Utrecht stapt over op volledig biologische bloemen

Dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie maak het Utrechtse college van B&W een plan om zo snel mogelijk over te stappen op biologische bloemen.
Dit geldt voor zowel bloembollen als boeketten, zaden en planten. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Dankzij onze motie gaat het college écht aan de slag om de achteruitgang van de biodiversiteit en van de bijenpopulatie te helpen stoppen.”
De achteruitgang van het aantal bijen, hommels, vlinders en andere bestuivers komt voor een groot deel door het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Vooral voor bloembollen, maar ook voor boeketten, zaden en planten wordt veel gif gebruikt. Van Esch: “Het college zegt belang te hechten aan biodiversiteit en het tegengaan van bijensterfte, maar koopt nog steeds voor een groot deel niet-biologische bloemen in. Giftige bloemen zijn dodelijk voor bijen en andere bestuivers. Als je die bloemen in de stad plant, ben je juist bezig de biodiversiteit in Utrecht te verslechteren. Ook al is het college al op de goede weg, onze aangenomen motie geeft hen een flinke duw in de goede richting, waardoor er zo snel mogelijk een einde gemaakt wordt aan het gebruik van giftige bloemen.”
In Amsterdam en Den Haag kreeg de Partij voor de Dieren het al eerder voor elkaar om het college aan te sporen tot het zo snel mogelijk overgaan naar volledig biologische bloemen. Van Esch: “Het is dus zeer goed mogelijk om alleen biologische bloemen te gebruiken. Wil Utrecht op een bepaalde plek in de stad bloemen planten die nog niet beschikbaar zijn in een biologische variant, dan moet men er gewoon voor kiezen een ander soort bloemen te planten die wél biologisch zijn en die ook bijen, hommels en vlinders aantrekken.”
Het college moet nog in 2016 een plan van aanpak maken. De Partij voor de Dieren zet erop in dat in het plantseizoen van 2017 al volledig op biologische bloemen, bloembollen, zaden en planten wordt overgestapt.
Bron: stadbladutrecht.nl