Gagelbos bij Utrecht goed gewaardeerd gebruikersgroen

Met een 7,8 krijgt het Gagelbos bij Utrecht een mooi rapportcijfer van tevreden bezoekers. Alhoewel het bos zich nog volop ontwikkelt, heeft het nu al een groeiende trouwe bezoekersgroep die het bos het hele jaar rond regelmatig bezoekt voor een wandeling of het uitlaten van de hond. De groene ruimte bij de stad bewijst hier duidelijk zijn waarde.

Het Gagelbos grenst aan de Utrechtse wijk Overvecht. Het maakt deel uit van de landinrichting Noorderpark: een 5900 hectare groot gebied voor recreatie en natuurontwikkeling tussen Hilversum en Utrecht. In het bos ligt de nadruk op recreatie. Staatsbosbeheer zorgt daarom niet alleen voor fiets- en wandelpaden, maar legt er ook picknickplekken en een speelbos aan. Deze voorzieningen sluiten goed aan bij de wensen van de mensen die er komen, zo blijkt uit onderzoek dat Grontmij in opdracht van Staatsbosbeheer heeft uitgevoerd.

Opsteker
De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor Staatsbosbeheer en de gemeente Utrecht. “Heel mooi dat het Gagelbos een 7,8 scoort bij bezoekers. Dat is, zeker voor een jong bos, een hoog cijfer”, vertelt Robert Graat van Staatsbosbeheer. “Het bos wordt door meer mensen en frequenter gebruikt dan we verwacht hadden”.

Ommetjesmakers en gezelligheidszoekers
Het Gagelbos is het hele jaar door en op alle dagen van de week populair. Het gebruik is divers. Een grote groep uit de aangrenzende wijk Overvecht bezoekt het bos vooral om er even tussenuit te zijn. Deze mensen maken een of meerdere keren per week een ommetje in het bos. Daarnaast zijn er mensen die het bos voor de gezelligheid bezoeken, ze gaan er picknicken of barbecueën met familie en vrienden. Tot slot is er een grote groep die in het bos de sportieve uitdaging zoekt. Deze probeert met inspannende activiteiten zoals hardlopen gezond en fit te blijven.

Aantrekkingskracht
Bezoekers waarderen nu vooral de fietspaden, de mogelijkheden om een rondwandeling te maken en de aanwezigheid van water. De toegankelijkheid en de rust met weinig lawaai, zijn eveneens pluspunten voor mensen uit de nabije stad. Extra waardering komt er van de groep hondenbezitters. Het Gagelbos is een van de weinige plekken bij Utrecht waar honden kunnen loslopen en kunnen zwemmen. Bijna de helft van de bezoekers noemt het uitlaten van de hond als een van de activiteiten waarvoor zij het bos bezoeken.

Naast en met elkaar recreëren
Het Gagelbos wordt de komende periode nog aantrekkelijker. Daarvoor zorgen een nieuw speelbos, open picknickplekken, bankjes en gerenoveerde fiets- en wandelpaden. Juist deze voorzieningen komen regelmatig voor op de wensenlijstjes van de huidige bezoekers. Kinderen, hondenbezitters, mensen die gewoon gezellig buiten willen zijn en sporters stellen verschillende eisen aan de inrichting van een gebied. Het is dan ook de uitdaging om de verschillende groepen gebruikers naast en met elkaar plezierig te laten recreëren. Daarnaast is er ruimte voor activiteiten die gebruikers zelf willen organiseren in het bos.

Geld voor groene linten
De gemeente Utrecht is verheugd met de onderzoeksresultaten. Het Utrechtse college steekt extra geld in groene linten die ervoor zorgen dat wandelaars en fietsers makkelijker en meer van het groen in en om de stad kunnen profiteren. Zo start dit jaar de uitvoering van een brug voor fietsers en wandelaars die het Gagelbos vanuit Overvecht beter bereikbaar maakt. De conclusies uit het onderzoek naar het Gagelbos sluiten ook naadloos aan bij de conclusies die Utrecht uit een eigen recreatieonderzoek voor dit gebied heeft getrokken. Een van de opvallende conclusies is dat de inrichting van het Gagelbos en overige Noorderpark goed aansluit bij de recreatiewensen van de omwonenden, maar veel mensen weten het nog niet te vinden. Zowel de informatievoorziening over wat er is, maar ook over hoe er te komen is het belangrijkste dat hier gedaan kan worden om de recreatieve mogelijkheden in de gebieden als het Gagelbos het beste tot hun recht te laten komen. Daarnaast komt in beide onderzoeken duidelijk naar voren dat de toevoeging van meer ‘pret-gerelateerde voorzieningen’, zoals horeca, nog echt een plus zou geven aan het gebied.

Onzekere toekomst
Duidelijk is dat de openbare groene ruimte dicht bij de stad door veel mensen intensief én divers gebruikt wordt. Maar op dit moment rijst wel de vraag wie de verantwoordelijkheid neemt voor het beheer van deze natuurgebieden bij de steden. Het Rijk heeft zware bezuinigingen aangekondigd. Als er geen geld meer voor beheer van groen om de stad wordt vrijgemaakt, kunnen gebieden als het Gagelbos waarde verliezen en gaan gedane investeringen verloren. Het is aan het Rijk en de provincie om nu goede afspraken te maken over de financiering van het beheer en ervoor te zorgen dat Utrecht aantrekkelijke groengebieden als het Gagelbos kan behouden.

Bron:
Staatsbosbeheer