Zut­phen­se wijk Water­kwar­tier wordt ver­groend

De wet­hou­ders Patri­cia Wit­ha­gen en Hans la Rose van de gemeen­te Zut­phen heb­ben gis­te­ren de eer­ste boom in de wijk Water­kwar­tier geplant.

In de her­ont­wik­kel­de wijk Water­kwar­tier komen diver­se bomen en strui­ken te staan. De eer­ste boom is het begin van de beplan­ting en het groen in de wijk, wat een belang­rijk onder­deel van het totaal­plan uit­maakt.

Groen is belang­rijk
Groen is een belang­rijk aspect van de wijk­ont­wik­ke­ling in het Water­kwar­tier. Naast het groen in Hart van de Wijk is eer­der dit jaar al gestart met de aan­leg van de park­strook aan de Gerard Dou­straat. Voor­jaar 2013 wordt het Lunet­te­park aan­ge­legd op en rond het voor­ma­lig jeugd­ge­van­ge­nis­ter­rein.

Bron:
Gemeen­te Zut­phen