Bewoners Nunspeet vinden openbaar groen belangrijk

Een woonwijk wordt leefbaarder met kwalitatief goed openbaar groen,voldoende parkeerplaatsen en uitdagende speelplekken. Daar hechten de bewoners van Nunspeet veel waarde aan. De wensen zijn door de gemeente gehonoreerd en verpakt in een integrale wijkaanpak.

Het startschot voor de uitvoering werd gistermiddag gegeven door wethouder Edward van der Geest en de directeur van woonstichting Omnia Wonen. Doel van de wijkaanpak is de leefbaarheid in de buurt een ‘plus’ te geven. De totale kosten van de maatregelen bedragen ruim vier ton. 

Realiseren van groene parel en achterpaden
Een belangrijk element van de wijkaanpak is een opwaardering van het openbaar groen, daarbij is tevens een verbinding gelegd met het realiseren van een aantal zogenoemde groene parels en achterpaden.

Bron:
de Stentor