Berichten

Dinsdag 18 december besluit de deelraad van Amsterdam West over de toekomst van de openbare ruimte in de Bellamy- en Borgerbuurt. GroenLinks Amsterdam West is blij dat er meer openbare ruimte wordt gecreëerd. Woordvoerder Yvette Hofman van openbare ruimte: “Door het verplaatsen van parkeerplaatsen naar de nieuwe garages onder het Bellamyplein ontstaat er meer ruimte voor groen en geveltuintjes”.

Hofman: “Dit is een grote stap vooruit om de leefbaarheid voor de bewoners in deze buurten te vergroten. Daarnaast zien we de mogelijkheid om een extra postzegelpark in de Kneppelhoutstraat te realiseren.” Binnenkort komt GroenLinks met een voorstel voor het postzegelpark.

Herprofilering openbare ruimte
In het stuk “Visie Openbare Ruimte Bellamy- en Borgerbuurt” staan de uitgangspunten beschreven voor komende herprofileringen van de openbare ruimte. Zo komt er meer eenheid in het straatmeubilair en bestrating en gaan voorzieningen zoals containers en fietsparkeerplekken niet ten koste van de stoep, maar worden tussen de parkeerplaatsen geplaatst.

Ruimte voor kinderen
 â€œIn de smalle 19e eeuwse straten van de Bellamy- en Borgerbuurt wordt nu verhoudingsgewijs veel ruimte ingenomen door geparkeerde auto’s. Met de komst van de ondergrondse garages aan het Bellamyplein hebben we de kans om de bewoners weer de ruimte te geven. Er komen bredere stoepen en meer ruimte voor fietsers en voor kinderen om te spelen”, aldus Hofman.

Bron:
Groenlinks Amsterdam West
Gemeente Amsterdam Stadsdeel West (foto)
 

 

 

 

Bewoners uit Epse starten binnenkort zelf met het onderhouden van het openbaar groen in hun buurt. Samen met de gemeente en het Sociaal Cultureel Werk hebben zij plannen gemaakt voor het groen aan de Epserenk en de Smeenskamp en omgeving.

De gemeente Lochem onderhoudt het groen en werkt hierin samen met groenaannemers. Steeds vaker biedt de gemeente bewoners de mogelijkheid om het groen zelf te onderhouden. Dit werkt kostenbesparend en inwoners kunnen beter hun eigen wensen uitvoeren.

Bodembedekkers in combinatie met vaste planten
“Voordat de bewoners het onderhoud ter hand nemen, zorgen wij ervoor dat het groen er weer netjes bij ligt. Dit betekent dat oude beplanting wordt gerooid en nieuwe planten worden geplant. De mensen kunnen via de keuze van de beplanting zelf bepalen hoe arbeidsintensief de groenstrook wordt : bodembedekkende beplanting of vaste planten. In Epse kozen de bewoners voor bodembedekkers in combinatie met vaste planten”, aldus Esther Kimmels van Openbare Werken van de gemeente Lochem.

Saamhorigheid
Samen het groen onderhouden vergroot de saamhorigheid. Voor het uitvoeren van het onderhoud ontvangt de straat of buurt een vergoeding. Die mogen ze vrij besteden. Aan beplanting, gereedschap maar ook aan een gezamenlijke barbecue.

In de gemeente Lochem onderhouden inmiddels 28 buurten zelf het groen. Met vijf  buurten is de gemeente nog in overleg.
 

 

 

De gemeente Weert, winnaar van de nationale groencompetitie Entente Florale, vindt het belangrijk dat de stad nog groener wordt en wil daarom graag bewoners bij de Groenste stad betrekken. Hiervoor start een nieuw project: Boom in de voortuin.

Met dit project wil de gemeente 3.000 bomen door particulieren laten planten in de komende vijftien jaar. Vanaf woensdag 31 oktober kunnen particulieren zich aanmelden via www.weert.nl/groenstestad. Voor dit eerste jaar stelt de gemeente 300 bomen gratis beschikbaar.

Tuin en straat vormen een mooi groen geheel
Het project vloeit voort uit het bomenbeleidsplan. Het stimuleren tot aanplant door inwoners is één van de speerpunten uit dit plan. De zorg en belangstelling voor een aangename en groene woonomgeving houdt niet op bij de erfgrens. De tuin en de straat kunnen samen een mooi groen geheel vormen. Hierbij is vaak in tuinen meer ruimte voor groen dan in het straatbeeld.

Hoe werkt het?
De gemeente koopt de bomen in en stelt één boom per tuin ter beschikking aan de inwoners. Wie mee wil doen met dit project, downloadt het aanmeldformulier op www.weert.nl/groenstestad. Het ingevulde formulier stuurt u naar de gemeente Weert, Postbus 950 6000 AZ Weert. De inwoners kunnen uit een lijst kiezen welke boom ze willen planten. Als de boom nog op voorraad is, krijgt u bericht wanneer en waar u de boom kunt afhalen. Zijn de bomen van dit jaar op, dan komt u op een wachtlijst voor volgend jaar te staan. Bij het afhalen van de boom krijgt u een instructie over hoe de boom geplant, verzorgd en gesnoeid moet worden. U plant de boom in uw voortuin en bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor de gekozen boom.

