Berichten

GroenLinks wil Nijmegenaren die een groene tuin/dak hebben (of aanleggen) belonen met een lagere rioolheffing. Klimaatverandering zorgt er voor dat we steeds vaker met hoosbuien te maken krijgen. Het riool wordt op dat moment volop belast, met als gevolg vaak schade aan huizen en gemeentelijke eigendommen. GroenLinks wil samen met de gemeente en de bewoners hier iets aan doen. 

Hoe groener de tuinen en daken, hoe meer regenwater de grond inloopt en hoe minder het riool belast wordt. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “Nu betalen woningeigenaren nog een vast bedrag, afhankelijk van hun woningwaarde. GroenLinks wil graag stimuleren dat bewoners hun tuin en dak vergroenen, om regenwater te bergen. Een lagere rioolheffing kan volgens ons een goede bijdrage leveren hieraan.”
Andere partijen in de gemeente waren ook enthousiast over het voorstel. Net als GroenLinks hadden de andere raadsfracties veel complimenten voor het rioleringsplan van wethouder Tiemens (energie en water) en Helmer (openbare ruimte). De komende jaren gaat Nijmegen energie winnen uit afvalwater en in veel wijken worden projecten uitgevoerd om water meer plaats te geven.
Bron: nijmegen.groenlinks.nl

Een groendaksysteem van de organisatie Leven op Daken (LOD) moet een eenvoudig pannendak transformeren tot een groen dak, dat zowel water opvangt als lucht zuivert.
De Ecopan van LOD bestaat uit een waterdicht kunststof element, waarin een laag met daarop sedumtapijt is verwerkt. De sedums zijn volgens LOD traag groeiende planten die geen blad verliezen. Daarnaast is de sedumplant goed bestand tegen vocht en droogte.
Natuurlijke isolatie
Een pannendak waarin de Ecopan is verwerkt, moet fijnstof uit de lucht filteren en daarmee de luchtkwaliteit verbeteren. Verder kan een dak met de Ecopan 11 liter regenwater per vierkante meter vasthouden. Dat is volgens LOD gelijk aan 35 procent van de jaarlijkse regenval in Nederland. Door het regenwater vast te houden, kan de Ecopan de piekafvoer van een stortbui vertragen en de kans op wateroverlast verminderen, stelt LOD.
Doordat het vocht langer wordt vastgehouden, kunnen groene daken met de Ecopan ook de ontwikkeling van biodiversiteit tot stand brengen. Verder heeft het onderhoudsarme groendaksysteem isolerende eigenschappen, waardoor een gebouw met de Ecopan het energieverbruik voor verwarming kan terugdringen.
Groenblauw dak
Eerder werkte LOD samen met de bedrijven ZinCo en Aquaco aan de ontwikkeling van een multifunctioneel ‘groenblauw’ dak dat regenwater opslaat en reinigt om vervolgens in een gebouw te hergebruiken als was-, blus-, spoel- en sproeiwater.
Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

