Vier Groene Vragen aan … Henk Westerhof

Henk Westerhof
Voorzitter Anthos, Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten
 
1. Waarom vindt u het belangrijk dat ‘De Groene Stad’ nieuw leven is ingeblazen?
Wij hebben, als groen bedrijfsleven, gemerkt dat het niet volstaat louter uitstekende producten te leveren. Je moet  er ook voor zorgen dat de rest van de wereld, vooral beslissers bij overheid en bedrijfsleven die keuzes moeten maken op het terrein van omgevingsbeheer, doordrongen raken van  de toegevoegde waarde van ‘groen’. Dat werkt het beste als het groene bedrijfsleven geïntegreerd, gezamenlijk zijn gezicht en zijn visie laat zien en daarvoor leent het thema van ‘De Groende Stad’ zich uitstekend.
 
2. Wat zijn voor Anthos de belangrijkste doelstellingen voor en van De Groene Stad?
Voor Anthos gaat het er vooral om dat mensen en instanties die bredere verantwoordelijkheden dragen, die niet dag-in dag-uit gefocust zijn op de mogelijkheden die ‘groen’ kan bieden, worden geattendeerd op wat wij te bieden hebben. Voor onszelf en onze collega’s lijkt het zo vanzelfsprekend: natuurlijk is ‘groen’ onmisbaar. Maar om de rest van de samenleving, de beslissers waar ik het over had, te informeren en zo mogelijk te overtuigen, heb je professionele communicatie nodig, die zich vanwege haar herkenbaarheid moet toespitsen op één duidelijk en herkenbaar thema.
 
3. Welke rol speelt Anthos in dit geheel?
Als Anthos kijken wij, dat spreekt vanzelf, vooral naar de cruciale plaats die boomkwekerij- en bolproducten moeten innemen in de ‘mix’ van groene activiteiten van omgevingsbeheerders – tot en met de particulier met zijn voortuin of zijn plantenbak. Bewust maken, bewust worden, daar gaat het om. Bovendien willen wij onderstrepen dat de Groene Stad een samenwerking behelst van alle relevante sectoren binnen het Nederlandse groene bedrijfsleven . Dat is ook de reden dat we als boomkwekerijsector samen met de hoveniers iVerde hebben opgericht en juist deze club is verantwoordelijk voor het uitdragen van de ‘groene ‘ boodschap. We staan naast elkaar, we hebben elkaar nodig, als leveranciers en dienstverleners. Dat ene gezicht laten zien, dat is onmisbaar voor effectieve communicatie.
 
4. Hoe ziet u de ambities van The Green City in dit verband?
Nederland staat nu al wereldwijd bekend als de beste, grootste exporteur van planten, bomen, bloembollen,  bloemen en de bijbehorende diensten . De voorbeelden kennen we allemaal. Maar juist op het gebied van de Groene Stad, The Green City, de rol van groen bij het leefbaar maken en houden van de bebouwde omgeving, ontbreekt er  nog wel het een en ander in diverse wereldsteden. Inwoners van die steden vinden gezondheid en welbevinden immers steeds belangrijker worden, want ze hebben geen zin meer om in een niet-groene of vervuilde omgeving te wonen. En als je dan bedenkt dat de mensen steeds meer naar de steden trekken, zal de roep om meer groen alleen maar groter worden. Daar, in de voorlichting aan buitenlandse doelgroepen, ligt een taak voor The Green City. Eenvoudig is het niet, de wereld is groot en je zult moeten focussen, selecteren. Maar de kansen zijn enorm, dus de uitdagingen ook. We gaan er samen met het bedrijfsleven voor!