Toekomstbestendig openbaar groen centraal op Innovatiedag Bomen voor de toekomst

Op donderdag 11 september organiseert DLV Plant in samenwerking met het Praktijknetwerk Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden en ZLTO de innovatiedag ‘Bomen voor de toekomst’ bij boomkwekerij Ebben BV in Cuijk. De dag is bedoeld voor iedereen die actief is in de groenketen en staat in het teken van een duurzame toekomst van […]

Amsterdam, stad van grachten en bomen

In de meeste wereldsteden is groen, zijn bomen, niet direct de meest opvallende elementen. Een park heeft een wereldstad meestal wel, zoals Hyde Park in Londen, of het roemruchte Vondelpark in Amsterdam. Maar het Amsterdamse stadscentrum wordt vooral gekenmerkt door de met duizenden iepen beplante grachtengordel, bewonderd door elke bezoeker. Niet voor niets was de […]

Vier Groene Vragen aan … Henk Westerhof

Henk Westerhof Voorzitter Anthos, Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten   1. Waarom vindt u het belangrijk dat ‘De Groene Stad’ nieuw leven is ingeblazen? Wij hebben, als groen bedrijfsleven, gemerkt dat het niet volstaat louter uitstekende producten te leveren. Je moet  er ook voor zorgen dat de rest van de wereld, vooral beslissers bij […]

Vierkante meter tuintjes op gezonde schoolpleinen

Kinderen van twintig Nederlandse basisscholen hebben in de afgelopen weken samen met een hovenier van Branchevereniging VHG de laatste hand gelegd aan een nieuwe vogel- en vlindertuin of moestuin op het schoolplein. Dat gebeurde in het kader van de Nationale Tuinweek, met als thema ‘Tegel eruit, plant erin’. De tuin is één vierkante meter groot en […]

JD Brabant: ‘Durbanisatie’ noodzakelijk in veranderende wereld

Op woensdag 4 juni stond de activiteit over ‘durbanisatie’ (duurzaamheid + urbanisatie) van de commissie Breda van de Brabantse Jonge Democraten (de jongerenafdeling van dD66) in samenwerking met de landelijke werkgroep MELV (Milieu, Energie, Landbouw en Voedsel), op het programma. Verstedelijking is een wereldwijd fenomeen, wat er in de komende jaren voor zal zorgen dat […]

Buurtbewoners beheren openbaar groen

In deze tijd van bezuinigingen, ook van lokale overheden, is het openbare groen vaak slachtoffer – tot verdriet van de omwonenden. Een manier om, als het echt niet lukt om de plaatselijke politiek te wijzen op haar verantwoordelijkheid voor de groene omgeving, toch het groen zo goed mogelijk te onderhouden, is ‘adoptie’ van openbaar groen […]

Branchevereniging VHG adopteert openbaar groen in Houten

Wethouder M. (Michiel) van Liere van de gemeente Houten en Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, hebben woensdag 30 april aan De Molen samen de eerste bedrijfstuin in het openbare groen van Houten geopend. Dit initiatief past uitstekend in de plannen voor groenadoptie van de gemeente. En VHG, branchevereniging van onder andere de hoveniers en […]

Natuurvisie kabinet: natuur beschermen mét de samenleving

Op 11 april verscheen de Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’. In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 15 tot 20 jaar. Staatssecretaris Dijksma, verantwoordelijk voor het natuurbeleid, verankert met dit stuk haar visie dat natuur ‘midden in de samenleving thuis hoort’. Een omslag in het denken dus: van natuur […]

Beemster schakelt vrijwilligers in voor groenonderhoud, maar blijft inkopen bij professionals

De noodzaak om te bezuinigen op gemeentelijke uitgaven treft ook de budgetten voor aanleg en onderhoud van groen. In hun pogingen de effecten van die bezuinigingen zoveel mogelijk te beperken verkennen sommige gemeenten de mogelijkheid van inzet van vrijwilligers – burgerparticipatie. In de gemeente Beemster, een van de grote polders in Noord-Holland, is een politieke […]

Drie groene vragen aan…Egbert Roozen

Egbert Roozen Directeur branchevereniging VHG 1. Waarom vindt u het belangrijk dat ‘De Groene Stad’ nieuw leven is ingeblazen? De Groene Stad is aan de ene kant een doelstelling: wij vinden dat steden in Nederland, de bebouwde omgeving in het algemeen, groener moet worden. Daarvoor hebben wij talloze argumenten en motivaties verzameld, die we op een […]