Berichten

De leerlingen van het Belgische Houtlandinstituut in Torhout hebben hun school een groene tint gegeven. Een jaar lang plantten ze bomen, zaaiden ze een bloemenweide en groeven ze een poel.

“Groen werkt rustgevend en ontspannend”, motiveert coördinator Peter Watthy het project. “En het is nu eenmaal aangenamer vertoeven op een groen schooldomein dan in een betonnen burcht. De leerlingen hebben daarom samen met enkele ouders en leerkrachten een jaar lang de handen uit de mouwen gestoken.”

 

Lees hier het volledige bericht »

 

Bron:
Nieuwsblad

Dit najaar worden er in Mechelen 120 bomen geplant in middenbermen, kruispunten en straathoeken. Het stadsbestuur wil de stad zo groen mogelijk maken. Het betekent een investering van 250.000 euro.

De nieuwe bomen worden in de loop van oktober en november geplaatst. “Het is aangenamer en gezonder om op te groeien, te wonen en te werken in een groene stedelijke omgeving”, zegt Greet Geypen van Openbare Werken (Open VLD).

“Mechelen blijven vergroenen”
“Daarom blijven we in Mechelen ook zoeken naar plaatsen en mogelijkheden om het openbaar domein te vergroenen. De long van de stad moet alleszins worden vergroot.”

De stad heeft gekozen voor vrij grote bomen. “We spreken niet over éénjarige, kleine boompjes. We hebben gekozen voor bomen van ongeveer tien jaar oud, met een omtrek van 25 tot 30centimeter”, legt Marina De Bie van Leefmilieu Groen uit.

Bron:
Nieuwsblad

Guerrilla gardeners en Groenlinks hebben afgelopen weekend in Rotterdam, Deventer en Leiden straten vergroend waar het officeel niet mag. GroenLinks had het afgelopen weekend uitgeroepen tot ‘Guerilla Gardeningweekend’.

GroenLinkser Robert Jansen: “Met deze ludieke actie wil GroenLinks graag bijdragen aan het mooier maken en nuttiger gebruiken van de directe woonomgeving.”

Zo werden  zaterdagavond in de Rotterdamse wijk Charlois onaangekondigd planten en bloemen op stenige plekken in de stad geplaatst. Ook in Leiden werden tuintjes aangelegd in de boombakken van de Breestraat. En langs de Singel in Deventer werd een braakliggend stuk grond gevuld bloeiende planten, sla en tuinkruiden.

‘Dit land kan zoveel groener’
De actie is onderdeel van de campagne ‘Dit land kan zoveel groener’. GroenLinks werkt samen met de Guerrilla Gardeners, bewoners die zelf de schop ter hand nemen om bloemen en struiken te planten in hun eigen straat of buurt.

‘Bewoners zijn enthousiast’
Jasper van der Kuijk van GroenLinks Rotterdam zei op RTV Rijnmond daarover het volgende: “Overal in het land waar wij in actie komen zijn bewoners enthousiast. Ze bieden vaak aan om mee te helpen en ze zorgen ervoor dat het verse groen niet verpietert in de weken na de aanplant. Dat is belangrijk.”

Plantactie in kaal park
Ook in Poelgeest, een wijk van Oegstgeest, heeft onlangs een Guerilla Gardening actie plaatsgevonden. “De buurtbewoners hebben namelijk met veel moeite uiteindelijk een wijkpark gekregen dat vorig jaar gedoopt is als het Vroege Vogels Park. Het ziet er echter heel kaal uit en nodigt de bewoners niet uit om er gebruik van te maken. We zijn begonnen om eerst met een kleine groep een plantactie uit te voeren. Vervolgens hebben we via de buurtmail ook de andere wijkbewoners geïnformeerd. Gevolg is dat meerdere wijkbewoners zich hebben aangesloten en meedoen. Er is zelfs een nieuwe mailinglist opgezet ten behoeve van  het onderhoud en om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen”, aldus een van de initiatiefnemers Frank ter Beek.

Wat is Guerrilla Gardening?
“Guerrilla Gardening is het aanleggen van een tuin op een plek waar het officieel niet mag. Bijvoorbeeld een stuk land dat al lang braak ligt en waar maar geen nieuwbouw op komt, of een boomsingel of bloembak die leeg is”, staat op de site van Guerrilla Gardeners te lezen. Het fenomeen Guerrilla Gardening bestaat al zo’n 30 twintig jaar.

Bronnen:

RTV Rijnmond

De gemeente Groningen plant eind maart de bomen terug die vorig jaar tijdens een reconstructie zijn verwijderd. Daarnaast plant de gemeente nog extra bomen voor de binnenstad.

