de inzendingen kiest het college de winnende naam. De inzender van deze naam wint een cadeaubon en de nieuwe naam komt later op het nog te plaatsen informatiebord te staan.

Buurt betrokken bij ontwerp
Het ontwerp is in nauw overleg met de buurt tot stand gekomen. Bureau Natuurlijk Groen heeft de eerste ideeën verwerkt. Het definitieve ontwerp en de aanleg zijn verzorgd door Groenbedrijf De Overhaag. De afgelopen maanden is door datzelfde bedrijf, met ondersteuning van de buurtbewoners op werkzaterdagen, hard gewerkt aan de aanleg van het terrein. Ook bij het toekomstige onderhoud en beheer worden de buurtbewoners betrokken.

De bouw van de speelplek is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Europa, de provincie Gelderland, Oosterpoort Wooncombinatie en het Volkshuisvestingsfonds Ubbergen.

Bron:
Gemeente Ubbergen