Berichten

Groen is niet alleen mooi, je kunt het ook laten werken voor je bedrijf. Duurzaamheid als unique selling point. Investeren in groen op bedrijventerreinen levert rendement op. Het verbetert de leefomgeving, verhoogt de werkkwaliteit, en gaat gepaard met meer flora en fauna in Nederland. 
Er zijn volop kansen om de groene kwaliteiten van bedrijventerreinen te benutten. In de opgave naar verduurzaming, het klimaatbestendig maken en het bevorderen van een gezonde werkomgeving, is er met vergroening van bedrijventerreinen winst te behalen. Op klimatologische niveau als oplossing voor wateroverlast en hittestress en als bijdrage aan natuurbehoud. Op gezondheidsvlak geldt, dat door gebouwen en percelen met groen te omgeven, een prettige werkomgeving wordt gecreëerd, waarin mensen zich fijn voelen, productiever worden en minder stress ervaren. Tel daarbij op de representatieve uitstraling en de positieve uitwerking op het aantrekken van personeel. Er is veel dat pleit voor groen op een bedrijvenpark.

Economische waarde

Verschillende studies hebben het aangetoond: een groen bedrijventerrein verhoogt de economische waarde van een bedrijf, want de waarde van de grond en het vastgoed stijgt en het vestigingsklimaat verbetert. Daarom investeren steeds meer ondernemers in een groene omgeving.
Al vijftien jaar werkt Wageningen University & Research (WUR) aan de transitie van reguliere bedrijventerreinen tot inspirerende en duurzame werklocaties. Met groen en water als bouwstenen om biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en uitstraling te verbeteren. Ecoloog dr ir Robbert Snep, senior onderzoeker groene steden en stadsecologie bij WUR ziet tal van mogelijkheden. “Met het aanbrengen van groene daken en wanden en door ongebruikt versteend oppervlakte om te zetten naar groen, kunnen bedrijventerreinen veel waardevoller worden voor mens, dier en plant. Ook door bij het parkmanagement de aandacht te houden bij de natuurwaarde en open te staan voor ecologisch beheer, wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van plant- en diersoorten.” Volgens Snep gaan de voorwaarden voor de ontwikkeling van nieuwe natuur en de eisen die ondernemers aan hun werkomgeving stellen, heel goed samen.

Meerwaarde

Provincies en gemeentes erkennen de meerwaarde van groene bedrijventerreinen en stimuleren een groene inrichting. Planologen, ecologen, ontwikkelaars, overheden en ondernemers  weten elkaar steeds vaker te vinden rond begrippen als belevingswaarde, ruimtelijke kwaliteit, gebiedsidentiteit en waardeontwikkeling van vastgoed. Juist in de vroege planfase zijn er mogelijkheden om zonder veel kosten de natuurwaarde van een terrein aanzienlijk te verhogen. Bijvoorbeeld door bij verkaveling en oriëntatie van infrastructuur rekening te houden met structuren van de natuur in de omgeving.
Maar ook op bedrijfsniveau kan groen op een terrein worden ingebracht. Want het natuurlijker maken van een bedrijventerrein hoeft niet met hoge kosten gepaard te gaan. Met een biodiversiteitsmengsel van bloembollen met een langdurige bloeitijd fleurt een saai bedrijventerrein maandenlang op, en bovendien vergt het haast geen onderhoud.

Aangename plek

Er zijn mooie voorbeelden van terreinen waar het steriele bedrijfsgroen is omgevormd naar bloemrijk grasland en vaste plantenborders. Zo kreeg de eentonige vegetatie op de bedrijfsterreinen van een bierbrouwerij in Zoeterwoude, van een chemiebedrijf in Moerdijk en een bedrijf van medische apparaten in Best, door de toevoeging van bloemen en planten veel meer waarde voor de natuur. En op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle is een betonnen broedwand geplaatst voor oeverzwaluwen, groeien er bloemen in bermen, is een kruidenstrook ingezaaid en zijn wandelpaden aangelegd. Zo’n werkomgeving nodigt uit tot bewegen en tot rust komen, wat positief werkt op het functioneren van mensen. Vergroenen loont! Door vrij en innovatief te denken, kan een bedrijventerrein een aangename plek worden voor werk en vrije tijd, de biodiversiteit vergroten en tevens een positieve bijdrage leveren aan klimaateffecten.