Een groen dak of verplicht beplanting in je voortuin. Zomaar twee maatregelen die kunnen helpen in de strijd tegen wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. De zestien gemeenten die samenwerken in Platform Water Vallei en Eem slaan de handen ineen om samen met het Waterschap Vallei en Veluwe dit toenemende probleem aan te pakken. Ze komen nog dit jaar met een plan van aanpak.
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst vorige week, spraken de gemeenten met elkaar. ,,Uitdagingen zoals de klimaatverandering zouden ons de moed in de schoenen kunnen laten zakken. Maar door ieder probleem als een kans te zien, kennis met elkaar te delen, maar ook door goed naar anderen binnen én buiten het platform te luisteren, kunnen we deze problemen aan”, zo was de teneur van de bijeenkomst.
Het was een echte ‘omdenk’-middag, kijk eens op een andere manier naar de uitdagingen die er liggen. In België bijvoorbeeld blijkt in de wet vastgelegd dat huiseigenaren het regenwater niet mogen loodsen op de riolering, maar moeten ‘afkoppelen’, zodat het regenwater in de eigen tuin blijft. Wat huiseigenaren ook kunnen doen om wateroverlast bij hevige buien tegen te gaan, is groene daken aanleggen of meer voortuinen beplanten in plaats van bestraten. Vergroenen wordt dat genoemd, met als fijne bijkomstigheid dat door meer groen in een stad aan te brengen, de temperatuur bij erg warm weer (hittestress genoemd) zal dalen. De website www.huisjeboompjebeter.nl geeft inspiratie en laat zien wat we zelf kunnen doen om onze tuin te vergroenen.
De zestien gemeenten en het waterschap werken intensief samen aan het project Klimaatverandering. Het KNMI heeft onderzocht wat de klimaatontwikkelingen zijn in het gebied van het Waterschap Vallei en Veluwe. De resultaten laten duidelijk zien dat de hoeveelheden neerslag zijn gestegen de laatste vijftig jaar. Maar ook wat de voorspellingen zijn voor de toekomst; stijging van de temperatuur, hevigere buien, maar ook meer droogte. ,,We kunnen onze spreekwoordelijke borst nat maken en moeten dus niet achterover gaan leunen, maar actief aan de slag! Het platform komt daarom dit najaar met een plan van aanpak voor de gemeenten om met de klimaatverandering aan de slag te gaan.”

Afgelopen november opende het Kellebeek College in Roosendaal haar deuren. Deze ROC beschikt over een groen- en een blauwdak.
Het groendak dient voor de tijdelijke piekopslag van regenwater. Het blauwdak is voor een permanente waterbuffering. Dit sluit aan bij het Klimaat(p)roof-dak van Leven op Daken (LOD), adviesbureau voor het meervoudig gebruik op daken. Bij de ontwikkeling hiervan is LOD-partner Carlisle betrokken geweest. Bij een Klimaat(p)roof geldt het dak als een tijdelijke waterbuffer en gaat het de piekbelasting in het rioolstelsel tijdens heftige regenbuien tegen.

Dak als Vijfde Gevel

Hiermee geldt het Kellebeek College als goed voorbeeld van het gebruik van het dak als Vijfde Gevel: niet alleen door het meervoudig ruimtegebruik, maar ook de vele bijkomende voordelen bieden besparingen en mogelijkheden. Een bijkomend voordeel van dit daksysteem is dat het overtollige water, na reiniging tot bijna drinkwater, het opgeslagen water weer kan worden hergebruikt in de daktuin. Via een retoursysteem kan het in detail een enorme besparing doorgevoerd worden in de opbouwhoogte en gewichten van het begroeide dak. De reguliere en afgekoppelde hemelwaterafvoeren sluit het systeem aan op het reinigingssysteem.

Wateropslag en -zuivering

Overtollig regenwater wordt in een met schelpen gevulde buffer opgeslagen: Aquastore. Zuivering vindt plaats door dezelfde schelpen en een fijn mineraal filtermateriaal. Het regenwater wordt zo geschikt gemaakt voor hergebruik in en rondom het pand. Met deze verfijnde techniek ontstaat water dat voldoet aan het infiltratiebesluit en kan hergebruikt worden als was-, blus- en spoelwater voor toiletten en water via watergeefinstallaties voor tuinen, gevels, vijvers en het begroeide dak. Het systeem op het dak bestaat uit Resitrix EPDM-dakbedekking als waterkerende laag en een diepe drainageplaat van 20 liter met druppelslang. Deze combinatie bergt permanent water onder de daktuin, terras en loopverharding. De totale waterbuffering van dit systeem varieert van 65 liter/m2 tot 225 l/m2.
Zo scoort gebouw goed op duurzaamheidsgebied. Daarnaast zorgt een eigen vuilverbranding in de kelder van het gebouw voor verwarming en is er niet gekozen voor tropisch hardhout maar voor Europees loofhout. Verder kenmerkt deze ROC zich door gewelfde, ronde gevels, waarbij de raampartijen in horizontale banen om het gebouw slingeren. Dit accentueert de hoofdvorm. De structuur van het gebouw is open, met daarbij het uitgangspunt dat leren in de praktijk de beste manier is. Het Kellebeek College huisvest de opleidingen voor Zorg en Welzijn, met daarbij een inpandige apotheek, een kinderdagverblijf, een voorziening voor ouderenzorg en diverse commerciële zorginstellingen.
bron: duurzaamgebouwd.nl

