Berichten

VVD Utrecht heeft liever nieuwe bomen dan extra ambtenaar

Er is volgens de VVD geen extra ambtenaar nodig om de bewoners in de wijk Kanaleneiland in Utrecht te vertellen dat ze in het mooie nieuwe park langs het Amsterdam Rijnkanaal moeten gaan picknicken of voetballen. Het college van B&W wilde in het besluit over de herinrichting van de saaie groenstrook langs het kanaal tot een mooi park een deel van het geld uitgeven aan een ‘parkcoördinator’.

Deze ambtenaar zou activiteiten moeten organiseren om straks bewoners naar het prachtige nieuwe park te lokken. Daardoor was er geen geld meer om nieuwe bomen te planten aan de Rooseveltlaan. Een amendement van de VVD om geen parkcoördinator aan te stellen kon op een meerderheid rekenen in de raadsvergadering van 9 december jongsleden.

Populariteit van parken
De VVD verwacht dat de bewoners zelf uitstekend in staat zijn de weg naar het park te vinden; ze zijn zelf immers nauw betrokken geweest bij het maken van het prachtige ontwerp. Juist in tijden van bezuiniging en de brede discussie over de kerntaken van de gemeente vindt de VVD het volstrekt onjuist om nieuwe ambtenaren aan te stellen. De populariteit van de andere parken in de stad laat zien dat er geen ambtenaren nodig zijn om picknicks te organiseren.

Bron:
VVD Utrecht
 

Tien aanbevelingen opgesteld voor de provincie Utrecht

De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties hebben De Tien voor Utrecht! opgesteld. Daarin zijn tien aanbevelingen opgenomen waar de provincie Utrecht rekening mee moet houden bij het opstellen van de nieuwe Provinciale Structuurvisie. De aanbevelingen zijn op 6 december aangeboden aan de leden van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Een van de speerpunten is het behoud van groen rond de stad.

Groen rond de stad staat in deze tijd onder druk. Juist rond de stad wordt vaak bijgebouwd en verdwijnt natuur. Ook de uitbreiding van de snelwegen rond Utrecht vormen een bedreiging, maar ook rond de kleinere kernen als Woerden of Veenendaal is het al lastiger om dichtbij huis te recreëren. Natuur komt steeds verder weg te liggen. De natuur- en milieuorganisaties vinden dat dit groen moet blijven, voor recreatie dicht bij huis. Een ommetje, spelen met de kinderen of een rondje met de hond.

De aanbevelingen, gebundeld in Tien voor Utrecht!, bestaan uit tien speerpunten waar de provincie Utrecht rekening mee moet houden bij het opstellen van de ruimtelijke structuurvisie. De voorbereidingen voor het nieuwe ruimtelijk plan dat na 2012 gaat gelden, zijn in volle gang.

 

Download de Tien voor Utrecht »

Bron:
Natuur en Milieufederatie Utrecht

Utrecht geeft jaarlijks €3,56 miljoen uit voor groen

In 2014 is Utrecht op het gebied van groen een duurzame stad, goed onderhouden en goed verbonden met de prachtige en natuurlijke landschappen om de stad heen. Elke Utrechter kan op loopafstand genieten van een park of plantsoen. Om deze doelen te realiseren, is in het nieuwe collegeprogramma  het jaarlijkse bedrag aan groen bijgesteld naar jaarlijks €3,56 miljoen.

Kwaliteit en bereikbaarheid zijn kernbegrippen in het collegeprogramma ‘Groen, Open en Sociaal 2010 – 2014’, als het gaat om de stedelijke groenvoorziening. Het groen koestert Utrecht als toegankelijk en aantrekkelijk natuurgebied. De forten, de buitenplaatsen en het landelijk groen vormen samen een uitgestrekt en op een snelle en makkelijke manier bereikbaar recreatiegebied, op steenworp afstand van de stad. In de stad krijgt het groen de komende jaren een verdere kwaliteitsimpuls, als eerste in de na-oorlogse (kracht)wijken en de wijken met weinig groen. In het nieuwste stadsdeel komt het Leidsche Rijn Park.

Onze bewoners, scholen en ondernemers kunnen voortbouwen op deze gezonde basis. In de wijken vindt de dialoog plaats wat we met elkaar belangrijk vinden, hoe men de wijk groener wil maken, wat men zelf kan doen en wat men van de gemeente verwacht.

