Nijmegen prikkelt bewoners om hun woonomgeving groen te maken

Gemeente Nijmegen informeert haar bewoners onder het mom van ‘Ooit gedacht om uw huis groen te maken?’ over klimaatverandering en duurzaamheid. Klimaatverandering of niet, er vallen steeds meer heftige regenbuien en de zomers zijn soms tropisch warm. Vooral in de stad is dat goed te merken. Riolen lopen over, straten staan blank en bij zomerse hitte is de temperatuur in de stad al gauw negen graden hoger dan in het buitengebied.

De Nijmeegse bewoner wordt door de gemeente geprikkeld hier iets aan te doen en zijn steentje aan bij te dragen.

Groene daken
Huizen kunnen letterlijk groener gemaakt worden door (platte) dak te voorzien van een groene daken of een daktuin. Dit is tevens een mooie manier om regenwater vertraagt af te voeren. In de zomer zorgt een groendak ook voor verkoeling, het bevordert de biodiversiteit en het is natuurlijk van bovenaf gezien een verfraaiing van uw leefomgeving.

Een groendak bestaat uit verschillende lagen. Die zijn nodig om het dak te beschermen tegen lekkages. Een goed aangelegd groendak gaat tientallen jaren langer mee dan een traditioneel dak. In het boekje ‘Groene daken, goede zaken’ is van alles over groendaken in Nijmegen te vinden en hoe deze aan te leggen.

Regenwater afkoppelen
Het regenwater dat nu op het dak valt gaat waarschijnlijk, zoals bij de meeste huizen, via de regenpijp naar het vuilwaterriool. Een goede manier om het riool te ontlasten is het regenwater niet langer op deze manier af te voeren. Dit noemen we afkoppelen.

Afkoppelen kan op verschillende manieren. Het regenwater kan opvangen worden in de eigen tuin. Dat kan bovengronds door bijvoorbeeld een vijver of een verlaging in het gras te maken. Het kan ook ondergronds door een waterdoorlatend systeem aan te leggen. De voordelen van afkoppelen zijn duidelijk: het riool wordt ontlast, het grondwater wordt aangevuld en de tuin krijgt meer water.
Een tuin met planten biedt daarnaast de voorkeur boven een verharde tuin. In een tuin met planten kan het regenwater door het grondwater worden opgenomen in plaats van dat het wordt afgevoerd naar het riool.

Subsidie
Inwoners van Nijmegen krijgen subsidie voor het afkoppelen van regenwater en voor de aanleg van een groendak. Informeer bij het waterloket van de gemeente: het Waterservicepunt. Kijk op waterbewust.nl, mail naar servicepunt@waterbewust.nl of bel (024) 379 18 01 en maak een afspraak voor gratis advies aan huis.

Bron:
Gemeente Nijmegen