Bestuurder William de Kleijn van waterschap Aa en Maas: ‘De afgelopen maanden troffen meerdere extreme regenbuien ons werkgebied. Zowel in bebouwd gebied als in het buitengebied kwam hierdoor wateroverlast voor. In Boxmeer viel 10 centimeter regen in 2 uur tijd. Het water liep woningen in. Dat zorgde voor veel schade en het gevoel van machteloosheid tegen dit natuurgeweld. Het zal u maar overkomen! Deze buien gaan in de toekomst helaas vaker voorkomen op willekeurige plekken in Noord-Brabant. Sloten, kanalen en riolen raken dan vol. Het water stroomt vervolgens naar de laagste plekken van de wijk of straat en soms ook woningen in. Deze extreme neerslag kunnen we niet voorkomen, hopelijk blijft het dus bij incidenten. Maar samen kunnen we de kans op wateroverlast in de bebouwde kom wel verminderen.’
Subsidieregeling
‘Als waterschap helpen wij u graag financieel om maatregelen te nemen die uw woonomgeving bestendiger maakt tegen deze klimaatveranderingen. Gebruik deze gelegenheid om uw dak, tuin of woonomgeving duurzamer, groener, mooier én gezonder te maken. Wij dagen initiatiefnemers uit om dit samen met anderen te doen. Met uw buren, de gehele straat of uw (sport)vereniging. Het maakt niet uit met wie, als het maar niet alleen is. Om dit te stimuleren, verstrekt waterschap Aa en Maas subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers. Dit onder het motto: Samen anders doen met water en groen!’, aldus William de Kleijn.
Wat zijn de mogelijkheden?
Het waterschap bekijkt samen met gemeenten de mogelijkheden om de opvang van regenwater in de buitenruimte te vergroten. Een andere mogelijkheid is om het water bij de bron op te slaan. Daarvoor hebben we de hulp van bewoners en bedrijven nodig. Water van verhard oppervlak komt nog vaak in het riool of sloten terecht waar het niet snel weg kan. Als bewoners en bedrijven zelf de afwatering van deze verharding in de tuin of op het terrein opvangen, dan verleggen we de grens van overlast naar een veel hoger niveau. Onverharde tuinen en gazon nemen namelijk veel water op. Water opvangen kan zonder er last van te hebben. Een effectieve maatregel is bijvoorbeeld de regenpijp afbuigen naar de tuin. Het grondwater wordt dan aangevuld zodat planten daar in de warme zomerperiode direct profijt van hebben en het natuurlijke grondwatersysteem wordt hersteld. Ook kunnen bewoners bij een verbouwing een groen dak toepassen. Dit ziet er mooi uit en zorgt voor verkoeling in de zomer. Bovendien levert het een directe bijdrage in de wateropvang. Meer mogelijkheden staan op www.aaenmaas.nl/klimaat.
Bijdrage van 30%, maximaal €5.000
Aanpassingen doen, kost geld. Om mensen die aanpassingen willen doorvoeren financieel te helpen, verstrekt waterschap Aa en Maas een subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers. De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van €5.000,-. De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot gegeven voor de oplevering van een project, op vertoon van offertes of facturen. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:
·       Het project vindt plaats in bebouwd gebied;
·       De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
·       Het eindresultaat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samenwerken is dus verplicht!
Bron: aaenmaas.nl