De gemeente stelt 100.000 euro beschikbaar om het centrum groener te maken. Hagenaars kunnen zelf bepalen welke straat als eerste wordt aangepakt.
Het geld is bedoeld voor groenprojecten in een van de drie volgende gebieden: Hoefkade (ter hoogte van huisnummers 109 tot 117), Oranjelaan (ter hoogte van huisnummers 6 tot 35) of Tivolistraat (ter hoogte van huisnummers 1 tot 37). Tot 24 juli kunnen Hagenaars op een keuzeformulier op één van deze drie locaties stemmen.
Met dit initiatief komt de gemeente tegemoet aan een wens van gemeenteraadsleden van D66, PvdA, Haagse Stadspartij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Die begonnen vorig jaar een Facebookpagina waarop mensen foto’s konden plaatsen van versteende plekken in de stad die meer groen kunnen gebruiken. Er werden vijftig locaties aangedragen, waarvan het stadsbestuur er drie heeft uitgekozen voor de stemming.
bron: denhaagfm.nl

De singel gaat vergroend worden. Vanaf woensdag starten werkzaamheden om  de ecologische- en beeldkwaliteit van de historische singel, de zogeheten Stadsbuitengracht, te verbeteren.
Deze drie jaar durende pilot gaat ervoor zorgen dat er tussen de Tolsteegbrug en de Weerdbrug op verschillende locaties wilgentenenbollen komen gevuld met waterplanten en een aantal drijvende eilanden met moerasplanten. Aan de Maliesingel komt een natuurvriendelijke oever
Het groener en aantrekkelijker maken van de Stadsbuitengracht is een idee van bewoners die zich verenigd hebben in de Initiatiefgroep Vergroening Singel. Omdat dit park een rijksmonument is, is er streng op toegezien of de ingrepen passen bij een 19e eeuws stadspark in Engelse stijl, met een strakke oever tot aan de waterlijn.
Aanstaande woensdag geven geven Hoogheemraad Jansen op de Haar en Wethouder Geldof bij de Herenbrug het officiële startsein voor de vergroening van de Utrechtse singel. Bekijk hieronder een deel van de plannen.
Bron: Nu.nl

Afgelopen week verrichtte wethouder Eerdmans hiervoor de aftrap. In de Benthuizerstraat (Oude Noorden) bevestigde hij de laatste van 47 bloemenmanden.
Het College wil de meest stenige wijken rondom het centrum groener maken. Groen is aantrekkelijk, nodigt uit om naar buiten te gaan en zorgt voor minder hittestress. Er is gekozen voor extra groen in het Oude Noorden, het Nieuwe Westen/Middelland, Tarwewijk, Bloemhof en Hillesluis.
Met het ophangen van de zogeheten hanging baskets hebben de Benthuizerstraat en Zaagmolenstraat in het Oude Noorden meer kleur gekregen. Wethouder Joost Eerdmans: ‘De komende jaren gaan we Rotterdam opfleuren. Bewoners en ondernemers uit de vijf wijken die extra aandacht krijgen worden uitgenodigd voor zogenaamde ‘groentafels’. Daar kunnen ze aangeven waar zij extra groen in hun wijk willen en wat voor groen dat wordt. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals extra groen op pleinen en in straten, geveltuinen en bloembakken of hanging baskets.’
De groentafels starten vanaf september in Bloemhof en het Oude Noorden. Daarna volgen de andere wijken. In 2016 begint de gemeente met de uitvoering.
Bron: Gemeente Rotterdam

