Natuurvisie kabinet: natuur beschermen mét de samenleving

Op 11 april verscheen de Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’. In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 15 tot 20 jaar. Staatssecretaris Dijksma, verantwoordelijk voor het natuurbeleid, verankert met dit stuk haar visie dat natuur ‘midden in de samenleving thuis hoort’. Een omslag in het denken dus: van natuur beschermen tegen, naar natuur versterken mét de samenleving.
Groen komt gezondheid en welbevinden ten goede
In haar natuurvisie legt de staatssecretaris de nadruk op de vele positieve effecten van groen in de leefomgeving: groen zet aan tot bewegen (met een positief effect op de gezondheid en de sociale cohesie), groen levert koelte, groen absorbeert fijn stof, een groene omgeving is fijner om in te wonen én te werken. Dijksma geeft daarnaast aan vol te willen inzetten op het bevorderen en stimuleren van deze welzijnsbevorderende effecten van groen.
Biodiversiteit in de stad
Daarnaast geeft de staatssecretaris aan belang te hechten aan een hoge biodiversiteit, dat wil zeggen een grote rijkdom aan verschillende levensvormen. De relatie tussen natuur, stad en omgeving staat hierbij centraal. Er komen steeds meer natuurlijke verbindingen tussen stad en platteland, waardoor planten en dieren gemakkelijker toegang tot de stad krijgen.
Economische waarde van groen
Tenslotte wil het Rijk zo veel mogelijk stimuleren dat gemeenten en provincies, bedrijven en maatschappelijke partners samen werk maken van groen in woon- en werkomgeving. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor TEEB-Stad, de app waarmee de economische waarde van groen uitgerekend kan worden en die daardoor uitermate geschikt is als basis voor gemeentelijke besluitvorming over groen.
 
Meer informatie? Lees hier de volledige Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’