Nieuwe groene ontmoetingsplek in Amersfoortse wijk de Kruiskamp

De wijk de Kruiskamp in Amersfoort is eind 2011 een groene ontmoetingsplek rijker. De afgelopen maanden is samen met gebruikers en omwonenden van het park, dat tussen de Van Galenstraat, Van Brakelstraat, Banckertstraat en de Evertsenstraat ligt, gewerkt aan een nieuw ontwerp van zowel het park als het schoolplein van ABC school De Vlindervallei. Op basis van deze inbreng is er een integraal ontwerp gemaakt van het gebied waar verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten en waar zowel kinderen als volwassenen samen kunnen sporten en spelen.

Nu het nieuwe schoolgebouw De Vlindervallei klaar is, zal ook het terrein eromheen opnieuw worden ingericht. De school krijgt een nieuw schoolplein en het buurtpark wordt opnieuw ingericht. Belangrijk uitgangspunt voor het plan was om het schoolplein en het park als één geheel te ontwerpen. De gebruikers van het park en de school hebben voorstellen en ideeën ingebracht en hebben meegepraat over het ontwerp. Op basis van deze inbreng is een plan gemaakt waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en waar jongens en meisjes samen kunnen sporten en spelen. Hier kunt u een tekening van het park zien. Ook kunt u daar een toelichting op het ontwerp bekijken.

 

 

Aanleg
De verwachting is dat de gemeente Amersfoort in de zomervakantie start met de aanleg van het schoolplein. Medio oktober starten de werkzaamheden in het park.

Participatiegroep
De herinrichting van het terrein wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de gemeente Amersfoort, woningcorporatie de Alliantie en het ministerie van EL&I. In 2010 zijn de wensen en ideeën van gebruikers van het terrein in kaart gebracht. Ook is aan de gebruikers, direct omwonenden en vertegenwoordigers van de school De Vlindervallei gevraagd deel te nemen aan het participatietraject om gezamenlijk na te denken over het ontwerp. In diverse bijeenkomsten zijn ideeën uitgewisseld en is gereageerd op diverse voorstellen. Eind mei is het ontwerp voorgelegd aan de wijk, zodat buurtbewoners nog eventuele vragen konden stellen.

Bron:
Gemeente Amersfoort

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.