Hiermee komt het college tegemoet aan de vraag van veel bewoners naar meer groen in de binnenstad. Volgende week worden de laatste bomen in deze serie geplant.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Groninger Gezinsbode 

De stichting IKL en de provincie Limburg hebben onlangs de prijsvraag ‘Ommetjes die Limburgs buitengebied verbeteren’ uitgezet, met als doel het buitengebied te vergroenen. Inzenders van realistische plannen kunnen maximaal 6000 euro ontvangen voor het aanbrengen van markeringen, informatiepanelen, zitbanken of routebeschrijvingen.

Die zorg voor het groen is een levensvoorwaarde. Geen luxe. De provincie Limburg en Europa stellen geld beschikbaar voor 25 plannen die gericht zijn op het herstel van (historische) wandelpaden en het groene erfgoed in de Limburgse buitengebieden. Bewoners van dorpen en stadsranden, dorps- en wijkraden, heem-, natuur- en wandelverenigingen, historische kringen, en agrarische natuurverenigingen kunnen  plannen inzenden die gericht zijn op de verbetering van het leefklimaat van de dorpen, wijken en uitloopgebieden.

Ommetjes van groot belang voor leefbaarheid
Ommetjes zijn kleine wandelingen dichtbij huis. Ze zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de gezondheid, omdat ze het buitengebied verbinden met stad en dorp en toegankelijk maken voor bewoners en wandelaars. Het kan gaan om bestaande (onverharde) paden of de aanleg of het herstel van historische lijnen langs akkers, houtwallen,heggen of beken. Hiermee wordt het ‘rondje dichtbij huis’ weer mogelijk.

Wandelpaden en landschap verbeteren
Deze verbindingen zijn van groot belang voor de identiteit van het dorp of de wijk en het welzijn van bewoners. Verder worden de karakteristieken in het cultuurlandschappen weer zicht- en beleefbaar. Dat is niet alleen van belang voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Maar ook voor de planten en dieren die hier kunnen voorkomen. De stichting IKL en de Provincie willen met bewoners de concrete aanleg en het herstel van wandelpaden en het omliggende landschap bevorderen.

Tot 30 april inzenden
Uitgewerkte plannen voor de eerste ronde van de ‘ommetjes-wedstrijd’ kunnen tot 30 april 2010 ingediend worden bij de stichting IKL. Een deskundige jury zal zich in mei buigen over de kwaliteit van de plannen en de beste ommetjes uitkiezen.

Meer informatie

Bron:
IKL Limburg

 

Het nieuwe stationsgebied Utrecht moet een zo groen mogelijke openbare ruimte worden dat bijdraagt aan schone lucht en een schoon en prettig leefklimaat.

De gemeente wil de bomen een centrale plaats geven in het Stationsgebied. Het groenbeleid heeft overigens niet alleen betrekking op bomen. Ook gevelgroen en groene daken maken onderdeel uit van de groenvisie, omdat zij een bijdrage leveren aan het verbeteren van het lokale klimaat en fijnstof terugdringen.

Vasthouden regenwater
Zoals omschreven staat in het project Stationsgebied is momenteel 95% in dit gebied verhard. Het regenwater kan hierdoor niet door de bodem worden opgenomen met als gevolg dat het water naar het riool stroomt. De belasting op het riool kan daarom na een zware bui zeer groot zijn.

 

Dat is de reden waarom de gemeente Utrecht kiest voor groene daken en gevels. Zij houden het regenwater vast, waardoor het water niet direct wordt afgevoerd. Hoeveel regenwater een groen dak kan opnemen, is afhankelijk van de dikte van de substraatlaag, type begroeiing en temperatuur.

Bron:
Gemeente Utrecht Stationsgebied 
 

De aanwezigheid van groen is van belang voor de leefbaarheid, gezondheid, natuur/milieu en economie. Ondanks dat het belang van groen door de overheid steeds vaker onderstreept wordt, blijft de realisatie van groen nog steeds achter bij die van rood en raken rood en groen uit balans. Om het tij te keren is in de Nota Ruimte de behoefte aan groen in de stad gekwantificeerd in de vorm van een richtgetal van 75m2 groen per woning. In dit rapport is onderzoek gedaan naar de praktische toepasbaarheid van dit richtgetal en de relatie met de kwaliteit van het groen in de stad. Hiervoor is eerst de achtergrond van het richtgetal geïnventariseerd, waarna onder gemeenten, experts en studies onderzoek is verricht naar de toepasbaarheid en de relatie met kwaliteit van het richtgetal.

Volledige informatie:
Download het rapport hier

Ook interessant:
Stedelijk groen, beleid, groennorm

Bron:
Wageningen UR (Debbie Nuijten)