 

 

 

 

Meer natuurlijke, dus milieuvriendelijke tuinen en balkons. Dat moedigt de gemeente Zoetermeer aan. Door middel van de prijsvraag  “Hoe natuur- en milieuvriendelijk is uw tuin?” wil de gemeente aandacht vragen voor de inrichting van tuinen en balkons in de stad. Minder tegels en veel meer groen.

In plaats van gras, struiken en bomen worden er helaas steeds meer tuinen ‘verhard’ ingericht, met stenen en tegels. En dat is niet goed voor het milieu, want minder groen betekent minder vogels, vlinders en insecten. Daarbij kan ook het regenwater niet de grond intrekken en wordt het riool overbelast. Met als gevolg: problemen met de afwatering in de stad. Ook op balkons kan van alles groeien en bloeien.

Steeds warmer
Het wordt steeds warmer in de stad. Steden warmen sneller op dan minder dicht bebouwde gebieden. Door bebouwing en asfalt is het moeilijker om de warmte kwijt te raken. Zo ontstaat het zogenaamde Urban Heat Island-effect.  Bomen en planten hebben een positief effect op het verlagen van de temperatuur. Zie ook »

Jaar van de Bij
Vanwege het Jaar van de Bij hebben bijvriendelijke tuinen en balkons een streepje voor.

Bron:
Gemeente Zoetermeer

Buurtbewoners van de Bothastraat en de Smutstraat in Vaassen willen gezamenlijk de groenperken in hun omgeving voorzien van nieuwe beplanting en deze ook onderhouden.

De gemeente Epe beloont dit initiatief met een financiële bijdrage van 2500 euro. De groenperken zijn in verval geraakt door wegwerkzaamheden. De gemeente zou deze perken weer aanpakken, maar buurtbewoners stelden voor deze zelf te willen onderhouden. De bewoners dienden een subsidieaanvraag in en deze is door de gemeente gehonoreerd.

De gemeente geeft als redenen:
– draagt bij aan de leefbaarheid in de buurt
– de sociale samenhang in de buurt wordt bevorderd en dus ook de maatschappelijke participatie.

 

Bron:
De Stentor

De gemeente Maastricht roept de bewoners van de Hertogsingel op vooral zelf een bijdrage te leveren aan een groene stad. Dat blijkt uit een uitnodiging die verspreid is onder de bewoners van de singel, een van de belangrijkste doorgaande wegen van Maastricht.

Aan de Hertogsingel werden vorig jaar nieuwe bomen geplant nadat eerder de metershoge exemplaren uit veiligheidsoverwegingen waren gerooid. Omdat het nog even zal duren voordat de jonge bomen groot zijn, heeft de gemeente het bureau BELW gevraagd de bewoners van de Hertogsingel op 7 mei een workshop te geven. In de workshop van BELW, specialist op het gebied van  groene innovaties in stedelijke omgevingen, krijgen de bewoners van de Hertogsingel bijgebracht wat er allemaal mogelijk is in een voortuin of op een balkon. Wat is bijvoorbeeld het voordeel van een regenton? En welke planten zijn goed voor bijen en vlinders?

Beste idee
Bij de workshop zijn experts aanwezig om vragen te beantwoorden, maar ook om te helpen bestaande plannen verder uit te werken. De bedenker van het beste idee voor een functioneel groen tuinontwerp of balkonontwerp wint een waardebon van 150 euro, te besteden bij een tuincentrum.

Bron:
Dichtbij.nl

 

 

 

De bewoners van de Middelburgse binnenstad krijgen enkele weken de tijd om zelf met initiatieven te komen zodat de gemeente niet gedwongen wordt om in het kader van de bezuinigingen (8000 euro per jaar) de heggetjes langs de binnengrachten te verwijderen.

Dit meldt de krant PZC. Gisteravond, tijdens de bijeenkomst van de Wijkbeheergroep Binnenstad, bleek dat er onder de bewoners veel weerstand bestaat tegen het verwijderen van die heggen. Ze zien het als aantasting van hun omgeving en vrezen ook dat het gevaarlijker wordt voor spelende kinderen omdat zonder die heggetjes er geen barrière is tussen de straat en het water.

Groene stad is een leefbare stad 
Bezoeker André Groenenberg riep aanwezigen op om inzet te tonen bij het behoud van het openbaar groen. Hij stelde dat een groene stad een leefbare stad is. Zelf heeft hij met wat buren een rozenperk geadopteerd. Volgens hem leidt dat werk niet alleen tot behoud van het groen maar zorgt het ook nog eens voor binding tussen de buren.