Groenstructuurplan
In het‘Groenstructuurplan Utrecht, Stad en land verbonden’ (2007) heeft de gemeente Utrecht haar groenbeleid geformuleerd. Hierin staat wat Utrecht wil bereiken met groen in en om de stad. In dit groenstructuurplan is een overzicht opgenomen van de fysieke onderdelen die voor 2030 moeten worden aangepakt om de groenstructuur te realiseren. Het ‘Groenstructuurplan Utrecht’ is nader uitgewerkt in het‘Bomenbeleid’ (mei, 2009) en de ‘Ecologische Atlas Utrecht’ (planning 2010).

Groenprogramma
Het ‘Meerjaren Groenprogramma’ (MGP) heeft tot doel de bovengenoemde prioriteiten van het groen in en om Utrecht tot stand te brengen. Hiertoe is jaarlijks een budget van 1,36 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt als gevolg van het nieuwe collegeprogramma verhoogd naar jaarlijks €2,2 miljoen (totaal: €3,56 miljoen euro). Het MGP wordt jaarlijks vastgesteld door het college van b&w.

€0,172 miljoen beschikbaar voor ‘Programma Groene Web’ 
Naast het Meerjaren Groenprogramma is jaarlijks €0,172 miljoen beschikbaar voor het ‘Programma Groene Web’  ten behoeve van projecten die ecologische knelpunten in de groenstructuur opheffen en kansen voor natuur in de stad vergroten.

Informatie over het gemeentelijk groenbeheer vindt u hier »

Bron:
Gemeente Utrecht

 

 

 

 

 
 

Ondanks financiële krapte blijft Utrecht investeren in groen

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht is voortvarend aan de slag gegaan met het in april vastgestelde collegeprogramma. De programmabegroting 2011 is een goede financiële vertaling van de afspraken en de ambities die in het collegeprogramma 2010-2014 zijn vastgelegd. Zo is er meer ruimte voor groen dan voorheen in een programmabegroting.

Groene stad
GroenLinks geeft op haar site aan dat het belangrijk is dat er duurzaam geïnvesteerd wordt in de toekomst van de stad, de leefbaarheid van de wijken en de gezondheid van bewoners. De partij is er trots op dat er een verschuiving wordt voorgesteld om meer te investeren in het groenonderhoud. En het groen in de aandachtswijken en groenarme wijken, zoals het Klokkenveld in Ondiep en de Amsterdam Rijn Kanaal zone in Kanaleneiland te versterken. De uitwerking van het groenstructuurplan ziet GroenLinks dan ook graag tegemoet.

Dit is de eerste reactie van GroenLinks Utrecht op het maandagochtend gepresenteerde financiële document. Lees het volledige artikel »


Bron:
GroenLinks

Groene ideeënwedstrijd om Utrecht nog groener te maken

De Groene Ideeënwedstrijd van Milieucentrum Utrecht en Bibliotheek Utrecht/Europe Direct is in het leven geroepen voor iedereen die van Utrecht een nog groenere stad wil maken. Het is een creatieve wedstrijd, want de ideeën kunnen ingezonden worden als verhaal, gedicht, collage, filmpje of op een andere creatieve manier.

De wedstrijd staat open voor iedereen, die van Utrecht een – nog – groenere en meer biodiverse stad wil maken. Opvallende vegetatiedaken, ‘eetbare’ geveltuintjes, insectenhotels in het park, fruitbomen langs de grachten het zijn maar enkele voorzetjes.

De wedstrijd sluit op vrijdag 1 oktober 2010. De hoofdprijs is een fraaie stadsfiets ter waarde van € 400 van Kok Fietsen Utrecht. De tweede en derde prijswinnaar krijgen een pakket met heerlijke Utrechtse streekproducten.

Daarnaast zal Stadsblad Utrecht in haar kolommen aandacht besteden aan de drie prijswinnende groene ideeën.

 

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdagmiddag 16 oktober tijdens een Biodiversiteitsmiddag in de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht. Als prijswinnaar verplicht u zich om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Overigens ontvangen alle deelnemers die aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking een leuke attentie.

Bronnen:
Milieuplein Utrecht
Drimble

‘Gemeente Utrecht moet meer bomen planten tegen hitte’

Uit onderzoek van Natuur en Milieufederatie Utrecht blijkt dat de gemeente meer bomen moet planten en meer parken moet aanleggen, om de hitte in de stad tegen te gaan. Deelnemers aan het onderzoek willen zelf ook de handen uit de mouwen steken door bomen in de tuin te planten.

De NMU peilde deze zomer de beleving van hitte in Utrecht. Veel mensen hebben last van warmte. Mensen functioneren thuis of op het werk het beste met temperaturen tussen de 15 en 20 graden en op warme dagen is het soms veel warmer. Slapen doet men het liefst als het nog wat frisser is (10 tot 15 graden). Om de hitte in de stad tegen te gaan zou de gemeente meer bomen moeten planten, omdat bomen voor verkoeling zorgen.Afhankelijk van allerlei factoren hebben schaduwbomen een verkoelend effect van zo’n 10 tot 15°C.