Het lijkt steeds vaker heftig te regenen in Nederland. Het gevolgd? Ondergelopen straten en huizen en auto’s die vast komen te staan. Dit paviljoen zou weleens uitkomst kunnen bieden.
Uit de pen van het Rotterdamse architectenbureau Doepel Strijkers komt deze #Rotterdamwatershed, een bouwsel dat is opgetrokken uit maar liefst 2.400 gerecyclede PVC-buizen. Het tijdelijke paviljoen is neergezet op de Pop-up Cities Expo in Edinburgh tijdens het Festival of Architecture 2016.
De buizen laten het reservoir in het midden van het paviljoen vollopen door kleine gaatjes. Het feit dat de buizen zijn gerecycled, leverde volgens het bureau een mooie kostenbesparing op. Overigens is de link met de stad Rotterdam geen toeval. Uit onderzoek is gebleken dat de havenstad z’n waterbeheer het beste op orde heeft. Zo kan op een waterplein aldaar maar liefst 1,7 miljoen liter water worden gehuisvest.
bron: groen7.nl

Kelders onder water, straten die blank staan en daardoor miljoenen euro’s schade. De afgelopen maanden hadden we meerdere keren te maken met zware regenval en volgens experts gaat dat alleen maar vaker gebeuren. In Enschede hopen ze met groene daken de overlast te beperken. 
Omdat de riolen in de steden al dat water niet aankunnen, vindt het waterschap Vechtstromen het tijd voor actie. Ze experimenteren met speciale dakpannen die werken als een soort spons. Daken van huizen in steden zijn voorzien van die groene dakpannen, een soort plastic bak met verschillende grassen en planten erin.
Dakpan als een spons
Door het water op te vangen op het dak komt het geleidelijker in het riool terecht: De planten houden het water langer vast, waardoor het water meer verspreid afgevoerd wordt.
In de Kremersmaten in Enschede liggen als proef groene ecodakpannen op een aantal huurhuizen. Watergraaf Stefan Kuks van Waterschap Vechtstromen: “Het ziet er niet alleen mooi uit, maar het is echt de toekomst. Want elke tegel of betonnen dakpan die vervangen wordt door natuurlijk groen heeft een positieve uitwerking op het riool.”
Wat vinden de bewoners?
Niet iedereen vindt de groene daken mooi. Bewoners vinden dat gras op de grond hoort en niet op hun dak: “Zonnepanelen op het dak, prima, maar dit? Ik vind het verschrikkelijk.” Buurtbewoonster Aurelia heeft een duidelijke mening.
Bedenker van de ecopan is Arno Weppel uit Oldenzaal: “In Noorwegen hebben ze al heel lang groene daken, maar dan gaat het om een plat dak. Ik vond het zonde dat bij onderhoud bij de woningbouwvereniging waar ik werk, de betonnen dakpannen vervangen werden door diezelfde pannen.”
“Dat moest beter kunnen. Daarom heb ik een groene dakpan bedacht die hetzelfde te verwerken is als een gewone dakpan, alleen dan met diverse planten erin.”
Straks groene dakpannen op elk dak?
Dat is nog even afwachten. De eerste resultaten van de proef in Enschede zijn positief. Over een paar maanden komen de definitieve conclusies, maar als het aan watergraaf Kuks ligt, komen er veel meer van deze groene daken in de steden van Twente.
bron: rtvoost.nl
Enschede is één van de eerste steden in Nederland die groene daken wil inzetten om de overlast van heftige regenbuien in te dammen. Onderzoek moet uitwijzen wat het effect van de groene dakpannen is op de hoeveelheid water dat het riool instroomt.
Sinds augustus 2013 liggen op elf huurwoningen aan de Kremersmaten groene dakpannen. Het is een pilot van woningcorporatie Domijn. De komende anderhalf jaar wordt onderzocht hoe groot het effect is van de hellende groene dakpannen op de wateroverlast na een flinke bui. Omdat het om een pilot gaat is het volgens waterontwerper Hendrik-Jan Teekens van de gemeente vooral interessant om te bekijken hoeveel regenwater er door de dakpannen wordt opvangen.
Plotter
“We meten de neerslag die in millimeters per seconde op het dak valt met een speciaal apparaat van de universiteit in Auckland, Nieuw-Zeeland. Vervolgens meet een plotter het water dat door de afvoer stroomt. Dat verschil toont aan hoeveel water er door de groene dakpannen wordt vasthouden”, vertelt waterontwerper Hendrik-Jan Teekens van de gemeente. De resultaten worden vergeleken met een normaal pannendak.
Onderzoek
De gemeente, het waterschap Vechtstromen, woningcorporatie Domijn, Pioneering en STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) bundelen de krachten voor dit onderzoek. Behalve Enschede doen nog vier gemeenten mee aan dit project, waaronder Rotterdam en Amsterdam.
bron: tubantia.nl

