Alme­re vormt plant­soen om tot wijk-school­tuin

Een plant­soen dat aan de beurt was voor groot­on­der­houd in de Bouw­mees­ter­buurt in Alme­re is omge­vormd tot een wijk-school­tuin. Meer­de­re doel­stel­lin­gen wor­den hier met elkaar ver­bon­den, name­lijk: edu­ca­tie over natuur en gezon­de voe­ding, ont­moe­ting tus­sen jong en oud, en de bin­ding van wijk­be­wo­ners met de (bre­de) school.

De wijk-school­tuin is een ont­moe­tings­plaats voor alle bewo­ners van de wijk, en bevat daar­naast ook school­tuin­tjes. De tuin ligt in de direc­te nabij­heid van enke­le basis­scho­len. In kin­de­rate­liers en een ont­werp­a­te­lier heb­ben kin­de­ren en buurt­be­wo­ners wen­sen en idee­ën voor de inrich­ting van de tuin kun­nen aan­dra­gen. De tuin biedt voor elk wat wils: naast de school­moes­tuin­tjes zijn er een natuur­ei­land met water­poel, een insec­ten­ho­tel, fruit­bo­men, jeu de bou­les, enke­le speel­func­ties, krui­den, pick­nick­ta­fels en een buurt-ont­moe­tings­bank in opge­no­men. Jon­ge­ren heb­ben de sja­blo­nen voor de ont­moe­tings­bank gemaakt.