 
Groen als middel tegen Urban heat island effect
Door het zogenaamde ‘Urban heat Island effect’ blijft de warmte vooral ’s nachts hangen en koelt het in de stad veel minder af dan op het platteland. In grote steden kan de temperatuur dan ook 10 graden hoger zijn dan in het buitengebied. Door de klimaatverandering neemt dit fenomeen toe. De NMU onderzoekt daarom, samen met bewoners, op verschillende manieren de overlast van hitte in de stad. En wat daar tegen te doen is. Voor drie hete wijken wordt, samen met bewoners en betrokken gemeenten, gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden.

Lees hier het rapport Resultaten Groene Peiler Hitte in de stad »

Lees ook:

Bron:
NMU

Utrecht verlengt subsidietermijn groene daken

Huizenbezitters in Utrecht met plannen voor een groen dak, kunnen nog tot medio 2011 een aanvraag voor subsidie indienen. De subsidieregeling voor groene daken zou eigenlijk deze zomer eindigen, maar de gemeente heeft besloten de termijn te verlengen. 

Tot nu toe hebben slechts zeventien huiseigenaren een subsidieaanvraag ingediend voor een groen dak. De subsidie bedraagt € 30 per m2 en is maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 2.500 per dak. Dit bedrag is inclusief de kosten van een bouwkundig expert.

Bewoners stimuleren
Utrecht startte de subsidieregeling groene daken op 15 juni 2009. Van het totaal beschikbare bedrag van € 90.000 is tot nu toe zo’n € 20.000 besteed. Door de subsidietermijn te verlengen hoopt de gemeente Utrechters te stimuleren alsnog een aanvraag in te dienen. Lees over de voordelen van een groen dak en de voorwaarden die Utrecht stelt op de site van de gemeente.

Groene stad fietsroute in Utrecht

Door het vele groen dat in Utrecht en omgeving aanwezig is in de wijken, maar ook in het buitengebied, nam  Harm Manten het initiatief voor ‘Route De Groene Stad Utrecht’.

Deze fietsroute begint in Maarssen en gaat vervolgens grotendeels door de stad Utrecht, vooral door de buitenwijken en door de daar aanwezige groene gebieden. De route is 48 of 39,5 km (met verkorting).

 

 

 

 

 

 

Lees het volledige bericht »

Bron:
Fietsen123

 

 

 

Kern coalitieakkoord Utrecht: “Groen, Open en Sociaal”

Het nieuwe college van Utrecht (GroenLinks, PvdA en D66) staat voor een groen, open, sociaal en financieel gezond Utrecht. Dit blijkt uit het collegeprogramma 2010-2014 dat onlangs is gepresenteerd.

Dankzij de centrale ligging en de florerende economie willen veel mensen in Utrecht wonen. Ook de omgeving van Utrecht, met bijzondere natuurgebieden, speelt daarbij een belangrijke rol. Het college wil  daarom steeds zoeken naar een balans tussen de blijvende druk op de schaarse ruimte, de leefbaarheid in de wijken en het behoud van groen in en om de stad.

Het nieuwe gemeentebestuur stelt zich onder meer de volgende doelen:

  • Alle Utrechters zijn en blijven gezond. Dit doen we door te zorgen voor gezonde lucht en gezonde leefomgeving. Maar ook door goede zorg en voorzieningen, dichtbij in de buurt, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen die het nodig heeft.
  • Utrecht is een stad waar iedereen een passende woning kan vinden in een gezonde, groene, schone en veilige omgeving.
  • Download het collegprogramma 2010-2014 ‘Groen, Open en Sociaal’ »

Bron:
Gemeente Utrecht

 

Vertrekkend college Utrecht plant bomen

Het ‘vertrekkende stadsbestuur’ van Utrecht plantte vandaag vier bomen in het Leidsche Rijn Park. De zeven lindes werden aangeboden door de Stichting Vrienden van het Leidsche Rijn Park.

Bestuurslid Ernest Pelders van de ‘vrienden’ wilde met de plantactie het stadsbestuur bedanken voor vier jaar betrokkenheid bij het grote park in wording. “Het Leidsche Rijn Park heeft de afgelopen jaren weer een enorme impuls gekregen. Er zijn talloze bomen geplant, Het Lint is fors gevorderd en steeds meer recreanten en sporters weten de plek te vinden. Er ontstaat een stevig netwerk van organisaties en bewoners die zich voor het unieke park willen inzetten.”

Lees het volledige artikel en bekijk de foto’s »

Bron:
DNU.NU