Berichten

De wethouders Patricia Withagen en Hans la Rose van de gemeente Zutphen hebben gisteren de eerste boom in de wijk Waterkwartier geplant.

In de herontwikkelde wijk Waterkwartier komen diverse bomen en struiken te staan. De eerste boom is het begin van de beplanting en het groen in de wijk, wat een belangrijk onderdeel van het totaalplan uitmaakt.

Groen is belangrijk
Groen is een belangrijk aspect van de wijkontwikkeling in het Waterkwartier. Naast het groen in Hart van de Wijk is eerder dit jaar al gestart met de aanleg van de parkstrook aan de Gerard Doustraat. Voorjaar 2013 wordt het Lunettepark aangelegd op en rond het voormalig jeugdgevangenisterrein.

Bron:
Gemeente Zutphen

In de wijk Malburgen in Arnhem Zuid is onlangs een gezondheidstuin geopend. Deze tuin draagt op drie manieren bij aan betere gezondheid: gezonde voeding, gezond bewegen en gezond ontmoeten.

Onderdeel van het project is een uitgebreid onderzoek naar het effect van de tuin op de gezondheid van met name allochtone gezinnen. 

Programmering
Deze tuin ligt rondom het multifunctionele ‘Bruishuis’ in de wijk Malburgen, en is een tuin van en voor álle wijkbewoners. Zij zijn actief bij het project betrokken, zo hebben ze in ontwerpateliers meegedacht over de inrichting van de tuin. Een tuinwerkgroep, waarin naast enkele professionals ook een groot aantal bewoners zitten, draagt zorg voor de programmering van de tuin.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMW en is uitgevoerd door Green&So, het Louis Bolk Instituut, Volkshuisvesting Arnhem, Rijnstad, RadarGroep, gemeente Arnhem en diverse lokale welzijns- en gezondheidsorganisaties.

Meer informatie »

Een plantsoen dat aan de beurt was voor grootonderhoud in de Bouwmeesterbuurt in Almere is omgevormd tot een wijk-schooltuin. Meerdere doelstellingen worden hier met elkaar verbonden, namelijk: educatie over natuur en gezonde voeding, ontmoeting tussen jong en oud, en de binding van wijkbewoners met de (brede) school.

De wijk-schooltuin is een ontmoetingsplaats voor alle bewoners van de wijk, en bevat daarnaast ook schooltuintjes. De tuin ligt in de directe nabijheid van enkele basisscholen. In kinderateliers en een ontwerpatelier hebben kinderen en buurtbewoners wensen en ideeën voor de inrichting van de tuin kunnen aandragen. De tuin biedt voor elk wat wils: naast de schoolmoestuintjes zijn er een natuureiland met waterpoel, een insectenhotel, fruitbomen, jeu de boules, enkele speelfuncties, kruiden, picknicktafels en een buurt-ontmoetingsbank in opgenomen. Jongeren hebben de sjablonen voor de ontmoetingsbank gemaakt.