Nieuw groen in Mechel­se wijk moet vuil­stor­ten voor­ko­men

Op ini­ti­a­tief van twee buurt­be­wo­ners start­te gis­te­ren de groen­aan­plan­tin­gen in de Mechel­se wijk Neer­hei­de. Een deel van de wijk wordt her­in­ge­richt. Het parkje lag er ver­loe­derd bij waar vaak ille­gaal vuil werd gestort. “Het stads­be­stuur heeft de plant­soe­nen jaren­lang niet goed onder­hou­den. Nu creëren we een open ruim­te die min­der aan­lei­ding geeft tot vuil­stor­ten”, zegt ini­ti­a­tief­ne­mer Luc De Haeck.

De nieu­we aan­plan­ting vormt een buf­fer tus­sen de appar­te­ments­blok­ken en de gara­ges. Het stads­be­stuur ging tot actie over nadat buurt­be­wo­ners Luc De Haeck en Fer­di­nand Gouwy sche­pen Gey­pen vorig jaar een plan pre­sen­teer­den om de wijk —  wat het groen betreft — her in te rich­ten.

 

 

 

Bron:
Het Nieuws­blad