''Vergroenen Geleenbeek levert geld op"

Het opknappen en vergroenen van de Geleenbeek van Heerlen tot Sittard valt enkele miljoenen goedkoper uit dan geraamd. Het aantrekkelijker maken van de waterloop onder de naam Corio Glana moet ruim 30 miljoen opleveren. Economische modellen leren dat  elke euro die je in zo’n project stopt er twee oplevert in baten uit toerisme en recreatie.

Dit zeggen waterschap en stichting Landschapspark De Graven, de organisaties achter project Corio Glana. Ze verwijzen naar het succes van projecten die al zijn gerealiseerd, zoals de omgeving van Terworm in Heerlen, Terborgh in Schinnen en de Biesenhof in Geleen.

De kosten van het project Corio Glana waren aanvankelijk geraamd op 20 miljoen euro, maar zijn na versoberingen bijgesteld naar een kleine 17 miljoen. Het vergroenen van de beek en omgeving moet het dubbele opbrengen.

Promoten als een groen recreatiegebied
Op termijn willen de initiatiefnemers het Geleenbeekdal promoten als één groen recreatiegebied. Daarvoor moeten wandel- en fietsroutes worden verbeterd. Dat combineert het waterschap met meer ruimte voor groen en voor de beek, om te zorgen dat de kans op wateroverlast kleiner wordt.

Bron:
Dagblad de Limburger