Op het groene schoolplein van OBS Prinses Catharina-Amalia in Den Haag is gisteren de nieuwe VHG-Handleiding Groene Schoolpleinen gepresenteerd. Het is een boekwerk vol inspiratie en informatie voor hoveniers die aan de slag willen met het vergroenen van schoolpleinen in hun regio. Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG overhandigde de eerste exemplaren aan Sonja Bleuland, hoofd programmabureau Alles is Gezondheid, aan schooldirecteur Zina Heikamp en aan Menno Weverling van Weverling Groenprojecten.
“Met deze handleiding proberen we de natuur dichter bij de gebruiker te brengen, in dit geval dus kinderen”, aldus Roozen. “Tegelijkertijd voegen we een innovatie toe aan het groene vak. Een innovatie die een belangrijke maatschappelijke betekenis heeft. Het draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen op allerlei terreinen. Op een groen schoolplein kunnen kinderen van alles ontdekken, niet alleen over natuur, maar ook over bewegen en spelen.”
Groen en gezondheid
VHG heeft de handleiding ontwikkeld met steun van het Productschap Tuinbouw. Hiermee lost de brancheorganisatie ook de belofte in het begin dit jaar is gedaan met het tekenen van de pledge ‘Alles is Gezondheid’. Daarmee heeft VHG zich namelijk verbonden aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. “Als groene branche onderschrijven we het belang van groen voor de gezondheid van mensen. Groen is niet langer alleen maar decoratie. De positieve effecten van groen op het welzijn en de gezondheid van mensen zijn inmiddels in diverse onderzoeken aangetoond. Natuur kan een belangrijke rol spelen in de oplossingen van hedendaagse problemen, zoals het feit dat steeds meer mensen in een stedelijke omgeving wonen en steeds meer kinderen overgewicht of gedragsproblemen hebben.”
Spelen, ontdekken en leren
Het groene schoolplein van OBS Prinses Catharina-Amalia is ontworpen op basis van de ideeën die de leerlingen zelf hebben aangedragen zoals een moestuin, een doolhof, een zandspeelplaats en een wilgentunnel. “We hebben ongeveer twee jaar de tijd genomen om samen met de kinderen plannen te maken en financiering te vinden”, vertelt directeur Zina Heikamp. “Het was de moeite waard. Het spelen is nu veel leuker. Er valt van alles te doen, te ontdekken en te leren. Elk leerjaar heeft de verantwoordelijkheid over een deel van het plein. Daar zorgen de kinderen voor het onderhoud. Zo wordt het plein steeds meer een stukje van henzelf.”
Alles is Gezondheid
Alles is Gezondheid is het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen die mensen inspireert en ondersteunt om aan hun gezondheid te werken. Thuis, op school, op het werk enzovoorts.
 

Meer natuurlijke, dus milieuvriendelijke tuinen en balkons. Dat moedigt de gemeente Zoetermeer aan. Door middel van de prijsvraag  “Hoe natuur- en milieuvriendelijk is uw tuin?” wil de gemeente aandacht vragen voor de inrichting van tuinen en balkons in de stad. Minder tegels en veel meer groen.

In plaats van gras, struiken en bomen worden er helaas steeds meer tuinen ‘verhard’ ingericht, met stenen en tegels. En dat is niet goed voor het milieu, want minder groen betekent minder vogels, vlinders en insecten. Daarbij kan ook het regenwater niet de grond intrekken en wordt het riool overbelast. Met als gevolg: problemen met de afwatering in de stad. Ook op balkons kan van alles groeien en bloeien.

Steeds warmer
Het wordt steeds warmer in de stad. Steden warmen sneller op dan minder dicht bebouwde gebieden. Door bebouwing en asfalt is het moeilijker om de warmte kwijt te raken. Zo ontstaat het zogenaamde Urban Heat Island-effect.  Bomen en planten hebben een positief effect op het verlagen van de temperatuur. Zie ook »

Jaar van de Bij
Vanwege het Jaar van de Bij hebben bijvriendelijke tuinen en balkons een streepje voor.

Bron:
Gemeente Zoetermeer

Samen buurten in Nederland groener maken. Dat is het doel van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies. Deze organisaties vinden het belangrijk dat de directe leefomgeving vergroent en de sociale cohesie in buurten wordt vergroot. Ze zijn daarom gezamenlijk het project ‘Groen Dichterbij’ gestart.

Groen Dichterbij gaat groene buurtprojecten van bewoners ondersteunen en bekendheid geven, in de hoop dat mensen in andere buurten ook samen aan de slag gaan. Groen Dichterbij stimuleert daarbij en ondersteunt buurtinitiatieven om zich zichtbaar te maken en kennis, expertise en materialen aan elkaar te koppelen. In augustus start  een campagne waarbij via een competitie op zoek wordt gegaan naar de beste voorbeeldprojecten per provincie. Meer informatie is te vinden op: groendichterbij.nl »

Vergroening zorgt voor saamhorigheid
Bewoners die samenwerken aan verbeteringen in hun eigen straat of buurt hebben onderling beter contact. Daarnaast zorgt het gezamenlijk werken aan geveltuinen, parkjes en boomspiegels in de buurt voor meer saamhorigheid. Onderzoek toont aan dat er minder conflicten en spanningen zijn in wijken naarmate de wijk groener is. De speel- en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen nemen toe. Ook kan vergroening van de wijk leiden tot een stijging van de gemiddelde prijs van onroerend goed. Meer groen op straat heeft dus een duurzaam effect op natuur, mens en economie.

De gemeente Roermond daagt de Roermondse tuinliefhebbers al weer voor het 7de jaar op rij uit om hun voortuin, zijtuin, bedrijfstuin, balkontuin of geveltuin aan te melden.