Vergroening van de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door daken en gevels te beplanten en tegelplaatsjes te vervangen door gazons, is een bekende en beproefd strijdmiddel tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Maar wat de burger zelf concreet kan doen om op zijn eigen vierkante meters overlast en schade, bijvoorbeeld door regenwater, tegen te gaan, is nog lang niet altijd duidelijk.
In Amsterdam hebben het gemeentebestuur en de branchevereniging van de hoveniers in Nederland, de VHG, de handen ineengeslagen en een campagne ontwikkeld om, zoals wethouder Udo Kock het op 4 juli bij de presentatie  omschreef, “de sponswerking van de stad te vergroten”, onder het motto ‘Amsterdam Rainproof’.
Samen met de directeur van de VHG, Egbert Roozen, presenteerde wethouder Kock de campagne ‘Maak je tuin rainproof’.  In de bijbehorende folder wordt aangegeven hoe huurders en huiseigenaren met eenvoudige middelen ervoor kunnen zorgen dat hun tuin overvloedige regenval kan verwerken en er zo aan bijdragen dat de stad als geheel bestand is tegen wateroverlast.
Elke druppel telt
“Of het nu gaat om een regenton aansluiten, een groen dak op het schuurtje of de aanleg van een grindpad, elke druppel die je opvangt, telt”, vertelt Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG. “Groen is namelijk meer dan decoratie alleen, het helpt ook zeker om problemen zoals regenwateroverlast aan te pakken. Bovendien snijdt het mes aan meerdere kanten: wie tegels vervangt door groen, helpt meteen ook de biodiversiteit en de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. De VHG-hoveniers staan de consument graag bij met advies en het uitvoeren van meer ingrijpende maatregelen zoals tuinrenovatie of -aanleg.”

Extra groen, in de vorm van nieuw aan te leggen parken en plantsoenen, groene daken en groene muren vormt één van de kernpunten in een breed opgezet plan van de Deense hoofdstad Kopenhagen, om voorbereid te zijn op de komende klimaatverandering. Kopenhagen verwacht tegen 2050 onder meer een stijging van de hoogste temperatuur in de zomermaanden met 2 tot 3 graden Celsius. In het jaar 2100 zal 30 tot 40% meer regen vallen dan nu en over honderdjaar zal de gemiddelde zeewaterstand een meter hoger zijn dan vandaag. Om de stad, die in de zomer van 2011 al zwaar te lijden had onder noodweer en wateroverlast, op de klimaatverandering en de te verwachten gevolgen voor te bereiden is een uitgebreid en samenhangend plan opgesteld. Een plan dat, ook los van de noodzakelijke bescherming tegen overstromingen, de leefbaarheid van de stad ten goede komt.
De activiteiten om Kopenhagen bestand te laten zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering maken deel uit van het programma ‘State of Green’, dat onder meer inhoudt dat Denemarken in 2050 geheel onafhankelijk wil zijn van fossiele brandstoffen. Op korte termijn, al in 2025, wil Kopenhagen zelf CO2 neutraal zijn dankzij een vermindering van de uitstoot met 20% vergeleken met 2011.