Actieve inbreng van Utrechtse bewoners bij (nieuw) groen in de wijk

De afgelopen maanden is door gemeente Utrecht en bewoners gewerkt aan het wijkgroenplan Zuid, een wensenlijst van groene projecten afkomstig van bewoners. Zo leggen bewoners in Hoograven enkele moestuinen aan, het groene gebied rondom de singel krijgt een opknapbeurt, enkele straten worden opgefrist met nieuw groen en langs de kale Opaalweg komt een mooie parkstrook.

In Lunetten wordt de As Musketon in het centrum groener, zal een aantal stenige binnenterreinen worden opgeknapt en wordt een dam in het inundatiekanaal verwijderd zodat de doorstroming en daarmee de waterkwaliteit van het Lunettense water verbetert. Ook ontstaat zo een lange kanoroute en kunnen we volgend jaar bijna helemaal rondom Lunetten kanoën.

€ 2,2 miljoen extra voor groen
Binnen de Wijkgroenplannen maken wijkbewoners volop gebruik van de mogelijkheden om de groenvoorzieningen in hun woonomgeving uit te breiden of te verbeteren. Groen staat in Utrecht hoog op de agenda van het gemeentebestuur. In deze Collegeperiode is vanuit het collegeprogramma “Groen, Open en Sociaal” jaarlijks € 2,2 miljoen extra ingezet voor een verdere versterking van het Groen in en om de stad en voor het uitvoeren van de wijkgroenplannen.

Wethouder: “Groen is belangrijk voor de leefbaarheid”
Mirjam de Rijk, wethouder Groen: “Groen is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad, en daarom investeert dit college een extra bedrag van € 420.000 per wijk om groene projecten mogelijk te maken. Om groen aan te leggen waar bewoners behoefte aan hebben, waar kinderen in kunnen spelen, bewoners zelf gekweekte tomaten kunnen plukken en waar ze kunnen picknicken in de zon. Er ligt hier een geweldig plan voor de wijk dat we samen met de wijkbewoners van Zuid hebben gemaakt. Ik ben trots op de samenwerking, en die houdt niet op bij dit plan. Ook bij de uitvoering en het beheer van de projecten zullen we als gemeente samen optrekken met de bewoners.”

Du
urzame groene stad
Utrecht streeft naar een duurzame groene stad, waar iedere inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen. Het eerste project in Hoograven wordt in november van dit jaar uitgevoerd met het planten van bomen aan de Opaalweg.

Bron:
Gemeente Utrecht
——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.