De gemeente wil hiermee stimuleren dat meer inwoners hun tuin verfraaien en daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van het woongenot in de eigen wijk. De voortuin is immers een visitekaartje van de straat. Daarnaast zorgt het aanleggen en onderhouden van de tuin vaak voor meer contacten tussen buurtbewoners onderling. Dit bevordert de leefbaarheid in de wijk. En als de tuin groen is ingericht, dan heeft dat nog bijkomende voordelen:

– bij hevige regenval kan het water beter de grond in;
– de tuin biedt meer verkoeling op warme dagen;
– samen met de andere tuinen en groenstroken ontstaat er een groter gebied waar het voor tal van planten en dieren heerlijk toeven is.

Procedure
Door deel te nemen aan Toon uw Tuin, laten de inwoners zien dat ze trots zijn op hun tuin. De jury bekijkt de deelnemende tuinen en selecteert vervolgens een aantal tuinen die als voorbeeld dienen voor de straat of wijk. De geselecteerde tuinen worden in het najaar bekendgemaakt. De jury let met name op zaken als uitstraling, voorbeeldfunctie, belevingswaarde, creativiteit en de mate van inpassing in de omgeving. De tuin, groene gevel of balkon moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De inschrijvingstermijn sluit op 1 juni 2011.

Wat kunt u winnen?
Iedere deelnemer krijgt een attentie als dank voor zijn/haar tuinvlijt en een uitnodiging voor de slotavond. Tijdens die avond worden de waarderingsprijzen uitgereikt en de tuinen getoond. De jury presenteert haar resultaten en diverse gastsprekers verzorgen een interessante lezing.

 

Francis Thys wil van Antwerpen een groene stad met zuivere lucht maken. Hij roept stadsgenoten op een eigen boom ter waarde van €40 te kopen.

“Ik besloot het professioneel aan te pakken en maakte een presentatie om mijn plan voor te leggen aan het stadsbestuur. Daar keurden ze de plannen meteen goed en op 24 januari hebben we een belangrijke vergadering waarin alle praktisch details worden uitgewerkt”, aldus Thys.

Enorm succes
“Het blijkt in elk geval een enorm succes. Vooraf hoopten we dat we in totaal 500 bomen zouden kunnen verkopen, maar het project is nog niet van start gegaan en er zijn er al enkele honderden besteld. Er hebben zelfs al mensen uit Amsterdam en Londen een boom gereserveerd.”

 

 

Boom planten
Thys sprak buurtcomité ‘De vrienden van de Noorderleien’ aan, waarvan hij zelf de oprichter is, en daar kan vanaf nu voor een kleine veertig euro een volgroeide boom besteld worden. Die boom zal dan ergens in Antwerpen geplant worden en bovendien voorzien worden van een rubberen band waarop de naam van de eigenaar prijkt. Daarnaast krijgt die eigenaar ook een bewijs waarop vermeld staat waar de boom precies is geplant.

Regenwoud
De winst die met deze actie behaald wordt, zal geschonken worden aan de Stichting John Easterling, een organisatie die zich bezighoudt met het weer gezond maken van het regenwoud.

Wie een boom wil bestellen, kan dat via mijnboomindestad@telenet.be »

Bron:
Nieuwsblad

 

Het opknappen en vergroenen van de Geleenbeek van Heerlen tot Sittard valt enkele miljoenen goedkoper uit dan geraamd. Het aantrekkelijker maken van de waterloop onder de naam Corio Glana moet ruim 30 miljoen opleveren. Economische modellen leren dat  elke euro die je in zo’n project stopt er twee oplevert in baten uit toerisme en recreatie.

Dit zeggen waterschap en stichting Landschapspark De Graven, de organisaties achter project Corio Glana. Ze verwijzen naar het succes van projecten die al zijn gerealiseerd, zoals de omgeving van Terworm in Heerlen, Terborgh in Schinnen en de Biesenhof in Geleen.

De kosten van het project Corio Glana waren aanvankelijk geraamd op 20 miljoen euro, maar zijn na versoberingen bijgesteld naar een kleine 17 miljoen. Het vergroenen van de beek en omgeving moet het dubbele opbrengen.

Promoten als een groen recreatiegebied
Op termijn willen de initiatiefnemers het Geleenbeekdal promoten als één groen recreatiegebied. Daarvoor moeten wandel- en fietsroutes worden verbeterd. Dat combineert het waterschap met meer ruimte voor groen en voor de beek, om te zorgen dat de kans op wateroverlast kleiner wordt.

Bron:
Dagblad de Limburger