Volkstuinen in Utrecht: duurzaam en gezond

Utrecht heeft vijftien volkstuinparken, die door de stad gekoesterd worden. Oases van groen, die in of aan de rand van de stad liggen en het bezoeken waard zijn. Op de Utrechtse tuinenparken kun je genieten van de rust, groene omgeving en alle mooie tuinen. Uit de beleidsnotitie Volkstuinen in Utrecht, Duurzaam en Gezond 2012 – 2014 blijkt het belang van de volkstuinen voor de stad.

Naast een plezierige vorm van vrijetijdsbesteding is tuinieren ook nog eens gezond. Het leidt tot minder stress en meer bewegen. Daarnaast zijn de tuinenparken met hun verschillende verenigingsgebouwen een leuke ontmoetingsplek voor de wijk en de buurt.

Collegeprogramma Groen, Open en Sociaal
Uit de notitie blijkt dat de volkstuinverenigingen op verschillende wijzen bijdragen aan de doelstellingen uit het het collegeprogramma Groen, Open en Sociaal. Aan een sociale en actieve stad met inzet van vrijwilligers en activiteiten voor de buurt en de wijk. Aan een duurzame stad door gemeenschappelijk tuinenparken te beheren en onderhouden en zo bij te dragen aan een aantrekkelijke en groene leefomgeving. Aan een gezonde stad, omdat tuinieren aantoonbaar leidt tot een betere gezondheid en het zelf verbouwen van voedsel bijdraagt aan een groter bewustzijn en belangstelling voor voedsel.

Grotere belangstelling voor volkstuinen
Rinda den Besten, wethouder Sport: “Er is een grotere belangstelling van onder meer jonge gezinnen voor een volkstuin met als beweegredenen dat ze hun kinderen iets van de natuur willen meegeven en meer buiten kunnen zijn. Ook het verhoogde bewustzijn over de kwaliteit van ons voedsel speelt een rol. En het plezier dat men beleeft om dat zelf te telen. In ons gezondheidsbeleid willen we daar op inspelen met de ontwikkeling van een lokale voedselstrategie. Voedsel verbouwen in en om de stad draagt bij aan de aandacht voor gezonde voeding, participatie in de samenleving en reductie van stress. De volkstuinen – duurzaam en gezond – spelen daarbij een belangrijke rol: nu en in de toekomst.”

Toekomst
Een belangrijke randvoorwaarde om aan de huidige vraag naar volkstuinen te kunnen voldoen, is dat de huidige tuinenparken kunnen blijven bestaan. De gemeente probeert daarom zoveel mogelijk rekening te houden met de huidige locaties voor volkstuinen. Daarnaast zal de gemeente mogelijke locaties voor nieuwe volkstuinen onderzoeken.

Internationaal congres
In 2014 is de landelijke organisatie van hobbytuinders AVVN samen met de gemeente Utrecht gastheer voor het 37-ste Internationale Congres van de Internationale Federatie van Volkstuinen. De federatie bestaat uit 14 nationale organisaties van volkstuinhouders, die gezamenlijk meer dan drie miljoen huishoudens vertegenwoordigt.

Bron:
Gemeente Utrecht