Bewoners van Akkrum en Nes vragen aandacht voor openbaar groen

Akkrum-Oost en Nes komen met een ‘groenplan’. Het gaat om een totaalplan van groene elementen zoals bomen, struiken, hagen en fruitbomen. Ook de inrichting van parken, straten, bankjes en speelvoorzieningen is hier onderdeel van. De aanleiding voor dit project is de nieuwe dorpsvisie van Akkrum-Nes. Daarin vragen de bewoners van de dorpen aandacht voor openbaar groen.

Landschapsbeheer Friesland is de trekker van dit ‘Doarpen yn’t Grien’ project en zij vroegen hiervoor subsidie aan bij de provincie via Plattelânsprojekten. Het gebiedsplatform Plattelânsprojekten Noardwest Fryslân beoordeelt het project positief. Landschapsbeheer Friesland kan een subsidiebedrag van € 21.166 verwachten. De totale kosten van het project zijn € 42.333. 
 

Dorpsbewoners vormen groencomissie
De dorpen willen ook de vervuiling van de openbare ruimte aanpakken. Dorpsbewoners vormen een groencommissie. Deze commissie maakt het groenplan. Landschapsbeheer Friesland werkt samen met de groencommissie het plan verder uit. Tijdens de ontwikkeling van het plan is er afstemming met verschillende partijen, zoals de gemeente en terreineigenaren. De groencommissie en Landschapsbeheer Friesland presenteren het plan vervolgens aan alle dorpsbewoners. Deze kunnen reageren op het plan. Met de inbreng van de bewoners stelt de Dorpsbelangenvereniging het groenplan vast.

Uitvoering
De dorpsbewoners helpen Landschapsbeheer Friesland bij de uitvoering. Landschapsbeheer organiseert een aantal werkdagen waarbij de bewoners helpen met groen aanplanten. Landschapsbeheer en de gemeente zorgen daarbij voor de voorbereiding, gereedschap en begeleiding. Wanneer mogelijk voeren plaatselijke ondernemers grotere werkzaamheden uit, zoals het graven van een poel of de aanleg van wandelpaden.

Bron:
Provincie Friesland

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.