Gemeenten maken plan om wateroverlast aan te pakken door middel van groen

Een groen dak of verplicht beplanting in je voortuin. Zomaar twee maatregelen die kunnen helpen in de strijd tegen wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. De zestien gemeenten die samenwerken in Platform Water Vallei en Eem slaan de handen ineen om samen met het Waterschap Vallei en Veluwe dit toenemende probleem aan te pakken. Ze komen nog dit jaar met een plan van aanpak.
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst vorige week, spraken de gemeenten met elkaar. ,,Uitdagingen zoals de klimaatverandering zouden ons de moed in de schoenen kunnen laten zakken. Maar door ieder probleem als een kans te zien, kennis met elkaar te delen, maar ook door goed naar anderen binnen én buiten het platform te luisteren, kunnen we deze problemen aan”, zo was de teneur van de bijeenkomst.
Het was een echte ‘omdenk’-middag, kijk eens op een andere manier naar de uitdagingen die er liggen. In België bijvoorbeeld blijkt in de wet vastgelegd dat huiseigenaren het regenwater niet mogen loodsen op de riolering, maar moeten ‘afkoppelen’, zodat het regenwater in de eigen tuin blijft. Wat huiseigenaren ook kunnen doen om wateroverlast bij hevige buien tegen te gaan, is groene daken aanleggen of meer voortuinen beplanten in plaats van bestraten. Vergroenen wordt dat genoemd, met als fijne bijkomstigheid dat door meer groen in een stad aan te brengen, de temperatuur bij erg warm weer (hittestress genoemd) zal dalen. De website www.huisjeboompjebeter.nl geeft inspiratie en laat zien wat we zelf kunnen doen om onze tuin te vergroenen.
De zestien gemeenten en het waterschap werken intensief samen aan het project Klimaatverandering. Het KNMI heeft onderzocht wat de klimaatontwikkelingen zijn in het gebied van het Waterschap Vallei en Veluwe. De resultaten laten duidelijk zien dat de hoeveelheden neerslag zijn gestegen de laatste vijftig jaar. Maar ook wat de voorspellingen zijn voor de toekomst; stijging van de temperatuur, hevigere buien, maar ook meer droogte. ,,We kunnen onze spreekwoordelijke borst nat maken en moeten dus niet achterover gaan leunen, maar actief aan de slag! Het platform komt daarom dit najaar met een plan van aanpak voor de gemeenten om met de klimaatverandering aan de slag te gaan.”