Bron:
PZC

Op het dak van het Belgische gemeentehuis in Molenbeek staan sinds gisteren bijenkorven met plaats voor 200.000 bijen. In juni krijgen de buurtbewoners hun honing cadeau. Tegelijk worden er 350 bomen geplant.

De bewoners van Molenbeek komen te weinig in aanraking met de natuur, vindt de schepen van Leefmilieu Jan Gypers (Open VLD). Daarom huldigde hij vier bijenkorven in op het dak van het gemeentehuis. Voorlopig zijn er nog maar zo’n 30.000 insecten in aanwezig, maar dat aantal zal snel oplopen. In totaal is er plek voor 200.000 bijen.

Meer groen
“In een straal van één kilometer rond het gemeentehuis, worden nu 350 bomen en duizenden bloemen geplant. Verenigingen, scholen en vrijwilligers hebben zich geëngageerd om de planten te onderhouden. In plaats daarvoor krijgen ze op 21juni een potje honing van onze eigen bijen”, vertelt Gypers.

Meer informatie

 

Bron:
Nieuwsblad

Op 27 februari 2012 vindt het kappen van de populieren plaats op het eiland van park De Bleijke in Hengelo als voorbereiding op de werkzaamheden voor vernieuwing van het park. Park De Bleijke moet een echt gebruikerspark worden voor vele groepen uit de samenleving, zowel jong als oud.

De gemeente heeft van de provincie subsidie ontvangen voor het aanleggen van een ‘Cool Nature’ plek in het park. Een Cool Nature plek is bedoeld voor kinderen om te spelen en voor scholen om te gebruiken bij natuuronderwijs en activiteiten. Het bestaat uit ‘natuurlijk speelmateriaal’ en is een plek waar je hutten kunt bouwen, in bomen kunt klimmen of gewoon kunt rondhangen of voetballen op een grasveldje.

Gesprekken
Over de vernieuwing van het park voerden de gemeente Bronckhorst de afgelopen tijd gesprekken met een klankbordgroep van gebruikers van het park. Hierin zitten onder andere de dorpsbelangenvereniging Hengelo, de cliëntenraad van De Bleijke, de visvereniging en het jongerenwerk. Ook bracht de gemeente met Hengelose schoolkinderen een bezoek aan het park en maakten maquettes met hen, waarin ze hun wensen voor het park aangaven.

Conceptplan
Later in het voorjaar van 2012 komt er een openbare bijeenkomst voor alle inwoners, waarin de gemeente het conceptplan voorlegt, dat nu voorbereidt wordt naar aanleiding van de gevoerde gesprekken en bijeenkomsten.

Bron:
Gemeente Bronckhorst

 

Kinderen en ouders werken in de Diezerpoort in Zwolle samen aan het ontwerp van een leuke aantrekkelijke groene speelplek aan de Kastanjestraat. Afgelopen november was de eerste creatieve sessie.

Woensdag 18 januari vond de tweede bijeenkomst plaats. Hier werd het ontwerp gepresenteerd waarin alle wensen van de kinderen en ouders die zij in de eerste bijeenkomst hebben aangedragen, zijn verwerkt.

Doel van het project is om ‘kijkgroen’ in ‘gebruikersgroen’ ofwel ‘speelnatuur’ te veranderen. Dit gebeurt vanuit het programma Zwolle Gezonde Stad. Het uitgangspunt is dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen, zoals buitenspelen, en op deze wijze een bijdrage levert aan het bevorderen van de gezondheid van de Zwolse jeugd.

Verbetering sociale contacten
Naast het feit dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen en op deze manier een bijdrage levert aan de gezondheid van de inwoners, kent het project Speelnatuur ook
andere positieve effecten. Zo draagt het bij aan de verbetering van de sociale contacten en sociale veiligheid in de wijk en de kwaliteit van de leefomgeving wordt vergoot.

JOGG en Zwolle Gezonde Stad
Zwolle pakt met het programma Zwolle Gezonde Stad overgewicht bij haar jeugdige inwoners aan. Dit doet de gemeente via de JOGG aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht). JOGG is de beweging waarbij iedereen in stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas bij jongeren om te zetten in een daling.

Samenwerking
Zwolle Gezonde Stad is een samenwerking van gemeente Zwolle, GGD IJsselland, Icare, Travers, Sportservice Zwolle, de brede scholen, Hogeschool Windesheim, Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) en het Zwolse bedrijfsleven.

Eén van de oudste wijken
Diezerpoort is één van de oudste wijken in Zwolle en goed bereikbaar door de ideale ligging dichtbij de binnenstad. De wijk heeft een grote diversiteit aan woningen, koop en huur, duur en goedkoop. Om de samenhang in de wijk te verbeteren is herstructurering nodig. Voor deze wijk staan dan ook veel veranderingen op stapel.

Bron:
Gemeente Zwolle